ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อบำบัดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต = [Enhancing the efficiency of the waste stabilization ponds system of Thammasat University (Rangsit Campus)] : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดม สิทธิเวทย์, กำพล นันทพงษ์.

by โดม สิทธิเวทย์ | กำพล นันทพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD745 .ด94 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD745 .ด94 (2).

ห้องสมุด:
การจัดเตรียมฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี = Database preparation in Geographical Information Systems for land uses planning Klong Luang District, Pathum Thani Province / โดย นฤมล พินเนียม.

by นฤมล พินเนียม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี ] : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD890.59.ป3 น435 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การยอมรับการใช้เชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเขียวในครัวเรือนชนบท : กรณีศึกษา : อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี = The acceptance of biomass fuel in Thai rural households : case study : Klong Luang District, Patum Thani Province / โดย นฤมล พินเนียม.

by นฤมล พินเนียม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, [2545?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP339 .น44 (1).

ห้องสมุด:
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชนบท = Research methodology in rural technology / โดย นฤมล พินเนียม.

by นฤมล พินเนียม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q180.ก1 น44 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การศึกษาการลดขนาดโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง = The study of minimized straw mushroom house / โดย กันยารัตน์ ช่อสลิด ... [และคนอื่นๆ].

by กันยารัตน์ ช่อสลิด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB353.5.ห74 ก64 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการประยุกต์ใช้กระดาษจากใบสับปะรดและการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย จากกระบวนการผลิต = Application of paper from pineapple leaves and treatment of wastewater from production process / โดย อุไรรัตน์ ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย, ศรัญญา เสรีสงแสง, นุชศรา เรืองเมธานพรัตน์.

by อุไรรัตน์ ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย | ศรัญญา เสรีสงแสง | นุชศรา เรืองเมธานพรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TS1176.4.ส63 อ74 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อติดตามการพัฒนาชุมชน อย่างมีส่วนร่วม = The study on geographic information system for monitoring participatory community development : รายงานการวิจัย / โดย สุเพชร จิรขจรกุล.

by สุเพชร จิรขจรกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: G70.215.ท9 ส73 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การประยุกต์ใช้ CAD program (Computer-Aided Design) ในการทำแผนที่และศึกษาความลาดชันของพื้นที่ชุมชน เพื่อการออกแบบและวางผังพัฒนาทางกายภาพที่เหมาะสม : กรณีศึกษาพื้นที่ชุมชนด่านเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี : รายงานวิจัยเสริมหลักสูตร / โดย วนารัตน์ กรอิสรานุกูล.

by วนารัตน์ กรอิสรานุกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2544Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT169.ท92ก5 ว36 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HT169.ท92ก5 ว36 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาผลกระทบต่อการแปลภาพถ่ายดาวเทียม จากการเปลี่ยนรายละเอียดของภาพระหว่าง SPOT XS และ LANDSAT TM = The study on the impact of satellite image interpretation cause of resampling resolution between SPOT XS and LANDSAT TM : รายงานวิจัยเสริมหลักสูตร / สุเพชร จิรขจรกุล.

by สุเพชร จิรขจรกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2543Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G70.4 .ส77 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเนื้อขนุน โดยสภาพบรรยากาศดัดแปลง = Packaging of jackfruit pulp by the modified atmosphere packaging method / โดย อินทิรา ชูกลิ่น ... [และคนอื่นๆ].

by อินทิรา ชูกลิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB379.ข3 ก64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544