ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 66 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์

by ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล.

Publication: ฟ้าเดียวกัน 2563Availability: :

ห้องสมุด:
อาวุธมีชีวิต? : แนวคิดเชิงวิพากษ์ว่าด้วยความรุนแรง / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2549Availability: Available for loan (13)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1116 .ช64 2549 (7), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1116 .ช64 2549 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM1116 .ช64 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1116 .ช64 2549 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ถึงร้อยดาวพราวพรายกระจายแสง / จิตร ภูมิศักดิ์ ; วิชัย นภารัศมี บรรณาธิการ.

by จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509 | วิชัย นภารัศมี, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2551Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.จ63 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.จ63 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.จ63 2551 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ดีไซน์ + คัลเจอร์ = Design + culture / ประชา สุวีรานนท์.

by ประชา สุวีรานนท์, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2551-Other title: ดีไซน์และคัลเจอร์ = Design and culture | Design + culture.Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NK1510 .ป46 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ความคิด ความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.

by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2546Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .น34 2546 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .น34 2546 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .น34 2546 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.

by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ฉบับแก้ไขและปรับปรุงครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2553Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553ก (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก5 2470-75 น23 2553ก (4). Checked out (5).

ห้องสมุด:
อาวุธมีชีวิต? : แนวคิดเชิงวิพากษ์ว่าด้วยความรุนแรง / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2546Availability: Available for loan (9)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1116 .ช64 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1116 .ช64 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1116 .ช64 (2).

ห้องสมุด:
ศัพท์สันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย / จิตร ภูมิศักดิ์ ; บรรณาธิการ วิชัย นภารัศมี.

by จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509 | วิชัย นภารัศมี, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4181 .จ63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4181 .จ63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4181 .จ63 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลายชีวิต จิตร ภูมิศักดิ์ / วิชัย นภารัศมี.

by วิชัย นภารัศมี, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2546Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.จ6 ว62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CT1548.จ6 ว62 (1).

ห้องสมุด:
อ่าน "วัฒนธรรมชุมชน" : วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์นิพนธ์แนววัฒนธรรมชุมชน / ยุกติ มุกดาวิจิตร.

by ยุกติ มุกดาวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ย723 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.592.พ6 ย723 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.592.พ6 ย723 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.592.พ6 ย723 (2). Checked out (6).

ห้องสมุด:
เรณู ปัญญาดี. เล่ม 3, ท่องโลกพลังลบ เที่ยวภพพลังบวก.

by ประชา สุวีรานนท์, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2555 [2012]Other title: ท่องโลกพลังลบ เที่ยวภพพลังบวก.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: NC1729.ป48ก4 2555 ล. 3 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NC1729.ป48ก4 2555 ล. 3 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NC1729 .ป48ก4 2555 ล. 3 (1).

ห้องสมุด:
วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศส ในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ / กุลลดา เกษบุญชู มี้ด.

by กุลลดา มี้ด.

Edition: ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2552 [2009]Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DA566.7 .ก74 2552 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DA566.7 .ก74 2552 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ : จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 / อภิชาต สถิตนิรามัย.

by อภิชาต สถิตนิรามัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9น6 อ462 2556 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9น6 อ462 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ECON HC 2013 617696 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ฮ9น6 อ462 2556 (1). Checked out (7).

ห้องสมุด:
รัฐประหาร 19 กันยา : รัฐประหารเพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / กองบรรณาธิการ ธนาพล อิ๋วสกุล ... [และคนอื่นๆ].

by ธนาพล อิ๋วสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2550Availability: Available for loan (6)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS586 .ร633 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS586 .ร633 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS586 .ร633 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS586 .ร633 (1). Checked out (7).

ห้องสมุด:
เรณู ปัญญาดี. เล่ม 2, ครึ่งหนึ่งของความ (ไม่อยาก) รู้.

by ประชา สุวีรานนท์, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2555 [2012]Other title: ครึ่งหนึ่งของความ (ไม่อยาก) รู้.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: NC1729.ป48ก4 2555 ล. 2 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NC1729.ป48ก4 2555 ล. 2 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NC1729.ป48ก4 2555 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) / ณัฐพล ใจจริง.

by ณัฐพล ใจจริง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ณ627 2556 (1). Checked out (12). In transit (2).

ห้องสมุด:
ด้นดั้นดุ่มเดี่ยวคนเดียวแด / จิตร ภูมิศักดิ์.

by จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2550 [2007]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.จ63 ด33 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.จ63 ด33 2550 (1).

ห้องสมุด:
คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย / จิตร ภูมิศักดิ์ ; บรรณาธิการ วิชัย นภารัศมี.

by จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509 | วิชัย นภารัศมี, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2552 [2009]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.จ63 2552 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: PL4209.จ63 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.จ63 2552 (2). Checked out (2).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ.

by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LB 2013 620432 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: EDUC LB 2013 620432 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LB3610 .ป4414 2556 (1). Checked out (9). In transit (1).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง : ว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ / ธงชัย วินิจจะกูล.

by ธงชัย วินิจจะกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2013 620544 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ธ2342 2556 (1). Checked out (7). On hold (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544