ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 40294 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการศึกษา ทบทวน และปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

by สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Publication: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562Availability: Available for reference (1)Professor Direk Jayanama Library Item returned to ACQ (Re-process) (1). :

สัทศาสตร์เบื้องต้นและการบันทึกเสียงในภาษา.

by นันทนา รณเกียรติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: P221 .น63 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: P221 .น63 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย พ.ศ. 2498 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2524.

by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 จ6 2524 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ป4 จ6 2524 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ป4 จ6 2524 (1).

ห้องสมุด:
การอพยพของประชากรที่หมู่บ้านยางเลียง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.

by ชลิต จิตรปฏิมา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.8 .ก7 (1).

ห้องสมุด:
การบัญชีต้นทุน.

by สังเวียน อินทรวิชัย, 2469-2544.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF5686.ต3 ส6 2506 (1). :

ห้องสมุด:
การบริหารการตลาด : บทความและกรณีศึกษา โดย พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา, เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ และ อัจจิมา จันทราทิพย์.

by พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา | เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ | อัจจิมา เศรษฐบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.12.ท9 พ6 (2).

ห้องสมุด:
พื้นฐานของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (The bases of economic geography : an essay on the spatial characteristic of man's economic activities) แปลโดย กาญจนี พลจันทร์.

by บอยซ์, โรนัลด์ รีด | กาญจนี พลจันทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1025 .บ5 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1025 .บ5 (9).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้าฯ.

by ประภาษ วณิกเกียรติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2495Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.อ7 ป3 (2). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7 ป3 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท.

by โสภณ รัตนากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ห7 ส8 (2).

ห้องสมุด:
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทย.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9 อ6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC497.ท9 อ6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท9 อ6 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายลักษณะวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ.

by อำนัคฆ์ คล้ายสังข์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ช7 .อ6 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารสำคัญในทางการเมืองของประเทศไทย.

by ไพโรจน์ ชัยนาม | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519-Availability: Available for loan (22)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1743.ก5 พ9 ล. 3 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1743.ก5 พ9 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1743.ก5 พ9 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1743.ก5 พ9 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1743.ก5 พ9 (7).

ห้องสมุด:
รายการวิทยุภาคพิเศษวันอาทิตย์สำหรับเด็กและผู้ปกครอง มกราคม-มิถุนายน 2522 โดย อรทัย ศรีสันติสุข และ ดวงทิพย์ วรพันธุ์.

by อรทัย ศรีสันติสุข | ดวงทิพย์ วรพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1991.75 .อ4 (1).

ห้องสมุด:
คำบรรยายวิชาถ่ายรูป.

by ชิน คล้ายปาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: TR146 .ช6 (1). :

ห้องสมุด:
กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2536 / จัดทำโดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดทำหนังสือที่ระลึก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ห3พ93 ก36 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ6337.ห3พ93 ก36 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายการปกครองเมืองขึ้นของต่างประเทศ.

by ฮัตเจสสัน, เจ. เอฟ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2480Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 325.3026 .ฮ6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 325.3026 .ฮ6 (1). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: K3375 .ฮ63 2480 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะอาญา ภาคปลาย.

by ดุลยกรณ์พิทารณ์, พระ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2494Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 343.2 .ด47 (2). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544