ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 309 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 พร้อมด้วย พระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. นี้ รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, นีติเวชช์, 2499Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: HB3721 .ก2 2495 (1). :

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติดัดสันดานคนจรจัด และคนที่เคยต้องโทษหลายครั้ง รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, นีติเวชช์, ม.ป.ปAvailability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HV4498 .ก2 (2). :

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 พร้อมด้วย พ.ร.บ. และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กับประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายนี้.

by เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, นีติเวชช์, 2498Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 343.01 .ส54 (3). :

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2485 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกับกฎและประกาศกระทรวงยุติธรรมทุกฉบับ รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, นีติเวชช์, 2495Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1748.ก3 2485 (1). :

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496... รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษ์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, นีติเวชช์, 2507Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7401.ก9 ก3 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 รวบรวมโดย ร.ต.ท. เสถียร วิชัยลักษณ์ และ พ.ต.อ. สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448- | สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

Edition: ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นีติเวชช์, 2524Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8670 .ท9 2524 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติขนาดเกวียน พ.ศ. 2459 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติรถลาก รถจ้าง รถยนต์ ขนาดเกวียน และล้อเลื่อน พ.ศ. 2469 และประกาศกรมทาง เรื่องเลิกการห้ามล้อเกวียนเดินบนทางหลวง รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, นีติเวชช์, 2491Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE5699.5 .ก5 2459 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HE5699.5 .ก5 2459 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โดย ร.ต.ท. เสถียร วิชัยลักษณ์ และ พ.ต.อ. สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448- | สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นีติเวชช์, 2530Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB114 .ท9 2518 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 พร้อมด้วยข้อบังคับเนติ บัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507.

by เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, นีติเวชช์, 2508Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 340.069 .ส54น (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544