ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 356 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น : , เอเชียตะวันออกกับอุษาคเนย์ (2430-2550) = 120th anniversary of Japan-Thailand diplomatic relations (1887-2007) : [Tai Nichi koryu 120 nen : Higashi Ajia to Tonan Ajia] /   การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551 . 12, 313 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS575.5.ญ6 ก64] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS575.5.ญ6 ก64] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS575.5.ญ6 ก64] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS575.5.ญ6 ก64] (4),

ห้องสมุด:
14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ , October 14, 1973 student uprising : 30 ปี 14 ตุลา บทเรียนประวัติศาสตร์ ประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2546 . 2 ซีีดี-รอมใน 1 ตลับ (82 นาที) : , ฉ. 11-27 บันทึก 2 เรื่องในซีดี-รอม 1 แผ่น. | อัดเสียงเป็นภาษาไทยและบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ. 4 3/4 นิ้ว + รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
2475 : การปฏิวัติสยาม = , 1932 revolution in Siam / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543 . 32, 241 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2475 ช63 2543] (2), Pridi Banomyong Library Adul Wichiencharoen Room [PLSC JQ 2000 340908] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก5 2475 ช63 2543] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก5 2475 ช63 2543] (4),

ห้องสมุด:
3 ทศวรรษ 14 ตุลากับประชาธิปไตยไทย = , Thai democracy : three decades after October 14 /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547 . 351 หน้า : , มีวีซีดี 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [DS586 .ก126] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS586 .ก126] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [DS586 .ก126] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [DS586 .ก126] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS586 .ก126] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS586 .ก126] (4), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS586 .ก126] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS586 .ก126] (3),

ห้องสมุด:
30 ปี ผามองและทองปาน : , ประวัติศาสตร์การเมืองของการพัฒนาลุ่มน้ำโขงยุคสงครามเย็น / โดย ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549 . 18 หน้า : , เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการลุ่มน้ำโขง : วิกฤติ การพัฒนา และทางออก วันพุธที่ 25-วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัล แม่โขง หนองคาย. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC .ช941ก15] (5), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .ช941ก15] (2), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),

ห้องสมุด:
500 ปี กาลานุกรมสยามอยุธยาถึงไทยบางกอกกับลัทธิอาณานิคมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-อาเซียน 2054-2554 = , 500 years timeline of Siam-Ayutthaya to Thailand-Bangkok and Western Colonialism in Southeast Asia-ASEAN 1511-2011 /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 . 6, 206 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2013 612400] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS575 .ก155 2556] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS575 .ก155 2556] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS575 .ก155 2556] (1),

ห้องสมุด:
500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์-อาเซียน 2054-2554 = , 500 anniversary of Siam-Thailand relations with Portugal and the West-ASEAN 1511-2011 /   การพิมพ์: สมุทรปราการ : | กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 . 9, 184 หน้า : , เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554 วันที่ 26-27 มกราคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2013 612401] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS575.5.ป9 ก645 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS575.5.ป9 ก645 2556] (1),

ห้องสมุด:
Enemies of the people : , ศัตรูประชาชนกับการปลดปล่อยเพื่อแสวงหาคำตอบในสายลม / โดย สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ. การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556 . 14 หน้า : , เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 อีสาน-ลาว-ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม U Place อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC 2013 625041] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DOC 2013 625041] (1),

ห้องสมุด:
Portugal na Tailandia โปรตุเกสในประเทศไทย / โดย สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2555 . 10 หน้า. , เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการประจำปี 2554 "500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554" วันที่ 26-27 มกราคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [241/2556] (1),

ห้องสมุด:
Preah Vihear : , treaties, maps and Thai-Cambodian relations : สนธิสัญญาของพระพุทธเจ้าหลวงกับฝรั่งเศสและปราสาทเขาพระวิหารของกัมพูชา ; ว่าด้วยสนธิสัญญาและแผนที่ไทย (สยาม)-กัมพูชา : พรมแดนความไม่รับรู้ของสื่อสาธารณะ ; เขาพระวิหารกับนักวิชาการขายชาติ และอาณาจักรแห่งความมืดบอดระหว่างมนุษยชาติ / โดย อัครพงษ์ ค่ำคูณ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552 . 23 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [002/2554] (1), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),

