Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Konlayut sưksā læ khūmư̄ patibatngān nai kānʻō̜k māirīak māiʻāyā kānčhap kānkhūapkhum kānkhang kānčhamkhuk kānkhon kānplō̜i chūakhrāo / กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / พันตำรวจเอก (พิเศษ) จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Čhakkraphong Wiwatwanit. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม).Edition: Phim khrang thī 2 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Bō̜risat ʻApisara ʻIntœ̄krup, 2553 [2010] Publication: นนทบุรี : บริษัท อภิสราอินเตอร์กรุ๊ป, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .จ59 2553 (1).

ห้องสมุด:
Lak læ thritsadī kān sō̜psūan = Principle and theory of inquiry / หลักและทฤษฎีการสอบสวน = Principle and theory of inquiry / พันตำรวจเอก (พิเศษ) จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Jakraphong Wiwatwānit.. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม).Edition: Phim khrang thī 4, (kǣkhai phœ̄mtœ̄m). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Bō̜risat Apisara ʻIntœ̄ Krup Čhamkat, 2553 [2010] Publication: นนทบุรี : บริษัท อภิสราอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด, 2553 [2010]Other title: Principle and theory of inquiry.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544