Your search returned 21 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
CSR ที่แท้ / โสภณ พรโชคชัย.

by โสภณ พรโชคชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2551Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD60 .ส943] (1).

Open Library:
CSR ที่แท้ / โสภณ พรโชคชัย.

by โสภณ พรโชคชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2553Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD60 .ส943 2553] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD60 .ส943 2553] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD60 .ส943 2553] (3).

Open Library:
CSR ที่แท้ / โสภณ พรโชคชัย.

by โสภณ พรโชคชัย | มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MGNT HD 2014 626925] (1).

Open Library:
Kānbō̜rihān Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : yutthasāt kānbō̜rihān mahā nakhō̜n thī tham dai čhing / การบริหารกรุงเทพมหานคร : ยุทธศาสตร์การบริหารมหานครที่ทำได้จริง / โสภณ พรโชคชัย.

Sōphon Phō̜nchōkchai. by โสภณ พรโชคชัย, 2501-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Pramœ̄nkhā Sapsin hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JS 2014 667509] (1).

Open Library:
แก้ปัญหาสังคมด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ / โสภณ พรโชคชัย บรรณาธิการ.

by โสภณ พรโชคชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV400.55 .ก83] (9), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV400.55 .ก83] (7), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: SOCY HV 2009 528497] (1).

Open Library:
คุณธรรมธุรกิจ / โสภณ พรโชคชัย.

by โสภณ พรโชคชัย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2550Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5387 .ส943] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5387 .ส943] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5387 .ส943] (2).

Open Library:
จดหมายถึงนายกฯ / โสภณ พรโชคชัย.

by โสภณ พรโชคชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2550Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD890.55.ฮ63 ส932] (1).

Open Library:
จุดประกาย 50 : รวมบทความรอบปี 2549 ของดร. โสภณ พรโชคชัย : อสังหาริมทรัพย์ ประเมินค่าทรัพย์สินและการพัฒนาเมือง / โสภณ พรโชคชัย บรรณาธิการ.

by โสภณ พรโชคชัย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2550Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD1387 .ส94] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD1387 .ส94] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD1387 .ส94] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HD1387 .ส94] (1).

Open Library:
ดอนเมือง : แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ / โสภณ พรโชคชัย บรรณาธิการ.

by โสภณ พรโชคชัย | มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TRAN HE 2011 582275] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HE9797.5.ท92ก4 ด53 2554] (2).

Open Library:
ถูกเวนคืนอย่าเสียใจ / โสภณ พรโชคชัย บรรณาธิการ.

by โสภณ พรโชคชัย | มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2551Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: KPT2824 .ถ695 2551] (1).

Open Library:
นี่คืองานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ / โสภณ พรโชคชัย บรรณาธิการ.

by โสภณ พรโชคชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV40.8.ท9 น62 2551] (4), Nongyao Chaiseri Library [Call number: HV40.8.ท9 น62 2551] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV40.8.ท9 น62 2551] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV40.8.ท9 น62 2551] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: SOCY HV 2008 509511] (1).

Open Library:
บริหารด้วยรัก / โสภณ พรโชคชัย.

by โสภณ พรโชคชัย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2550Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD890.55.ฮ63 ส933] (1).

Open Library:
Bō̜rihān thurakit hai čharœ̄n læ mī khunkhā / บริหารธุรกิจให้เจริญและมีคุณค่า / โสภณ พรโชคชัย.

Sōphon Phō̜nchōkchai, by โสภณ พรโชคชัย, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Pramœ̄nkhā Sapsin hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD38.2 .ส85 2560] (1).

Open Library:
บ้านเธอราคาเท่าไหร่ / โสภณ พรโชคชัย บรรณาธิการ.

by โสภณ พรโชคชัย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2549Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD1389.5.ท9 บ63] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD1389.5.ท9 บ63] (1).

Open Library:
Phāsī thīdin læ singplūksāng chūai phatthanā thō̜ngthin phatthanā prachāthipatai phatthanā chāt / ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาประชาธิปไตยพัฒนาชาติ / โสภณ พรโชคชัย บรรณาธิการ.

Sōphon Phō̜nchōkchai. Mūnnithi Pramœ̄nkhā Supsin hǣng Prathēt Thai. by โสภณ พรโชคชัย, 2501- | มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Pramœ̄nkhā Supsin hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HJ4396.551 .ภ65 2558] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: FIN HJ 2015 652641] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HJ 2015 652641] (1).

Open Library:
วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน / โสภณ พรโชคชัย.

by โสภณ พรโชคชัย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, [2549?]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD1389.5.ท9 ส94] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD1389.5.ท9 ส94] (1).

Open Library:
Wiphāk phang mư̄ang / วิพากษ์ผังเมือง / โสภณ พรโชคชัย.

Sōphon Phō̜nchōkchai. Mūnnithi Pramœ̄nkhā Sapsin hǣng Prathēt Thai. by โสภณ พรโชคชัย, 2501- | มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Pramœ̄nkhā Sapsin hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HT 2014 627508] (1).

Open Library:
อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 และ ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า / โสภณ พรโชคชัย บรรณาธิการ.

by โสภณ พรโชคชัย | มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2013 623242] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)