ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 31 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สัตว์หิมพานต์จากจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ / เรื่อง อุดม ดุจศรีวัชร ; ภาพ ปรีชา กาบแก้ว.

by อุดม ดุจศรีวัชร | ปรีชา กาบแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2537Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: GR705 .ร64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GR705 .ร64 (3).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
สรรพจน์ ประมวลคติธรรม คำคม และภาษิต / รวบรวม เรียบเรียง จารึกโดย โกสินทร์ รังสยาพันธ์.

by โกสินทร์ รังสยาพันธ์, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN6409 .ส44 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / โดย พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4748 .พ62 2545 (1).

ห้องสมุด:
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช-- ในหลวงของเรา / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ปวฎา พชรมน.

by ปวฎา พชรมน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2549Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ป523 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ป523 (2).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน / เรียบเรียงโดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ.

by สงวน สุทธิเลิศอรุณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF199 .ส25 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF199 .ส25 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF199 .ส25 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความรู้รอบตัวชุด ประเทศเพื่อนบ้าน / เรียบเรียงโดย เกื้อกูล เสพย์ธรรม, สุชิราภรณ์ บริสุทธิ์, ชุลีพร สุสุวรรณ.

by เกื้อกูล เสพย์ธรรม | สุชิราภรณ์ บริสุทธิ์ | ชุลีพร สุสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS5.92 .ก82 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
พืชสมุนไพรใช้เป็นยา / เรียบเรียง [โดย] ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ ; ถ่ายภาพ [โดย] ปรีชา กาบแก้ว.

by ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ | ปรีชา กาบแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อักษราพิพัฒน์ จำกัด, [2535?]-Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK99 .ภ74 (10), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QK99 .ภ74 (5).

ห้องสมุด:
การแกะสลักผักสดและผลไม้พร้อมวิธีการจัดผักและผลไม้แกะสลัก / อาภา (จันทวิมล) จงจิตต์.

by อาภา จงจิตต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2534Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: TT880 .อ64 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TT880 .อ64 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษากับการพัฒนาชนบทไทย : แนวคิดทฤษฎีและบทวิเคราะห์กรณีการย้ายถิ่น / วิโรจน์ สารรัตนะ.

by วิโรจน์ สารรัตนะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2532Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ว68 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA1221 .ว68 (2).

ห้องสมุด:
ดนตรีไทย : กำเนิดดนตรี เครื่องดนตรีพร้อมภาพสีประกอบเพลงไทยเดิม กาจัดวงดนตรีประเภทต่างๆ / โดย มานิต หล่อพินิจ.

by มานิต หล่อพินิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML345 .ม6 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / สุนทร มณีสวัสดิ์, สงวน สุทธิเลิศอรุณ, ฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์.

by สุนทร มณีสวัสดิ์ | สงวน สุทธิเลิศอรุณ | ฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2533Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K155 .ส73 2533 (2).

ห้องสมุด:
นโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 1-51 / รวบรวมโดย วิโรจน์ สารรัตนะ.

by วิโรจน์ สารรัตนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC94 .น48 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อมวลชน / โดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ.

by สงวน สุทธิเลิศอรุณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2542Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3482 .ส25 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3482 .ส25 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3482 .ส25 (4), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: KPT3482 .ส25 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการนโยบายทางการศึกษา : จากระบบการเมืองสู่ระบบราชการ : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา / วิโรจน์ สารรัตนะ.

by วิโรจน์ สารรัตนะ.

Edition: ปรับปรุงครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC94 .ว64 2543 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LC94 .ว64 2543 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมนักเรียน ฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุงใหม่) (ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานล่าสุด) / ชิต ภิบาลแทน และ ชุลีพร สุสุวรรณ ผู้รวบรวม.

by ชิต ภิบาลแทน | ชุลีพร สุสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4185 .ช62 (1).

ห้องสมุด:
ลายไทย / มานิต หล่อพินิจ.

by มานิต หล่อพินิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NC715 .ม65 (1).

ห้องสมุด:
ธุรกิจการศึกษา / สงวน สุทธิเลิศอรุณ.

by สงวน สุทธิเลิศอรุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1106 .ส2 2536 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / สุนทร มณีสวัสดิ์, สงวน สุทธิเลิศอรุณ, ฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์.

by สุนทร มณีสวัสดิ์ | สงวน สุทธิเลิศอรุณ | ฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3], ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2538Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .ส72 2538 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ส72 2538 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ส72 2538 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544