ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 63 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับคดี / โดย จรัญ ภักดีธนากุล.

by จรัญ ภักดีธนากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2553Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1728 .จ46 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1728 .จ46 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1728 .จ46 2553 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษากฎหมายล้มละลาย / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2553Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .อ833 2553 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1942 .อ833 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942 .อ833 2553 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น / ไพโรจน์ วายุภาพ.

by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2553Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .พ94 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .พ94 2553 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .พ94 2553 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 : บทบัญญัติทั่วไป / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

by เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2551Availability: Available for loan (24)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5018 .ก7 2551 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5018 .ก7 2551 (9), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5018 .ก7 2551 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5018 .ก7 2551 (5). Checked out (14).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษากฎหมายล้มละลาย / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2554Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .อ833 2554 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1942 .อ833 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942 .อ833 2554 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์ / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2551Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2551 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2551 (5). Checked out (7).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 : ว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พรินติ้ง, 2553Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1728 .อ83 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1728 .อ83 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1728 .อ83 2553 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 2 ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 2 การพิจารณาโดยขาดนัด / ไพโรจน์ วายุภาพ.

by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง 2553Other title: คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 การพิจารณาโดยขาดนัด.Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1758.ข63 พ94 2553 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1758.ข63 พ94 2553 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 4, วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / สมชัย ทีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2551Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .ส41613 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ส41613 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ส41613 2551 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 2, วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น / สมชัย ทีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2554Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ส41611 2554 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .ส41611 2554 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 1, บททั่วไป / สมชัย ทีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2551Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .ส4161 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ส4161 2551 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .ส4161 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ส4161 2551 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว = Civil and commercial code (Family) / วารี นาสกุล, เบญจวรรณ ธรรมรัตน์.

by วารี นาสกุล, 2474- | เบญจวรรณ ธรรมรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2554 [2011]Other title: Civil and commercial code (Family).Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT540 .ว632 2554 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 3, อุทธรณ์และฎีกา / สมชัย ทีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .ส41612 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ส41612 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .ส41612 2549 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ส41612 2549 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา. เล่ม 2, ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2553Other title: ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส426 2553 ล. 2 (3).

ห้องสมุด:
ตัวอย่างแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ / [รวบรวมโดย] ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, [2551?] [2008?]Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ส6 ต65 2551 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ส6 ต65 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ส6 ต65 2551 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน : ประกอบด้วยบทกฎหมาย ย่อหลักกฎหมาย พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตรา และข้อสังเกต / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2552Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .ส426 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .ส426 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .ส426 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 4, วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / สมชัย ทีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2554Other title: วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ส41613 2554 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .ส41613 2554 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย อุทธรณ์-ฎีกา / จรัญ ภักดีธนากุล.

by จรัญ ภักดีธนากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2553Other title: อุทธรณ์-ฎีกา.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1822 .จ46 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1822 .จ46 2553 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544