Your search returned 337 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2551Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3001.ก312551ก4 2551] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3001.ก312551ก4 2551] (1).

Open Library:
Kotmāi kap thurakit rawāng prathēt : kotmāi khǣngkhan thāng kānkhā khō̜ng prathēt samāchik ʻĀsīan / กฎหมายกับธุรกิจระหว่างประเทศ : กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน / ศักดา ธนิตกุล.

Sakdā Thanitkun, by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 [2017]Other title: Kotmāi khǣngkhan thāng kānkhā khō̜ng prathēt samāchik ʻĀsīan Other title: กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KNC750 .ศ62 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KNC750 .ศ62 2560] (3). Checked out (3).

Open Library:
กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ / พรชัย ด่านวิวัฒน์.

by พรชัย ด่านวิวัฒน์, 2500-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3943 .พ42] (7), Pridi Banomyong Library [Call number: K3943 .พ42] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3943 .พ42] (5).

Open Library:
กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ / พรชัย ด่านวิวัฒน์.

by พรชัย ด่านวิวัฒน์, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2550Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3943 .พ42 2550] (5), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: K3943 .พ42 2550] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: K3943 .พ42 2550] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3943 .พ42 2550] (5). Checked out (1).

Open Library:
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3276ก28 2543 ช645] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3276ก28 2543 ช645] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3276ก28 2543 ช645] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3276ก28 2543 ช645] (1). Checked out (3).

Open Library:
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1408 .ว63] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT1408 .ว63] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1408 .ว63] (1).

Open Library:
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2542Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1408 .ว63 2542] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: KPT1408 .ว63 2542] (2).

Open Library:
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2542Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1408 .ว63 2542ก] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1408 .ว63 2542ก] (3).

Open Library:
กฎหมายปกครอง : คำบรรยายสรุป บทความ รายงานการศึกษา / กมลชัย รัตนสกาววงศ์.

by กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2720 .ก43 2544] (9), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2720 .ก43 2544] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2720 .ก43 2544] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2720 .ก43 2544] (7). Checked out (2).

Open Library:
กฎหมายปกครอง : คำบรรยายสรุป บทความ รายงานการศึกษา / กมลชัย รัตนสกาววงศ์.

by กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2720 .ก43 2554] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2720 .ก43 2554] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi pokkhrō̜ng kīeokap kānbō̜rihān ngān bukkhon læ kāndamnœ̄nkān thāng winai khō̜ng khārātchakān praphēt tāng tāng / กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ / ชาญชัย แสวงศักดิ์

Chanchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2977 .ช62 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2977 .ช62 2560] (3). Checked out (2).

Open Library:
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2545Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT900 .ป63] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT900 .ป63] (1). Checked out (1).

Open Library:
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2549Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT900 .ป63 2549] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT900 .ป63 2549] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT900 .ป63 2549] (8).

Open Library:
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT900 .ป63 2551] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT900 .ป63 2551] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT900 .ป63 2551] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT900 .ป63 2551] (8). Checked out (1).

Open Library:
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT900 .ป63 2552] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2009 549676] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT900 .ป63 2552] (8). Checked out (2).

Open Library:
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT900 .ป63 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT900 .ป63 2555] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT900 .ป63 2555] (6). Checked out (3).

Open Library:
กฎหมายเปรียบเทียบไทยกับประมวลกฎหมายนานาประเทศ / ไพจิตร ปุญญพันธุ์.

by ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: K559 .พ92 2544] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K559 .พ92 2544] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K559 .พ92 2544] (2).

Open Library:
กฎหมายเปรียบเทียบไทยกับประมวลกฎหมายนานาประเทศ / ไพจิตร ปุญญพันธุ์.

by ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติม, พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K559 .พ92 2546] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K559 .พ92 2546] (3). Checked out (1).

Open Library:
กฎหมายพาณิชยนาวี = Maritime law / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [ปรับปรุงใหม่].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2539-2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JX4418 .ผ93 2539] (1).

Open Library:
กฎหมายฟอกเงิน : ความผิดมูลฐาน หน้าที่ของสถาบันการเงิน มาตรการคุ้มครองสถาบันการเงินและลูกค้า ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / สุรพล ไตรเวทย์.

by สุรพล ไตรเวทย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4351.ฟ5 ส735] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4351.ฟ5 ส735] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4351.ฟ5 ส735] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4351.ฟ5 ส735] (6).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)