ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 19 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Mī phư̄an pen phūkhao / มีเพื่อนเป็นภูเขา / ประภาส ชลศรานนท์.

Praphāt Chonsarānon. by ประภาส ชลศรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmībuk Čhamkat, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ป45235 ม63 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ป45235 ม63 2562 (1).

ห้องสมุด:
พื้นฐานการออกแบบกราฟิก / สกนธ์ ภู่งามดี.

by สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z246 .ส23 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z246 .ส23 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z246 .ส23 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: Z246 .ส23 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management (HRM) / ศิริพงษ์ เศาภายน.

by ศิริพงษ์ เศาภายน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, [2553]Other title: Human resource management (HRM).Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ศ642 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ศ642 2553 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ศ642 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา = Theory and practice in educational institution / จันทรานี สงวนนาม.

by จันทรานี สงวนนาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2551Other title: Theory and practice in educational institution.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2805 .จ45 2551 (2).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์เอาชนะ-- คนหัวแข็ง / สาโรช โศภีรักข์.

by สาโรช โศภีรักข์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF636 .ส625 2545 (1).

ห้องสมุด:
ศิลปปริทัศน์ / สกนธ์ ภู่งามดี.

by สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: N7445.8 .ส195 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N7445.8 .ส195 (1).

ห้องสมุด:
สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา / พิศิษฐ ตัณฑวณิช.

by พิศิษฐ ตัณฑวณิช, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HA29.5 .พ65 2547 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HA29.5 .พ65 2547 (2).

ห้องสมุด:
พื้นฐานการออกแบบตกแต่ง / สกนธ์ ภู่งามดี.

by สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: NK2115 .ส23 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NK2115 .ส23 (1).

ห้องสมุด:
พื้นฐานทัศนศิลป์ / สกนธ์ ภู่งามดี.

by สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: N7425.8 .ส23 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N7425.8 .ส23 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N7425.8 .ส23 (2).

ห้องสมุด:
หลักการบริหารการศึกษา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ = Educational administration : theory and practices / พันตำรวจโท ศิริพงษ์ เศาภายน.

by ศิริพงษ์ เศาภายน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2801.ก1 ศ646 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2801.ก1 ศ646 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2801.ก1 ศ646 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการ / เมตต์ เมตต์การุณ์จิต.

by เมตต์ เมตต์การุณ์จิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC216 .ม734 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LC216 .ม734 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LC216 .ม734 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การผลิตสื่อโทรทัศน์และสื่อคอมพิวเตอร์ : กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิคการผลิต / วิภา อุตมฉันท์.

by วิภา อุตมฉันท์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท บุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1028.5 .ว64 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: LB1028.5 .ว64 (1).

ห้องสมุด:
ภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัด = Hanyu duanqi jiaocheng / เจี่ยน ฉี่เสียน, จีรนันท์ แสงศรีจันทร์.

by เจี่ยน, ฉี่เสียน, ค.ศ. 1949- | จีรนันท์ แสงศรีจันทร์, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL1129.ท9 จ83 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การวางแผนการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ = Public relations planning and campaign / วิมลพรรณ อาภาเวท.

by วิมลพรรณ อาภาเวท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1221 .ว634 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1221 .ว634 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HM1221 .ว634 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1221 .ว634 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา / รุจิร์ ภู่สาระ, จันทรานี สงวนนาม.

by รุจิร์ ภู่สาระ | จันทรานี สงวนนาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2806.15 .ร72 (2).

ห้องสมุด:
การจัดการศึกษาท้องถิ่น : โดยชุมชน เพื่อชุมชน และสังคมไทย / เมตต์ เมตต์การุณ์จิต.

by เมตต์ เมตต์การุณ์จิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, [2553]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC45.8.ท9 ม735 2553 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LC45.8.ท9 ม735 2553 (2).

ห้องสมุด:
การวางแผนในงานโฆษณา / สกนธ์ ภู่งามดี.

by สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5826.5 .ส225 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5826.5 .ส225 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5826.5 .ส225 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5826.5 .ส225 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเชิงรุก / เมตต์ เมตต์การุณ์จิต.

by เมตต์ เมตต์การุณ์จิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, [2556] [2013]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SOCY HN 2013 626921 (4).

ห้องสมุด:
หลักการบริหารการศึกษา = Principles of educational administration / สันติ บุญภิรมย์.

by สันติ บุญภิรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊คส์ พอยท์ จำกัด, 2552Other title: Principles of educational administration.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2801.ก1 ส63 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544