ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 4088 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ / โดย บุญมี เมธางกูร, บุษกร เมธางกูร.

by บุญมี เมธางกูร, 2450- | บุษกร เมธางกูร, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ, 2545Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ2497 .บ73 (6). Checked out (5).

ห้องสมุด:
สมาธิ สุข หรือ ทุกข์? / โดย บุญมี เมธางกูร ; มาลี สร้อยพิสุทธิ์, วนิดา อุไรลักษณ์ เรียบเรียง.

by บุญมี เมธางกูร, 2450- | มาลี สร้อยพิสุทธิ์ | วินิดา อุไรลักษณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ5630.ว6 บ74 (1).

ห้องสมุด:
ลด ละ เลิกเหล้า = สร้างสุข ให้ครอบครัวและชุมชน / ผู้แต่ง ชุมชนลด ละ เลิกเหล้า : ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ 4 จังหวัด ชุมพร อำนาจเจริญ เชียงใหม่ และสมุทราปราการ, มูลนิธิเพื่อนหญิง.

by มูลนิธิเพื่อนหญิง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2553Other title: ลด ละ เลิกเหล้า เท่ากับสร้างสุขให้ครอบครัวและชุมชน.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5283.ท9 ล322 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV5283.ท9 ล322 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV5283.ท9 ล322 2553 (1).

ห้องสมุด:
แปรรูปอาหารปลอดสารพิษ [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต คมสัน หุตะแพทย์ ; ดำเนินการผลิต มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา.

by คมสัน หุตะแพทย์ | จิราภรณ์ สมุณศิริ | วัชรีพร คงวิลาด | มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, [2550?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ป844 (1). :

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เรื่องเขตอำนาจศาลปกครองและผู้เสียหายในคดีปกครอง / มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง.

by มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2547]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1590 .น85 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT1590 .น85 (1).

ห้องสมุด:
มรดกกวี : คำกลอนธรรมะที่ชนะการประกวด / มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย.

by มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2522Other title: มาตานุสรณ์แด่คุณแม่ชิว อัศวนนท์.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4206 .ม43 (1).

ห้องสมุด:
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร.

by มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, [2545?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH77 .ส73 (1).

ห้องสมุด:
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสานและข้อมูลพื้นฐานมุสลิมอีสาน.

by มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [อุดรธานี] : มูลนิธิ, 2538Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .พ8245ม74 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
เสี้ยวศตวรรษ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม : 25 ปี ที่พึ่งพาของชาวชุมชนแออัด / มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ.

by มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2549Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV800.ท92 ด726 (1).

ห้องสมุด:
รวมรายงานข้อเสนอต่อฝ่ายตุลาการ ต่อกระบวนการยุติธรรมในคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / โดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, ศูนย์ทนายความมุสลิม.

by มูลนิธิผสานวัฒนธรรม | มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2553Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .ร544 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .ร544 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .ร544 2553 (1).

ห้องสมุด:
มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร.

by มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, [2537?]Other title: Bangkok Symphony Orchestra.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว235ม74 (1).

ห้องสมุด:
สู่สังคมไม่ทอดทิ้งกัน บนเส้นทางสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ / มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1454 .ส756 2552 (2).

ห้องสมุด:
งานรำลึกครบรอบ 35 ปี 14 ตุลา [วีดิทัศน์] / มูลนิธิ 14 ตุลา และเครือข่ายองค์กรประชาธิปไตย.

by มูลนิธิ 14 ตุลา | เครือข่ายองค์กรประชาธิปไตย.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2551Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG365 (1). :

ลิเกร่วมรำลึก 30 ปีเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 "เมืองห่อหมก" [วีดิทัศน์] / มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ร่วมกับ เครือข่ายเดือนตุลา เสนอ ; กำกับและเขียนบท ประดิษฐ ประสาททอง ; อำนวยการผลิต ดวงใจ หิรัญศรี.

by ประดิษฐ ประสาททอง | ดวงใจ หิรัญศรี | ปองจิต สรรพคุณ | มูลนิธิสื่อชาวบ้าน | เครือข่ายเดือนตุลา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2549Other title: เมืองห่อหมก.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ล6355 (1). :

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / [โดย] มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE273.55.ก2 ค947 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE273.55.ก2 ค947 (1).

ห้องสมุด:
108 คำถามเกี่ยวกับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / รวบรวมโดย มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย.

by มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2545?]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ18.2 .ก134 (1).

ห้องสมุด:
ทางสายใหม่ : มูลนิธิคุณากรฯ / คณะทำงานจัดทำหนังสือ นิทัศน์ ธีระวิทย์ ... [และคนอื่นๆ].

by นิทัศน์ ธีระวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : มูลนิธิ, [2544?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV1559 .ท625 (1).

ห้องสมุด:
รายงานกิจการและฐานะการเงินมูลนิธิเบญจมบพิตรประจำปี.

by มูลนิธิเบญจมบพิตร.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2547-Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BQ33.บ7 บ73 2546 (1).

ห้องสมุด:
มรดกทางปัญญาชิ้นสำคัญของอาจารย์ป๋วยฯ / มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ.

by ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542 | มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2545Availability: Available for loan (5)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ม475 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ม475 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ม475 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2002 418874 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544