ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 347 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2541-2544 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

by สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC497.ท9ก484 ก638 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT926.2.ล62ก3 2546 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT926.2.ล62ก3 2546 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT926.2.ล62ก3 2546 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT926.2.ล62ก3 2546 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT926.2.ล62ก3 2546 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายบริษัทจำกัด / พินิจ ทิพย์มณี.

by พินิจ ทิพย์มณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1045 .พ636 2546 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1045 .พ636 2546 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1045 .พ636 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .พ636 2546 (3).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanapijit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 6, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2563 [2020]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .ส53 2563 (1). Checked out (7). In transit (1).

ห้องสมุด:
Rūam kotmāi pokkhrō̜ng : Phrarātchabanyat Withī Patibat Rātchakān Thāng Pokkhrō̜ng Pō̜.Sō̜. 2539 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 3) Pō̜.Sō̜. 2562) Phrarātchabanyat Čhattang Sān Pokkhrō̜ng læ Withī Phičhāranā Khadī Pokkhrō̜ng Pō̜.Sō̜. 2542 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 12) Pō̜.Sō̜. 2562) Phrarātchabanyat Khwāmrapphit Thāng Lamœ̄t Khō̜ng Čhaonāthī Pō̜.Sō̜. 2539 kot krasūng prakāt læ rabīap thī kīeokhō̜ng / รวมกฎหมายปกครอง : พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2563 [2020]Other title: Rūam kotmāi pokkhrō̜ng : Phō̜.Rō̜.Bō̜. Withī Patibat Rātchakān Thāng Pokkhrō̜ng Pō̜.Sō̜. 2539 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 3) Pō̜.Sō̜. 2562) Phō̜.Rō̜.Bō̜. Čhattang Sān Pokkhrō̜ng læ Withī Phičhāranā Khadī Pokkhrō̜ng Pō̜.Sō̜. 2542 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 12) Pō̜.Sō̜. 2562) kot krasūng prakāt læ rabīap thī kīeokhō̜ng Other title: รวมกฎหมายปกครอง : พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562) พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2714 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2714 2563 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rūam kotmāi pokkhrō̜ng : Phrarātchabanyat Withī Patibat Rātchakān Thāng Pokkhrō̜ng Pō̜.Sō̜. 2539 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 3) Pō̜.Sō̜. 2562) Phrarātchabanyat Khwāmrapphit Thāng Lamœ̄t Khō̜ng Čhaonāthī Pō̜.Sō̜. 2539 Phrarātchabanyat Khō̜mūn Khāosān Khō̜ng Rātchakān Pō̜.Sō̜. 2540 Phrarātchabanyat Čhattang Sān Pokkhrō̜ng læ Withī Phičhāranā Khadī Pokkhrō̜ng Pō̜.Sō̜. 2542 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 12) Pō̜.Sō̜. 2562) / รวมกฎหมายปกครอง : พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562) / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Other title: Rūam kotmāi pokkhrō̜ng : Phō̜.Rō̜.Bō̜. Withī Patibat Rātchakān Thāng Pokkhrō̜ng Pō̜.Sō̜. 2539 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 3) Pō̜.Sō̜. 2562) Phō̜.Rō̜.Bō̜. Khwāmrapphit Thāng Lamœ̄t Khō̜ng Čhaonāthī Pō̜.Sō̜. 2539 Phō̜.Rō̜.Bō̜. Khō̜mūn Khāosān Khō̜ng Rātchakān Pō̜.Sō̜. 2540 Phō̜.Rō̜.Bō̜. Čhattang Sān Pokkhrō̜ng læ Withī Phičhāranā Khadī Pokkhrō̜ng Pō̜.Sō̜. 2542 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 12) Pō̜.Sō̜. 2562) Other title: รวมกฎหมายปกครอง : พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562) พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562).Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2714 2562 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2714 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พร้อมกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3138.ก352546ก4 2546ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3138.ก352546ก4 2546ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3138.ก352546ก4 2546ก (4).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2537Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1644.ก32535ก4 2537 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พร้อมกฎกระทรวง / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2732.ก292539ก52 2544 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2732.ก292539ก52 2544 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2732.ก292539ก52 2544 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2554Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .พ445 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .พ445 2554 (3).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT702.ก312522ก4 2545 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3767.อ6ก3 2546 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรม-สัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .จ65 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ65 2546 (10).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572.ก292543ก52 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572.ก292543ก52 2544 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-มาตรา 366 และมาตรา 270-มาตรา 275 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2548Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4230 .ส72 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4230 .ส72 2548 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4230 .ส72 2548 (8).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ / อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต.

by อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2550Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT890 .อ644 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT890 .อ644 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT890 .อ644 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 พร้อมกฎกระทรวงถึง พ.ศ. 2547 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2549Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3767.อ6ก3 2549 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3767.อ6ก3 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3767.อ6ก3 2549 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1408 .ว63 2542ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1408 .ว63 2542ก (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4230 .ส72 2546 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4230 .ส72 2546 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4230 .ส72 2546 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4230 .ส72 2546 (8).

ห้องสมุด:
คู่มือสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / วิรัช เมฆอรุโณทัย, ปรีชา เซ่งไพเราะห์.

by วิรัช เมฆอรุโณทัย, 2499- | ปรีชา เซ่งไพเราะห์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2545Availability: Available for loan (19)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3570 .ว65 2545 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3570 .ว65 2545 (16).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544