ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 229 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด / ธารี หิรัญรัศมี.

by ธารี หิรัญรัศมี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5686.บ4 ธ63 2538 (2).

ห้องสมุด:
สัญญาธุรกิจ / สุพจน์ กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Edition: ฉบับพิมพ์ที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2553Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858.ก72 พ23 2553 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมโดย วราภรณ์ คริศณุ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | วราภรณ์ คริศณุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2552Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT494.32535.ก52 2552ก (1).

ห้องสมุด:
สัญญาธุรกิจ / สุพจน์ กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Edition: ฉบับพิมพ์ที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858.ก72 พ23 2549 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858.ก72 พ23 2549 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT858.ก72 พ23 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858.ก72 พ23 2549 (1).

ห้องสมุด:
ภาษีอากรธุรกิจ / สมคิด บางโม.

by สมคิด บางโม.

Edition: ฉบับพิมพ์ที่ 11, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2950.55 .ส426 2549 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ2950.55 .ส426 2549 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HJ2950.55 .ส426 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ2950.55 .ส426 2549 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายธุรกิจ = Business law / บุญเพราะ แสงเทียน.

by บุญเพราะ แสงเทียน, 2477-.

Edition: ฉบับพิมพ์ที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2550Other title: Business law.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .บ734 2550 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .บ734 2550 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT920 .บ734 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .บ734 2550 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative analysis / สุทธิมา ชำนาญเวช.

by สุทธิมา ชำนาญเวช.

Edition: ฉบับพิมพ์ที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2552Other title: Quantitative analysis.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.25 .ส73 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD30.25 .ส73 2552 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.25 .ส73 2552 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD30.25 .ส73 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.25 .ส73 2552 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การไล่สายทางกฎหมายภาษีสรรพากร = Taxation law made easy / เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2551Other title: Taxation law made easy.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3550 .พ734 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .พ734 2551 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3550 .พ734 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .พ734 2551 (1).

ห้องสมุด:
การบัญชีการเงิน = Financial accounting / ธารี หิรัญรัศมี ... [และคนอื่นๆ].

by ธารี หิรัญรัศมี.

Edition: ฉบับพิมพ์ที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2552Other title: Financial accounting.Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .ก572 2552 (2).

ห้องสมุด:
องค์การและการจัดการ / สมคิด บางโม.

by สมคิด บางโม.

Edition: ฉบับพิมพ์ที่ 3, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2545Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ส3446 2545 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ส3446 2545 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .ส3446 2545 (2).

ห้องสมุด:
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี / พลพธู ปียวรรณ, สุภาพร เชิงเอี่ยม.

by พลพธู ปียวรรณ, 2499- | สุภาพร เชิงเอี่ยม, 2504-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5679 .พ434 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5679 .พ434 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5679 .พ434 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5679 .พ434 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ / สุทธิมา ชำนาญเวช.

by สุทธิมา ชำนาญเวช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2549Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.25 .ส732 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.25 .ส732 (2).

ห้องสมุด:
สนทนาภาษาธุรกิจ = Conversation in business / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, สุชา โพธิ์จันทร์.

by สรรเสริญ สุวรรณประเทศ | สุชา โพธิ์จันทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2550Other title: Conversation in business.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1115 .ส425 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: PE1115 .ส425 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว แนวประยุกต์ พร้อมตัวบทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / บุญเพราะ แสงเทียน.

by บุญเพราะ แสงเทียน, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT540 .บ723 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT540 .บ723 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT540 .บ723 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ธุรกิจทั่วไป / สมคิด บางโม.

by สมคิด บางโม.

Edition: ฉบับพิมพ์ที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ส3443 2541 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .ส3443 2541 (1).

ห้องสมุด:
เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สมคิด บางโม.

by สมคิด บางโม.

Edition: ฉบับพิมพที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AS2.5 ส42 2539 (1).

ห้องสมุด:
เรียนสถิติด้วย SPSS ภาคความรู้เบื้องต้น / วัฒนา สุนทรธัย.

by วัฒนา สุนทรธัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HA32 .ว62 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / สุทธิมา ชำนาญเวช.

by สุทธิมา ชำนาญเวช.

Edition: ฉบับพิมพ์ที่ 3, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2543Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.25 .ส73 2543 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.25 .ส73 2543 (3).

ห้องสมุด:
เรียนสถิติด้วย SPSS ภาคสถิติอิงพารามิเตอร์ / วัฒนา สุนทรธัย.

by วัฒนา สุนทรธัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HA32 .ว625 (3).

ห้องสมุด:
สำนวนนี้มีตำนาน / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ.

by สรรเสริญ สุวรรณประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2538Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1460 .ส4812 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544