ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1647 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ (Law on conservation of environment and natural resources).

by ปัญญา สุทธิบดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD177 .ป6 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: TD177 .ป6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD177 .ป6 (2).

ห้องสมุด:
การเมืองฝรั่งเศส (Politics in the U.S.A., United Kingdom and France)

by สุรพล ราชภัณฑารักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2524Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DC55 .ส7 2524 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DC55 .ส7 2524 (1).

ห้องสมุด:
การตกแต่งต้นฉบับ (Editing process).

by วิษณุ สุวรรณเพิ่ม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4778 .ว6 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4778 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย โดย วันทนีย์ ศรีรัฐ และ ชัชชนี กิตติกุล.

by วันทนีย์ ศรีรัฐ | ชัชนี กิตติกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GB306 .ว6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GB306 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือปฎิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 โดย อักษร ศรีเปล่ง, จันทนา สุขปรีดี และ ณพพร ดำรงศิริ.

by อักษร ศรีเปล่ง | จันทนา สุขปรีดี | ณพพร ดำรงศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH317 .อ6 (1).

ห้องสมุด:
ภาษาเยอรมันขั้นมูลฐาน.

by เสาวภาค ธาระวานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521-Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PE3115 .ส7 (2).

ห้องสมุด:
การโปรแกรมเชิงเส้นเบื้องต้น (Introduction to lenear programming).

by ศรี วรกุลสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: T57.74 .ศ4 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติ / ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชาญวุฒิ วัชรพุกก์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2516?]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1747 .ก37 (2).

ห้องสมุด:
การปกครองส่วนภูมิภาค (Local regional government) โดย อุษา ใบหยก และ วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ.

by อุษา ใบหยก | วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS241 .อ7 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS241 .อ7 (1).

ห้องสมุด:
วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ.

by วิชัย ฉายประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2515Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท910 .ว6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: ท910 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร 2.

by เอนก เธียรถาวร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ3638 .อ7 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ3638 .อ7 (2).

ห้องสมุด:
การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ.

by บุญชู คุ้มพวงเพชร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG174 .บ7 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG174 .บ7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG174 .บ7 (3).

ห้องสมุด:
รายงานกิจการการบริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2539-2540 / รังสรรค์ แสงสุข...(และคนอื่นๆ).

by รังสรรค์ แสงสุข, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก281 ร635 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาของอาหารและผลิตภัณฑ์นม (Food and dairy microbiology laboratory)

by พวงพร โชติกไกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH317 .พ5 (1).

ห้องสมุด:
วรรณกรรมรัตนโกสินทร์ 2 (รัชกาลที่ 5-รัชกาลที่ 7).

by ทิพย์สุเนตร อนัมบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4200.5 .ท6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4200.5 .ท6 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายพัฒนการเศรษฐกิจและสังคม.

by พรชัย พัฒนบัณฑิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD85 .พ4 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544