ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แนวทางการสร้างมติในการปฏิรูปนโยบายสารกำจัดศัตรูพืช เพื่อการดำเนินการ ในอนาคต = Approaches to pesticide policy reform building consensus for future action : รายงานสรุปการสัมมนา / ฝ่ายเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by การสัมมนาแนวทางการสร้างมติในการปฏิรูปนโยบายสารกำจัดศัตรูพืช เพื่อการดำเนินการในอนาคต (2540 : ประจวบคีรีขันธ์).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: SB970.4.ท9 ก64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SB970.4.ท9 ก64 (2).

ห้องสมุด:
ที่อยู่อาศัย : การศึกษาสาขาบริการ : ที่อยู่อาศัย / โดย นิพนธ์ พัวพงศกร, ณรงค์ ชวนใช้.

by นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | ณรงค์ ชวนใช้ | โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD890.572 .น633 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD890.572 .น633 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD890.572 .น633 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองผู้บริโภค / โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สุธีร์ ศุภนิตย์.

by เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549 | โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ค72 ด83 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC445.ฮ9ค72 ด83 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ค72 ด83 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ค72 ด83 (2).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองผู้บริโภค ในด้านการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน / โดย วิโรจน์ ณ ระนอง.

by วิโรจน์ ณ ระนอง | โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2541Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว6534ก642 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ว6534ก642 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ว6534ก642 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ว6534ก642 (1).

ห้องสมุด:
การกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย : บทบาทด้านการกำกับและ บริหารการพาณิชย์ : การประกันภัย / โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, นิพนธ์ พัวพงศกร.

by เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG8704.655 .ด873 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG8704.655 .ด873 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG8704.655 .ด873 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร / โดย วิโรจน์ ณ ระนอง. กลไกในการบริหารราคาสินค้าเกษตรตามข้อเสนอใหม่ / โดย วีรวัฒน์ จันทโชติ.

by วิโรจน์ ณ ระนอง | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว6534ก6425 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ว6534ก6425 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ว6534ก6425 (1).

ห้องสมุด:
สรุปบทความเรื่อง "World-trade patterns and contemporary issues in international trade policy" และ A strategy for Thailand's trade diplomacy / โดย ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี.

by ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศไทย, 2541Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ณ615ส47 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ณ615ส47 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ณ615ส47 (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขาสถาบันวิจัยเพื่อ การพัฒนาประเทศไทย, 2541Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส427ก638 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ส427ก638 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส427ก638 (1).

ห้องสมุด:
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548.32 .ส428 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5548.32 .ส428 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5548.32 .ส428 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5548.32 .ส428 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การศึกษากฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ : (บทบาทด้าน การกำกับและบริหารการพาณิชย์ : บทบาทในด้านปัญหา การล้มละลายของบริษัท และบทบาทด้านอื่นๆ) / โดย สุธีร์ ศุภนิตย์, วีรวัฒน์ จันทโชติ, เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

by สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549 | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ส736 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส736 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT920 .ส736 (1).

ห้องสมุด:
การชั่งตวงวัด และ ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. -- / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, วีรวัฒน์ จันทโชติ.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2541Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส427ก642 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ส427ก642 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส427ก642 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารการค้าระหว่างประเทศและการเจรจาการค้า : บทบาทด้านการค้า ระหว่างประเทศ : กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ และการเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ / โดย ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, ศิริพร วัสสานกูล.

by ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี | ศิริพร วัสสานกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ณ615ก63 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ณ615ก63 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ณ615ก63 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544