ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 866 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ระบบการรวบรวมและคิดภาระงานสายอาจารย์ = System to collect and calculate workload for Thammasat Science University professor / จัดทำโดย อภินันท์ ชัยจิตวนิช.

by อภินันท์ ชัยจิตวนิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .อ452ร63 (1). :

ห้องสมุด:
ระบบการจัดการงานพัสดุสำหรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = Inventory management for Department of Computer Science / จัดทำโดย รพีพรรณ สุขประเสริฐ, วัฒนา เกาะอำไพร.

by รพีพรรณ สุขประเสริฐ | วัฒนา เกาะอำไพร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2553]Other title: Inventory management for Department of Computer Science.Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG1211 (1). :

ระบบการจัดการงานพัสดุสำหรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ = Inventory management for Department of Computer Science / จัดทำโดย รพีพรรณ สุขประเสริฐ, วัฒนา เกาะอำไพร.

by รพีพรรณ สุขประเสริฐ | วัฒนา เกาะอำไพร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2553]Other title: Inventory management for Department of Computer Science.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TS160 .ร363 2553 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาระบบการจัดการคลังข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = Development of data warehouse management system for quality assurance in education of Department of Computer Science, Thammasat University / จัดทำโดย ปัทมา ไชยกิจ, จุไรวรรณ เตียทะสินธ์.

by ปัทมา ไชยกิจ | จุไรวรรณ เตียทะสินธ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2552?]Other title: Development of data warehouse management system for quality assurance in education of Department of Computer Science, Thammasat University.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.9.ค46 ป634 2552 (1).

ห้องสมุด:
เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยใช้แผนที่ภูมิสารสนเทศ = Web application for managing social network in TU Rangsit Campus using GIS map / จัดทำโดย ศักดิ์สิทธิ์ ศรีพิสุทธิ์, กัญญาลักษณ์ มไหสวริยะ.

by ศักดิ์สิทธิ์ ศรีพิสุทธิ์ | กัญญาลักษณ์ มไหสวริยะ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2552]Other title: Web application for managing social network in TU Rangsit Campus using GIS map.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G70.215.ท9 ศ623 2552 (1).

ห้องสมุด:
ระบบมิดเดิ้ลแวร์สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = TU Enterprise service bus / จัดทำโดย นิศารัตน์ ด่านตระกูล, บุญจิรา ปรึกมะเริง.

by นิศารัตน์ ด่านตระกูล | บุญจิรา ปรึกมะเริง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2553]Other title: TU enterprise service bus.Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG798 (1). :

สนีคพีค [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : ปลั๊กอินบนอีคลิปส์สำหรับสังเกตการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม = Sneakoeak : eclipse plug-in to observe programming mistake correction / จัดทำโดย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by อัมพร เพ็ชรรอด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555] [2012]Other title: Sneakpeak : eclipse plug-in to observe programming mistake correction.Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG2003 (1). :

ระบบเส้นทางการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต = Thammasat University bus route / จัดทำโดย ชนินทร์ อัยยวงศ์, สถาพร สุทธิเวชวรกุล, ชัยยศ วิชยภิญโญ.

by ชนินทร์ อัยยวงศ์ | สถาพร สุทธิเวชวรกุล | ชัยยศ วิชยภิญโญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2544]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE5693.55.ก6 ช36 (1).

ห้องสมุด:
โครงงานระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = Complaint management system / จัดทำโดย เอื้อมพร กองชัยเสรีภาพ, พัชรินทร์ หงษ์กุลทรัพย์.

by เอื้อมพร กองชัยเสรีภาพ | พัชรินทร์ หงษ์กุลทรัพย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2553]Other title: Complaint management system.Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG1278 (1). :

โครงงานระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = Complaint management system / จัดทำโดย เอื้อมพร กองชัยเสรีภาพ, พัชรินทร์ หงษ์กุลทรัพย์.

by เอื้อมพร กองชัยเสรีภาพ | พัชรินทร์ หงษ์กุลทรัพย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2553]Other title: Complaint management system.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.76.ส5 อ843 2553 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการ work flow สำหรับงานประเมินคุณภาพการศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = Work flow management for quality assurance in Computer Science, Thammasat University / จัดทำโดย พรรณราย โสวาปี ... [และคนอื่น ๆ].

by พรรณราย โสวาปี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2553]Other title: Work flow management for quality assurance in computer science, Thammasat University.Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG1158 (1). :

ระบบประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเอ็นเทอร์ไพรส์เซอร์วิสบัส [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = The self-assessment system for quality assurance via enterprise service bus / อติทัต หวังกิจจินดา, ฤทธิพงศ์ ชลอลักษณ์.

by อติทัต หวังกิจจินดา | ฤทธิพงศ์ ชลอลักษณ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2554] [2011]Other title: Self-assessment system for quality assurance via enterprise service bus.Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG1467 (1). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544