ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 132 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เหรียญกษาปณ์ คุณค่าเงินตราไทย [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ | บริษัททีวีบูรพา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2553Availability: Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG668 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG668 (2). :

สาคูอยู่ไหน [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ภัทราพร สังข์พวงทอง | นิโลบล ยะกันมูล.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2551Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ส624538 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ส624538 (1). :

ขนมกลมเกลียว ใต้จันทร์เดียวกัน [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ | นเรศ หาญพันธ์พงษ์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2551Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ข341 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ข341 (1). :

หอมกลิ่นกาแฟดอย [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | อุมาพร ตันติยาทร | ภัทราพร สังข์พวงทอง.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2550Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG857 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG857 (1). :

ไคโยตี้ นักล่าในโลกราตรี [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ, 2505-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2549Other title: โคโยตี้.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ค954 (1). :

น้ำตาล [วีดิทัศน์] : ทำไมหวานจัง / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2548Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .น5653 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .น5653 (1). :

กบกลางธรณีพิบัติ [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ภัทราพร สังข์พวงทอง | อุมาพร ตันติยาทร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2549Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก323 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ก323 (1). :

เรื่องหมู ๆ ที่ไม่หมู [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ภัทราพร สังข์พวงทอง | สมศักดิ์ สมจิตร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2550Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ร844 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ร844 (1). :

กำเนิดมนุษย์นาทีแห่งชีวิต [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ | นเรศ หาญพันธ์พงษ์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2550Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก64646 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ก64646 (1). :

นอกกะลาโอสถ [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ | นเรศ หาญพันธ์พงษ์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2551Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .น522 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .น522 (1). :

หอมแท้กระเทียมไทย [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ภัทราพร สังข์พวงทอง | นิโลบล ยะกันมูล.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2551Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ห5485 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ห5485 (1). :

เปลวไฟในแดนฝัน [วีดิทัศน์].

by วรฑา วัฒนะชยังกูร, ต. 2549 | สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ, 2505- | วีระศักดิ์ ยอดระบำ | กาญจนา พิมล | ต้นฝน ยอดระบำ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2547Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ป7325 (1). :

อรหันต์ชาวนา [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ, 2505- | พูนศักดิ์ สมบูรณ์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2549Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .อ455 (1). :

มือถือ [วีดิทัศน์] : โทรศัพท์หรือเครื่องประดับในโลกทุนนิยม / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ, 2505-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2549Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ม753 (1). :

ตุ๊ดตู่ผู้น่ารัก [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | วรฑา วัฒนะชยังกูร, ต. 2549 | สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ, 2505- | ตุ๊ดตู่.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2546Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ต733 (1). :

ไม้ขีดไฟใกล้ฝั่ง [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | อุมาพร ตันติยาทร | ภัทราพร สังข์พวงทอง.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2549Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG858 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG858 (2). :

โลงศพ [วีดิทัศน์] : บ้านหลังสุดท้าย / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2550Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ล926 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ล926 (1). :

[แว่นตา] [วีดิทัศน์] : ต่อโฟกัสเติมชีวิต / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ภัทราพร สังข์พวงทอง | เรวัฒน์ ชมภูชนะ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2550Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ว833 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ว833 (1). :

ครามจากดินสู่ฟ้า [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ | นเรศ หาญพันธ์พงษ์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2550Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ค464 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ค464 (1). :

ไดโนเสาร์ตะลุยโลกล้านปี [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ภัทราพร สังข์พวงทอง | นิโลบล ยะกันมูล.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2550Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ด967 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ด967 (1). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544