ห้องสมุด:
กรณีปราสาทพระวิหารระหว่างไทย-กัมพูชา : , เหรียญคนละด้านของเงินคนละสกุล = The Preah Vihear case between Thailand and Cambodia : different side of the coin / โดย พิภพ อุดร. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554 . 75 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS575.5.ก6 พ643 2554] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS575.5.ก6 พ643 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS575.5.ก6 พ643 2554] (1),

ห้องสมุด:
กรณีปราสาทพระวิหารระหว่างไทย-กัมพูชา : , เหรียญคนละด้านของเงินคนละสกุล / โดย พิภพ อุดร. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552 . 27 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2551 ของ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DOC 2009 681421] (1),

ห้องสมุด:
กรณีศึกษาเขตแดนระหว่างประเทศ-กลุ่มประเทศยุโรปและบทบาทขององค์กรกลางระหว่างประเทศ ICJ-PCA /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2555 . 121 หน้า : , ถอดเทปการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 โครงการเขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JC323 .ก436 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JC323 .ก436 2555] (1),

ห้องสมุด:
กษัตริย์ ราชวงศ์ ขุนนาง และบุคคลสำคัญ / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2555 . 66 หน้า : , เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการประจำปี 2554 "500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554" วันที่ 26-27 มกราคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [238/2556] (1),

ห้องสมุด:
การก่อรูปของเศรษฐกิจก่อนระบบทุนนิยม , Pre-capitalist economic formations ฉบับแปลของ Jack Cohen โดย มาร์กซ์, คาร์ล, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527 . 96 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HB501 .ม6] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [HB501 .ม6] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HB501 .ม6] (1),

ห้องสมุด:
การเกษตรญี่ปุ่น : , แปลจาก Nihon Nogyoron / โดย ทสุโตมุ, โออุจิ. | โออุจิ, ทสุโตมุ. | Ohuchi, Tsutomu. | Tsutomu, Ohuchi. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการแปลไทย-ญี่ปุ่น มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2530 . 629 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HD2092 .ท5] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HD2092 .ท5] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [HD2092 .ท5] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD2092 .ท5] (1),

ห้องสมุด:
การเกษตรญี่ปุ่นจะอยู่รอดหรือไม่? / โดย โอกุร่า, ทาเคคาซึ, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2537 . 576 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HD2092 .อ92] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HD2092 .อ92] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD2092 .อ92] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [HD2092 .อ92] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD2092 .อ92] (3),

ห้องสมุด:
การค้าทางเรือสำเภาจีน-สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์ , แปลจาก Fields from the sea: Chinese junk trade with Siam during the late eighteenth and early nineteenth centuries / โดย คุชแมน, เจนนิเฟอร์ เวย์น. | Cushman, Jennifer Wayne. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2528 . 251 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HF3838.ท9 ค7] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HF3838.ท9 ค7] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HF3838.ท9 ค7] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HF3838.ท9 ค7] (4), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [HF3838.ท9 ค7] (1),

ห้องสมุด:
การค้าสังคโลก ; , รายงานการสัมมนาวิเคราะห์เรือโบราณที่ค้นพบในอ่าวไทย โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526 . 246 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [NK4556.6 .ก1 ช6] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [NK4556.6 .ก1 ช6] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [NK4556.6.ก1 ช6] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [NK4556.6 .ก1 ช6] (2),

การค้าเสรี : , จากอดัม สมิธ ถึง เบาว์ริง / โดย วีระ สมบูรณ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549 . 27 หน้า : , เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการลุ่มน้ำโขง : วิกฤติ การพัฒนา และทางออก วันพุธที่ 25- วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัล แม่โขง หนองคาย. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC .ว66237ก64] (4), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .ว66237ก64] (2), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455