ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 153 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานการดำเนินการโครงการสัปดาห์อาเซียนเฉลิมพระเกียรติ 18-22 มกราคม 2542 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา / บรรณาธิการ ยุรฉัตร บุญสนิท.

by งานสัปดาห์อาเซียนเฉลิมพระเกียรติ (2542 : มหาวิทยาลัยทักษิณ) | ยุรฉัตร บุญสนิท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS525.8 .ง64 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการซ่อมบำรุงรักษาหนังสือ / อำนาจ บัวศรี.

by อำนาจ บัวศรี, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ], 2552Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ฟิสิกส์แผนใหม่พื้นฐาน / นิคม ชูศิริ.

by นิคม ชูศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QC21.2 .น62 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรมศาสตราวุธภาคใต้ / พิชัย แก้วขาว, บุญเลิศ จันทระ.

by พิชัย แก้วขาว | บุญเลิศ จันทระ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GN497.5 พ626 (1).

ห้องสมุด:
เครื่องทองเหลืองพื้นเมืองภาคใต้ / ผู้เขียน ซัลมา วงศ์ศุภรานันต์ ; บรรณาธิการ ธีระ จันทิปะ.

by ซัลมา วงศ์ศุภรานันต์ | ธีระ จันทิปะ, 2517- | มหาวิทยาลัยทักษิณ. สถาบันทักษิณคดีศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NK7804 .ซ64 2554 (1).

ห้องสมุด:
นำชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา / เรียบเรียง ธีระ จันทิปะ ; บรรณาธิการ สถาพร ศรีสัจจัง.

by ธีระ จันทิปะ, 2517- | สถาพร ศรีสัจจัง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548 [2005]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN36.ท92ส2 ธ644 2548 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ ประเภทหนังสือบุดเรื่องปองครก = Transliteration and analytical study of a work of Southern folk literature of Bud [tree bark] manuscript category entitled Pongkrok / ของ อุบลศรี อรรถพันธุ์.

by อุบลศรี อรรถพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครศรีธรรมราช] : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4202 .อ73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4202 .อ73 (1).

ห้องสมุด:
มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง / [ผู้เขียน] ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม ... [และคนอื่นๆ].

by ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN281 .ม37 (2).

ห้องสมุด:
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ = Information technology system Thaksin University / [บรรณาธิการ/ออกแบบ รุ่งทิพย์ เรืองเทพ].

by รุ่งทิพย์ เรืองเทพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551Other title: Information technology system Thaksin University.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 143/2552 (1).

ห้องสมุด:
ปริญญาชีวิต ชวนคิด-ชวนขัน / จรัญ จันทลักขณา.

by จรัญ จันทลักขณา | มหาวิทยาลัยทักษิณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2552Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1588 .จ456 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BJ1588 .จ456 (2).

ห้องสมุด:
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2434-2547 : การสำรวจเบื้องต้น = The development of social and culture in Papayom commuinty Pattalung Province A.D. 1891-2003 : a primary study : รายงานการวิจัย / อดิศร ศักดิ์สูง, ศุภการ สิริไพศาล.

by อดิศร ศักดิ์สูง | ศุภการ สิริไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : มหาวิทยาลัยทักษิณ, [2549]Other title: Development of social and culture in Papayom commuinty Pattalung Province A.D. 1891-2003 : a primary study.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.พ4 อ36 (1).

ห้องสมุด:
รวมบทความทางวิชาการวัฒนธรรมศึกษา : ทีทรรศน์วัฒนธรรม / พรศักดิ์ พรหมแก้ว บรรณาธิการ.

by พรศักดิ์ พรหมแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2540Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ร54 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568 .ร54 (3).

ห้องสมุด:
จิตวิทยาการศึกษา = Educational psychology / วรรณี ลิมอักษร.

by วรรณี ลิมอักษร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1051 .ว44 2543 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1051 .ว44 2543 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาองค์ความรู้งานวิจัยประวัติศาสตร์ภาคใต้ในรอบทศวรรษ พ.ศ. 2537-2547 = A study of the knowledge of the Southern history research in Thailand, A.D.1994-2004 : รายงานการวิจัย / อดิศร ศักดิ์สูง, สกรรจ์ จันทรัตน์, ศุภการ สิริไพศาล.

by อดิศร ศักดิ์สูง | สกรรจ์ จันทรัตน์ | ศุภการ สิริไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547Other title: Study of the knowledge of the Southern history research in Thailand, A.D.1994-2004.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 อ36 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ด้วยรักและสันติ : คือเสียงเพรียกจากชายแดนใต้ / บรรณาธิการ สถาพร ศรีสัจจัง.

by สถาพร ศรีสัจจัง | มหาวิทยาลัยทักษิณ. สถาบันทักษิณคดีศึกษา.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551 [2008]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4208 .ด544 2551 (2).

ห้องสมุด:
ดุริยวรรณปัญญา : ที่ระลึกงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 23 / วราเมษ วัฒนไชย และอัจฉริยา คงสม บรรณาธิการ.

by วราเมษ วัฒนไชย | อัจฉริยา คงสม | มหาวิทยาลัยทักษิณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML345.ท9 ด746 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ML345.ท9 ด746 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ML345.ท9 ด746 2554 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544