ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 25 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เพื่อชาติ เพื่อ humanity : ภารกิจของวีรบุรุษเสรีไทย จำกัด พลางกูร ในการเจรจากับสัมพันธมิตร / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2549Availability: Available for loan (5)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: D802.ท9 ฉ63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D802.ท9 ฉ63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ฉ63 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปรียบเทียบ / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2536Availability: Available for loan (11)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD2321 .ฉ62 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2321 .ฉ62 (6), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2321 .ฉ62 (2). Checked out (7).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์สิบสองจุไท / ภัททิยา ยิมเรวัต.

by ภัททิยา ยิมเรวัต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2544Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS556.45.ท85 ภ63 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS556.45.ท85 ภ63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS556.45.ท85 ภ63 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาอีสาน : กรณีชาวนาลุ่มน้ำพอง / มณีมัย ทองอยู่ ; [แปลโดย] มณีมัย ทองอยู่, ประวุฒิ ศรีมันตะ.

by มณีมัย ทองอยู่ | ประวุฒิ ศรีมันตะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2546Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ช62ท9 ม36 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8039.ช62ท9 ม36 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8039.ช62ท9 ม36 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8039.ช62ท9 ม36 (2).

ห้องสมุด:
ประสบการณ์และความเห็นบางประการของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา สัมภาษณ์.

by ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526 | ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทสำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2552Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 ป43 2552 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 ป43 2552 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก1 ป43 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก1 ป43 2552 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
นิเวศชาวนาลุ่มแม่น้ำโขง / ธันวา ใจเที่ยง.

by ธันวา ใจเที่ยง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2550Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1537.ท9 ธ63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1537.ท9 ธ63 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD1537.ท9 ธ63 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์สังคมของชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน / สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์.

by สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2554Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ก22 ส746 2554 (1).

ห้องสมุด:
ชาวนาสองฝั่งโขง : ชีวิต วัฒนธรรมและจิตสำนึก / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา บรรณาธิการ.

by สัมมนาทางวิชาการเรื่องวัฒนธรรมและจิตสำนึกชาวนาสองฝั่งโขง (2548 : มุกดาหาร และสุวรรณเขต) | ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2549Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ช62ท9 ส644 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD8039.ช62ท9 ส644 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8039.ช62ท9 ส644 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทอาหม / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, เรณู วิชาศิลป์

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484- | เรณู วิชาศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2552Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS432.อ6 ฉ627 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ฤดูใบไม้ผลิที่เมได / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทสำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM548 .ฉ63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM548 .ฉ63 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์ความคิดไทยกับแนวคิดชุมชน / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์ บรรณาธิการ.

by การสัมมนาทางวิชาการเพื่อสดุดีศาสตราจารย์ ดร. Atsushi Kitahara เรื่องประวัติศาสตร์ความคิดไทยกับแนวคิดชุมชน (2548 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484- | วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์, ม.ล, 2495- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2548Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.565 .ก6248 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.565 .ก6248 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.565 .ก6248 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.565 .ก6248 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.565 .ก6248 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์ไทใหญ่ / สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์.

by สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทสำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2544Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.4.ท9 ส43 (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS523.4.ท9 ส43 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS523.4.ท9 ส43 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสาน / อัจฉรา ภาณุรัตน์, สุริยะ ชนะชัย, ยุภา ประยงค์ทรัพย์ บรรณาธิการ.

by อัจฉรา ภานุรัตน์ | สุริยะ ชนะชัย | ยุภา ประยงค์ทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ7ก25 ว633 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ7ก25 ว633 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปรัชญาและสาระของประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ / บรรณาธิการ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST D 2013 619021 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: D16.8 .ป462 2556 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
แนวคิดทางสังคมและการเมือง / บรรณาธิการ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2556 [2013]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 น852 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก8 น852 2556 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.55.ก8 น852 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SOCY HN 2013 619028 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม / บรรณาธิการ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2556 [2013]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ป489 2556 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ป489 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ECON HC 2013 619024 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ป489 2556 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ชนชาติไท / บรรณาธิการ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2556 [2013]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS523.4.ท9 ช326 2556 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS523.4.ท9 ช326 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2013 619022 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS523.4.ท9 ช326 2556 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, พรพิไล เลิศวิชา.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484- | พรพิไล เลิศวิชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2541 [1998]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.565 .ฉ65 2541 (1).

ห้องสมุด:
ศาสนาและความเชื่อกับสังคม / บรรณาธิการ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BL60 .ศ653 2556 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: BL60 .ศ653 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: REL BL 2013 619029 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544