ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 117 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เกมส์พลศึกษา / ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์.

by ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1201 .ป4 (2).

ห้องสมุด:
เทคนิคการตัด ประดิษฐ์กระดาษ / วรรณี เพชรรัตน์.

by วรรณี เพชรรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TT870 .ว44 (2).

ห้องสมุด:
กระบือและการรักษา / ประสบ บูรณมานัส.

by ประสบ บูรณมานัส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: SF401.ค5 ป43 (2).

ห้องสมุด:
เทคนิคและประสบการณ์การเขียนตำราทางวิชาการ / บันลือ พฤกษะวัน, ดำรง ศิริเจริญ.

by บันลือ พฤกษะวัน | ดำรง ศิริเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB3045.5 .บ63 (2).

ห้องสมุด:
การปฐมพยาบาล เนื่องจาก การบาดเจ็บจากการกีฬา / ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์.

by ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2535Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA292 .ธ64 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA292 .ธ64 (1).

ห้องสมุด:
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช / ทิพย์วรรณ แสวงศรี เรียบเรียง ; เดชาชาติ เทียนเสม ภาพประกอบ.

by ทิพย์วรรณ แสวงศรี, 2514- | เดชาชาติ เทียนเสม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ย .ท58ส43 (1).

ห้องสมุด:
พระธรรมโกศาจารย์ "ปัญญานันทะ" / ส. เชื้อหอม.

by ส. เชื้อหอม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2538Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ948.พ56 ส13 (3).

ห้องสมุด:
สู่ดวงดาว อัตตชีวประวัติของ คุณหญิงทองก้อน จันทวิมล : ผู้สร้างตุ๊กตาบางกอกดอลล์ / ทองก้อน จันทวิมล.

by ทองก้อน จันทวิมล, คุณหญิง, 2459-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NK4894.2.ท52ก3 2540 (1).

ห้องสมุด:
ชุดใหม่ของขนฟู / เรื่อง ทิพย์วรรณ แสวงศรี ; ภาพประกอบ เยาวภา จีราระรื่นศักดิ์.

by ทิพย์วรรณ แสวงศรี, 2514- | เยาวภา จีราระรื่นศักดิ์, 2515-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: ย .ท58ช73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ย .ท58ช73 (1).

ห้องสมุด:
ภูมิศาสตร์ ภูมิคุ้มกันโรคปรสิตและโปรโตซัววิทยา / องุ่น เกียรติวุฒิ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ บุญเยี่ยม เกียรติวุฒิ, วิฑูรย์ ไวยนันท์, องุ่น เกียรติวุฒิ.

by องุ่น เกียรติวุฒิ | บุญเยี่ยม เกียรติวุฒิ | วิฑูรย์ ไวยนันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2537Availability: Available for loan (8)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC700 .ภ74 (8).

ห้องสมุด:
เรื่องลับน่ารู้ของลีซอ / ภาพและเรื่อง ปิยพงศ์.

by ปิยพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ล6 ป64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.ล6 ป64 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมบรรยายอบรมจิต / สมเด็จพระญาณสังวร.

by วชิรญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2456-2556.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2521Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4420.ข6 ส367 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1978 513412 (1).

ห้องสมุด:
ลมหายใจแห่งชีวิต / เจนจบ ยิ่งสุมล.

by เจนจบ ยิ่งสุมล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2540Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QL791 .จ73 (1).

ห้องสมุด:
พระบรมมหาราชวังและพระราชวังบางปะอิน / ประพีร์ เทพธรานนท์ และคณะ.

by ประพีร์ เทพธรานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: NA1522.ก4พ45 ป46 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA1522.ก4พ45 ป46 (3).

ห้องสมุด:
เส้นทางเกลือ / พิชาภา สุธรรมวดี.

by ไพโรจน์ บุญผูก, 2492-2546.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2538Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9213.ท9 พ949 (1).

ห้องสมุด:
ตรรกวิทยาสัญลักขณ์เบื้องต้น / กีรติ บุญเจือ.

by กีรติ บุญเจือ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2536Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BC135 .ก6 2536 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BC135 .ก6 2536 (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
ดนตรีปริทรรศน์ / พิชัย ปรัชญานุสรณ์.

by พิชัย ปรัชญานุสรณ์, 2492-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2545Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: MT6.พ67 ด33 (1).

ห้องสมุด:
ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย : เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญฯ พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน การเลือกตั้งทุกครั้งและการจัดตั้งรัฐบาลทุกสมัย / นคร พจนวรพงษ์, อุกฤษ พจนวรพงษ์.

by นคร พจนวรพงษ์ | อุกฤษ พจนวรพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2542Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 .น24 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก1 .น24 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก1 .น24 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก1 .น24 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก1 .น24 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544