ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 198 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Tham bannākān nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng ʻAmphai Phō̜nphibūn Tō̜.Mō̜. ธรรมบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ นางอำไพ พรพิบูลย์ ต.ม.

Somdet Phra Yānnasangwō̜n (Čharœ̄n), by วชิรญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2456-2556.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Bō̜phit Kānphim, 2545 [2002] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์, 2545 [2002]Other title: Phra niphon Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahā Sangkhaparināyok Other title: พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 2002 648124 (1). :

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การบริหารเพื่อการสร้างสรรค์ : K.S.M. Model [เค. เอส. เอ็ม. โมเดล] / บุญทัน ดอกไธสง.

by บุญทัน ดอกไธสง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .บ64 (2).

ห้องสมุด:
การใช้ภาษาไทยในวงราชการ / เรือเอกหญิงปรียา หิรัญประดิษฐ์.

by ปรียา หิรัญประดิษฐ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4177 .ป47 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คู่มือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 และ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและวิธีการปฏิบัติทุกขั้นตอน / รวบรวมโดย ไพบูลย์ แสนภักดี และคณะ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ไพบูลย์ แสนภักดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิมพ์ จำกัด, 2537Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1030.3.ร9 ก33 2478-2536 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1030.3.ร9 ก33 2478-2536 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1030.3.ร9 ก33 2478-2536 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1030.3.ร9 ก33 2478-2536 (1).

ห้องสมุด:
ตำราตั้งชื่อเด็ก คัมภีร์โสฬสปุรำสร้างบ้านสร้างรั้ว ตำราคัณฐีจักรทิปนี.

by ญาณเวท, พระ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บริษัทบพิธการพิมพ์ จำกัด, 2522Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1979 162180 (1). :

ห้องสมุด:
วิธีสอบไล่ให้ได้.

by วิญญู อังคณารักษ์, 2468-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บริษัทบพิธการพิมพ์ จำกัด, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ก3 ว63 (1).

ห้องสมุด:
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์สุทธิ เพ็งปาน.

by วิเชียร ทองแตง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2541Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92ส6425 อ37 (4). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1998 290254 (1).

ห้องสมุด:
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล = Wound care for health professionals / วิจิตรา กุสุมภ์.

by วิจิตรา กุสุมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2541Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY154 .ว626 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WY154 .ว626 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการพยาบาลโรคหัวใจ / เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์.

by เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2537Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY152.5 .ฉ74 2537 (5).

ห้องสมุด:
ข้อเขียนและบทความทางวิชาการ / โดย เชาว์ รัตนสุดใจ ; บรรณาธิการ วราวุธ วราภรณ์.

by เชาว์ รัตนสุดใจ, 2476- | วราวุธ วราภรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิมพ์ จำกัด, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ช75 ก2 2536 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CT1548.ช75 ก2 2536 (1).

ห้องสมุด:
การปลูกป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม / ผู้จัดทำ วิธาน สุวรรณทัต ... [และคนอื่นๆ].

by วิธาน สุวรรณทัต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิมพ์ จำกัด, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: SD397.ป6 ก64 (1).

ห้องสมุด:
การวางมุมกล้อง : เทคนิค วิธีการและศิลปะการวางมุมกล้อง.

by ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บริษัทบพิธการพิมพ์ จำกัด, 2528Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1995 .ป58 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN1995 .ป58 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารเชิงพุทธ (กระบวนการทางพฤติกรรม)

by บุญทัน ดอกไธสง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บริษัทบพิธการพิมพ์ จำกัด, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก52 บ7 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล / เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์, จุฬาภรณ์ สมรูป.

by เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ | จุฬาภรณ์ สมรูป, 2490-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิมพ์ จำกัด, 2541-Availability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV39 .ฉ74 (4).

ห้องสมุด:
การเตรียมคดีก่อนฟ้อง / โดย จินดา ชัยรัตน์.

by จินดา ชัยรัตน์, 2450-2533.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2523Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1980 380330 (1). :

ห้องสมุด:
การจัดการคุณภาพ : จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประกันคุณภาพ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.

by เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS156 .ร825 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: TS156 .ร825 (2).

ห้องสมุด:
ปรีดีสาร ฉบับฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาลรัฐบุรุษอาวุโส ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ / ทวีป วรดิลก บรรณาธิการ.

by ทวีป วรดิลก, 2471-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 ป488 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.6.ป46 ป488 (1).

ห้องสมุด:
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนางสุรางค์ วินิจฉัยกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2539Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1996 433291 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544