ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 903 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานบริการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย ปิยาพัชร คนชม.

by ปิยาพัชร คนชม, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Guideline on quality development of educational services for students of Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LG395.ก239 ป646 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก239 ป646 2553 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต / โดย สรชา เทียมมณี.

by สรชา เทียมมณี, 2508-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Methods of improving the providing of educational welfare for disabled students of Thammasat University at Rangsit Campus.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LC4814.ท9 ส426 (1).

ห้องสมุด:
ความพร้อมของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กับการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน / โดย อรวรรณ สีลวานิช.

by อรวรรณ สีลวานิช, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Readiness of students of Social Administration Faculty for ASEAN labor market.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD5821.ก6 อ454 2554 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบสวนคดีจราจรของพนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร / โดย ร้อยตำรวจโท กิตติ ทองห่อ.

by กิตติ ทองห่อ, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 [2009]Other title: Factors related to traffic investigating of traffic case officer : case study of Samutsakorn Provincial Police Division.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8079.55 .ก633 2552 (1).

ห้องสมุด:
สวัสดิการและการจัดบริการผู้สูงอายุ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร... [และคนอื่น ๆ].

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HV 2012 627236 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: SOCY HV 2012 627236 (1).

ห้องสมุด:
อุดมการณ์การบริหารสังคมไทย / โดย ประจักษ์ น้ำประสานไทย.

by ประจักษ์ น้ำประสานไทย, 2503- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 [2009]Other title: Thai social administration ideologies.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.55 .ป462 2552 (1).

ห้องสมุด:
การรักษาพนักงานในองค์กร / โดย สุรเดช แสนนิล.

by สุรเดช แสนนิล, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Retention of workers in organization.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549.5.ร62 ส74 2554 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ต่อลูกจ้างโรงเรียนนานาชาติ / โดย เวียงแก้ว ดอนเหลือม.

by เวียงแก้ว ดอนเหลือม, 2519- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Impact of Private School Act, B.E. 2550 on international school employees.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3157 .ว825 2554 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544