ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 347 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT926.2.ล62ก3 2546 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT926.2.ล62ก3 2546 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT926.2.ล62ก3 2546 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT926.2.ล62ก3 2546 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT926.2.ล62ก3 2546 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายบริษัทจำกัด / พินิจ ทิพย์มณี.

by พินิจ ทิพย์มณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1045 .พ636 2546 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1045 .พ636 2546 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1045 .พ636 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .พ636 2546 (3).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanapijit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 6, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2563 [2020]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.Availability: : Checked out (8). In transit (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พร้อมกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3138.ก352546ก4 2546ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3138.ก352546ก4 2546ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3138.ก352546ก4 2546ก (4).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2537Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1644.ก32535ก4 2537 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พร้อมกฎกระทรวง / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2732.ก292539ก52 2544 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2732.ก292539ก52 2544 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2732.ก292539ก52 2544 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2554Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .พ445 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .พ445 2554 (3).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT702.ก312522ก4 2545 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3767.อ6ก3 2546 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรม-สัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .จ65 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ65 2546 (10).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572.ก292543ก52 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572.ก292543ก52 2544 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-มาตรา 366 และมาตรา 270-มาตรา 275 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2548Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4230 .ส72 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4230 .ส72 2548 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4230 .ส72 2548 (8).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ / อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต.

by อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2550Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT890 .อ644 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT890 .อ644 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT890 .อ644 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 พร้อมกฎกระทรวงถึง พ.ศ. 2547 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2549Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3767.อ6ก3 2549 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3767.อ6ก3 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3767.อ6ก3 2549 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1408 .ว63 2542ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1408 .ว63 2542ก (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4230 .ส72 2546 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4230 .ส72 2546 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4230 .ส72 2546 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4230 .ส72 2546 (8).

ห้องสมุด:
คู่มือสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / วิรัช เมฆอรุโณทัย, ปรีชา เซ่งไพเราะห์.

by วิรัช เมฆอรุโณทัย, 2499- | ปรีชา เซ่งไพเราะห์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2545Availability: Available for loan (19)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3570 .ว65 2545 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3570 .ว65 2545 (16).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายปกครองจากข้อสังเกตของศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ : จากข้อสังเกตประกอบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ในขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2523-2533 / [จัดทำโดย] ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ และคณะ.

by อมร จันทรสมบูรณ์, 2473- | ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .อ44 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2720 .อ44 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .อ44 (3).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายครอบครัว / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

by พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, ต. 2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT540 .พ43 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT540 .พ43 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT540 .พ43 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 : กฎหมายฮั้ว / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2754 .ม63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2754 .ม63 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2754 .ม63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2754 .ม63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2754 .ม63 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544