ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 65142 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การศึกษาศักยภาพและการยอมรับในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำยม = [The study of potential and acceptance for hydropower development in Yom river basin] : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย ชัชวาลย์ ทักษอุดม ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัชวาลย์ ทักษอุดม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554 [2011]Other title: Study of potential and acceptance for hydropower development in Yom river basin.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TK1513.ท9 ก643 2554 (1).

ห้องสมุด:
ระบาดวิทยา = Epidemiology for the health sciences / ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร.

by ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA105 .พ93 2537 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA105 .พ93 2537 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พูดเรื่องอุดมศึกษา : รวมคำบรรยายและอภิปรายทางการอุดมศึกษา.

by ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2325 .พ9 2526 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2325 .พ9 2526 (2).

ห้องสมุด:
กลไกของสังคม.

by พัทยา สายหู.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .พ6 2524 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM62 .พ6 2524 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสำรวจและวิจัยการเพิ่มและเพิกถอนรายวิชาเรียนของนิสิต.

by ชนิกา ศิลปอนันต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, หน่วยผลิตเอกสารมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก221 ช3 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์ประชากร.

by เทียนฉาย กีระนันทน์, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรงุเทพฯ, ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB849.41 .ท8 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB849.41 .ท8 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB849.41 .ท8 (4).

ห้องสมุด:
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา : รายงานการสัมมนาประชาพิจารณ์ วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2543 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร / คณะผู้จัดทำ หิรัญ ลิ้มสุวรรณ, นารี มิตรสัมพันธ์ดี, ธิดารัตน์ อรรถยุกติ.

by การสัมมนาประชาพิจารณ์เรื่องแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (2543 : กรุงเทพฯ) | หิรัญ ลิ้มสุวรรณ | นารี มิตรสัมพันธ์ดี | ธิดารัตน์ อรรถยุกติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2349 .ก645 (1).

ห้องสมุด:
ความก้าวหน้าการอุดมศึกษาไทย : รายงานการสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทบวงมหาวิทยาลัย 29 กันยายน 2544 ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2544 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี.

by การสัมมนาวิชาการเรื่องความก้าวหน้าการอุดมศึกษาไทย (2544 : นนทบุรี) | ทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัดทบวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2301 .ก69 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2301 .ก69 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2301 .ก69 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองและสังคม / โครงการเสริมความรู้ด้านการเมืองและสังคมใน ระบอบประชาธิปไตย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, หน่วยผลิตเอกสารมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA49 .จ7 (3).

ห้องสมุด:
เรียงความฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล พ.ศ. 2522 ถึง 2531 / [รวบรวมโดย] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4205 .ร78 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4205 .ร78 (1).

ห้องสมุด:
สรุปสัมมนาโครงการสัมมนาปัญหาและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1 23-25 เมษายน 2523 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาปัญหาและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 1 : 2523 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กองกิจการนักศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2523Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก237 ก6 (1).

ห้องสมุด:
การค้นคว้าวิจัยทางโบราณคดีในประเทศไทย / [จัดโดย] มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย.

by การประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย (ครั้งที่ 2 : 2534 : มหาวิทยาลัยศิลปากร) | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ฝรั่งเศส. สถานเอกอัครราชทูต (ไทย).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GN855.อ73 ก64 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: ANTH GN 1991 122184 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย และครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องวัฒนธรรมกับสังคมไทย ในกระแสการเปลี่ยนแปลง ชุด โลกานุวัตร / จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ The Toyota Foundation และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ; อภิชาต สถิตนิรามัย บรรณาธิการ..

by การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยและครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องวัฒนธรรมกับสังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง (2537 : หนองคาย) | อภิชาต สถิตนิรามัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM101 .ก64 (4).

ห้องสมุด:
เอกสารสรุปการประชุมสัมมนาเรื่องมิติใหม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก / จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา...[และอื่นๆ].

by การประชุมสัมมนาเรื่องมิติใหม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (2535 : ชลบุรี) | มหาวิทยาลัยบูรพา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ชลบุรี] : มหาวิทยาลัย, [2535?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ส6 ก64 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาเศรษฐกิจกับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำโขง = Economic development and management of Mekong Watershed resources : เอกสารการประชุม / สถาบันผู้ร่วมจัดการประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะกรรมการร่วมมือลาว-ไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ; วันเพ็ญ สุรฤกษ์ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม.

by การประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศไทย-ลาว เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจกับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำโขง (2540 : เชียงใหม่, ไทย, และหลวงพระบาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) | วันเพ็ญ สุรฤกษ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ลาว. กระทรวงการต่างประเทศ. คณะกรรมการร่วมมือลาว-ไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1690.5 .ก64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544