Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กองทุนสุขภาวะ : กองทุนปรับทุกข์แบ่งปันสุขของชาวกรุงเทพ [สะกดผิด] / โครงการสนับสนุนการก่อตั้งกองทุนสุขภาวะกรุงเทพมหานคร.

by โครงการสนับสนุนการก่อตั้งกองทุนสุขภาวะกรุงเทพมหานคร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บางกอกฟอรั่ม, 2550Other title: กองทุนสุขภาวะ : กองทุนปรับทุกข์แบ่งปันสุขของชาวกรุงเทพฯ.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM771 .ก52 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM771 .ก52 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HM771 .ก52 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM771 .ก52 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการฟื้นฟูเมืองเก่า (Machizukuri) ในโตเกียว และเกียวโต : บทเรียนสำหรับการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าในประเทศไทย / กองบรรณาธิการ, พิกุล สิทธิประเสริฐกุล, ครรชิต จูประพัทธศรี.

by พิกุล สิทธิประเสริฐกุล | ครรชิต จูประพัทธศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บางกอกฟอรั่ม, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NA1550 .ก46 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
เสน่ห์ย่านเก่า : เรื่องราวรักษ์ย่านเก่าจากญี่ปุ่น / ผู้เขียน พีธากร ศรีบุตรวงษ์.

by พีธากร ศรีบุตรวงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บางกอกฟอรั่ม, 2556 [2013]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA1550 .พ636 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NA1550 .พ636 2556 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: NA1550 .พ636 2556 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการฟื้นฟูเมืองเก่า (Machizukuri) ในโตเกียวและเกียวโต : บทเรียนสำหรับการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าในประเทศไทย / กองบรรณาธิการ, พิกุล สิทธิประเสริฐกุล, ครรชิต จูประพัทธศรี.

by พิกุล สิทธิประเสริฐกุล | ครรชิต จูประพัทธศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บางกอกฟอรั่ม, 2556 [2013]Other title: มาจิซึคึริ = Machizukuri : กระบวนการฟื้นฟูเมืองเก่าในโตเกียวและเกียวโต.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA1550 .ก46 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NA1550 .ก46 2556 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: NA1550 .ก46 2556 (2).

ห้องสมุด:
ฟื้นเมืองเก่าให้มีชีวิต : ประสบการณ์ฟื้นชีวิตให้เมืองเก่า จากญี่ปุ่นถึงไทย / ผู้เรียบเรียง อาภรณ์ จันทร์สมวงศ์.

by อาภรณ์ จันทร์สมวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บางกอกฟอรั่ม, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HT178.ท9 อ64 2554 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HT178.ท9 อ64 2554 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
หลักสูตรโรงเรียนชาวสวน : หลักสูตรเพื่อการเรียนรู้วิถีชุมชนท้องถิ่น / บางกอกฟอรั่ม.

by บางกอกฟอรั่ม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนชาวสวน บางกอกฟอรั่ม, 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: S493 .ห462 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S493 .ห462 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544