ผลการค้นหาของคุณมี 5 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กุหลาบ : , ราชินีดอกไม้ / โดย สุธานิธิ์ ยุกตะนันทน์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2538 . 247 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SB411 .ส73] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SB411 .ส73] (2),

ห้องสมุด:
โป๊ยเซียน : , ไม้ดอกเสี่ยงทาย / โดย อุไร จิรมงคลการ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2538 . เล่ม : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SB413.ป9 อ75] (8),

ห้องสมุด:
ไม้ดอกแสนสวย : , ไม้ดอกไม้ประดับ / โดย สุธานิธิ์ ยุกตะนันทน์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2538 . 151 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [QK495.ก1 ส73] (2),

ห้องสมุด:
สวนในบ้าน.   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บ้านและสวน, 2537 . เล่ม : , ล. 3- มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [AGRI SB 2005 23527 V. 3] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [SB472 .บ63] (5), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [AGRI SB 2009 23527 V. 24] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [AGRI SB 2009 23527 V. 26] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [SB472 .บ63] (23), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SB472 .บ63] (9),

ห้องสมุด:
เฮลิโคเนีย : , ไม้ดอกประดับสวรรค์ / โดย วชิรพงศ์ หวลบุตตา. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2538 . 215 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SB413.ฮ7 ว36] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455