ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หน่วยงานทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 / ผู้จัดทำ สมฤดี ธัญญสิริ ... [และคนอื่น ๆ].

by สมฤดี ธัญญสิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2551Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2860 .ห354 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2860 .ห354 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2860 .ห354 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2860 .ห354 (1).

ห้องสมุด:
บทวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ : กรณีศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง พ.ศ. 2545-2548 / คณะทำงาน บุญชัย สิงห์โต ... [และคนอื่น ๆ].

by บุญชัย สิงห์โต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2550Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2977 .บ356 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2977 .บ356 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2977 .บ356 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2977 .บ356 (2).

ห้องสมุด:
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเรื่องการบริหารงานบุคคลภาครัฐ / คณะทำงาน บุญชัย สิงห์โต ... [และคนอื่น ๆ].

by บุญชัย สิงห์โต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2551Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2970 .ส473 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2970 .ส473 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2970 .ส473 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / คณะทำงาน ยงยุทธ อนุกูล ... [และคนอื่น ๆ].

by ยงยุทธ อนุกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2551Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2730 .ค65 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2730 .ค65 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2730 .ค65 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / คณะทำงาน ยงยุทธ อนุกูล ... [และคนอื่น ๆ].

by ยงยุทธ อนุกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2552Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2730 .ค65 2552 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ "กฎ" / คณะทำงาน มนูญ พิบูลรัตนากุล, วันวิสาข์ เนียมมณี, ณภัทร์พร สิงห์ประเสริฐ.

by มนูญ พิบูลรัตนากุล | วันวิสาข์ เนียมมณี | ณภัทร์พร สิงห์ประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2551Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2516 .ข536 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2516 .ข536 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2516 .ข536 (1).

ห้องสมุด:
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แนวคำถาม.

by มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2550Other title: พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 | พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2732 .ส473 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2732 .ส473 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2732 .ส473 (1).

ห้องสมุด:
อุทาหรณ์คดีปกครอง : รวมบทความจากคอลัมน์หนังสือพิมพ์ / สุชาติ เวโรจน์.

by สุชาติ เวโรจน์ | มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2735 .ส726 2549 (1).

ห้องสมุด:
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองเรื่องการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายก่อนการฟ้องคดีและระยะเวลาการฟ้องคดี.

by มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2550 [2007]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2785 .ข52 2550 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2785 .ข52 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2785 .ข52 2550 (2).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat Čhattang Sān Pokkhrō̜ng læ Withī Phičhāranā Khadī Pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2542 phrō̜m : Rabīap khō̜ng thī prachum yai tulākān nai Sān Pokkhrō̜ng Sūngsut wādūai withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2543 ; Phrarātchakritsadīkā khā tō̜pthǣn phayānbukkhon læ phayān phūchīeochān khō̜ng Sān Pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2544 ; Rabīap læ prakāt thī ʻō̜k tām Phrarātchabanyat Čhattang Sān Pokkhrō̜ng læ Withī Phičhāranā Khadī Pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2542 ; Kham nænam khō̜ng Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พร้อม : ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ; พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ; ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ; คำแนะนำของสำนักงานศาลปกครอง.

Thailand. Mūnnithi Wičhai læ Phatthanā Krabūankān Yuttitham thāng Pokkhrō̜ng. by ไทย | มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Wičhai læ Phatthanā Krabūankān Yuttitham thāng Pokkhrō̜ng, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2012 643533 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544