Refine your search

Your search returned 3998 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1 เทศบาล 1 ตัวอย่างที่ดี = One municipality, one good practice : เอกสารประมวลโครงการตัวอย่างที่ดี โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2552 Sustainable City Award 2009 / บรรณาธิการ ธารี กาเมือง.

by ธารี กาเมือง | มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย, 2554 [2011]Other title: หนึ่งเทศบาลหนึ่งตัวอย่างที่ดี | One municipality, one good practice.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JS7153.3.ก2 ก123 2554] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก2 ก123 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JS7153.3.ก2 ก123 2554] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JS7153.3.ก2 ก123 2554] (1). Checked out (1).

Open Library:
1 nāthī phư̄a chīwit / 1 นาทีเพื่อชีวิต / พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช).

Phra Thammakittiwong (Thō̜ngdī) Mūnnithi Phutthapratchayā. by พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี) | มูลนิธิพุทธปรัชญา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Phutthapratchayā, [2555] [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธปรัชญา, [2555] [2012]Other title: Nưng nāthī phư̄a chīwit Other title: หนึ่งนาทีเพื่อชีวิต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2012 631629] (1).

Open Library:
1 พฤษภา [วัสดุบันทึกเสียง].

by วิชัย นราไพบูลย์ | สมเดช แก่นสำโรง | จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509 | คนงาน (วงดนตรี) | กรรมกร (วงดนตรี).

Material type: music Music Publisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มชูธรรม มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 2531Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: TS .ก122] (1).

1 satawat ʻAngun Mālik dō̜kmai sǣnngām : khroprō̜p 100 pī chatakān khrū ʻAngun Mālik 5 Mēsāyon 2560 / 1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม : ครบรอบ 100 ปีชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560 / บรรณาธิการ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย.

Sinsawat Yō̜tbāngtœ̄i, 1954- Mūnnithi Chaiwanā. by สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, 2497- | มูลนิธิไชยวนา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Chaiwanā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิไชยวนา, 2560 [2017]Other title: Nưng satawat ʻAngun Mālik dō̜kmai sǣnngām : khroprō̜p 100 pī chatakān khrū ʻAngun Mālik 5 Mēsāyon 2560 Other title: หนึ่งศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม : ครบรอบ 100 ปีชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560 .Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560] (2), Nongyao Chaiseri Library [Call number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560] (2).

Open Library:
1 satawat witthayāsāt kap botbāt khō̜ng Thai = 1 Century of science and the role of Thailand / 1 ศตวรรษวิทยาศาสตร์กับบทบาทของไทย = 1 Century of science and the role of Thailand / มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Mūnnithi Songsœ̄m Witthayāsāt læ Theknōlōyī nai Phra Bō̜rom Rāchūpatham. by มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2556 Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2556 [2013]Other title: 1 Century of science and the role of Thailand Other title: One century of science and the role of Thailand | 1 Century of science and the role of Thailand | หนึ่งศตวรรษวิทยาศาสตร์กับบทบาทของไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: Q175.5 .ก12 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: Q175.5 .ก12 2556] (2).

Open Library:
10 khamthām CSR kap sitthi manutsayachon. 10 คำถาม CSR กับสิทธิมนุษยชน.

Mūnnithi Songsœ̄m læ Khumkhrō̜ng Sitthi Manutsaychon. by มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Mūnnithi Songsœ̄m læ Khumkhrō̜ng Sitthi Manutsaychon, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน, 2555 [2012]Other title: Sip khamthām CSR kap sitthi manutsayachon Other title: สิบคำถาม CSR กับสิทธิมนุษยชน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MGNT HD 2012 653220] (1).

Open Library:
10 chīwit 10 rǣngbandānčhai / 10 ชีวิต 10 แรงบันดาลใจ / วิชัย โชควิวัฒน.

Wichai Chōkwiwatthana. by วิชัย โชควิวัฒน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2557 [2014]Other title: Sip chīwit sip rǣngbandānčhai Other title: สิบชีวิตสิบแรงบันดาลใจ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ด6 ว645 2557] (1).

Open Library:
10 ทศวรรษ ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ / ผู้จัดทำ มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; กิตติ วิสุทธิรัตนกุล บรรณาธิการ.

by กิตติ วิสุทธิรัตนกุล | มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, [2555] [2012]Other title: สิบทศวรรษ ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CT1548.บ7 ก63 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BIOG CT 2012 612390] (2).

Open Library:
10 pī 10 Phrưtsaphā : botrīan čhāk phlœ̄ng mō̜rana rōngngān Khēdœ̄ / 10 ปี 10 พฤษภา : บทเรียนจากเพลิงมรณะโรงงานเคเดอร์ / บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ บรรณาธิการ.

Bandit Thanachaiyasētthawut. Rassmee Supʻēm. ʻĒk phō̜n Rakkhwāmsuk. Sawai Phrāmmanī, Somsak Phlāiyūwong. Nithi ʻĪaosīwong, Sutee Prasātsēt. Suchada Bunchū. Chaiyut Chawalitnithikun. Thīanchūa. Robertson, Philip S. Drew, Phil. ʻAngkhanā ʻInthasā. Čhadet Chaowilai. Thailand. Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. Khana Kammāthikān Yuttitham læ Sitthi Manutsayachon. by บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ | รัศมี ศุภเอม | เอกพร รักความสุข | ไสว พราหมณี, 2478- | สมศักดิ์ พลายอยู่วงศ์ | นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483- | สุธี ประศาสน์เศรษฐ | สุชาดา บุญชู | ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล | เทียนชัว | โรเบิร์ตสัน, ฟิลลิป เอส | ดรู, ฟิล | อังคณา อินทสา, 2518- | จะเด็จ เชาวน์วิไล | ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi ʻĀrom Phongphangan, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 2546 [2003]Other title: Sip pī sip Phrưtsaphā Other title: สิบปีสิบพฤษภา : บทเรียนจากเพลิงมรณะโรงงานเคเดอร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD7262.5.ท9 ก133 2546] (1).

Open Library:
10 อย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ / เขียน/วิจัย เจนนี บจอร์ก และเคที ชอล์ค ; ถอดความเป็นภาษาไทย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย.

by บจอร์ก, เจนนี | ชอล์ค, เคที | มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2009 [2552]Other title: สิบอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 075/2553] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: 075/2553] (1). Damaged (1).

Open Library:
100 ปี ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์).

by มูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์).

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์), [2540?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ว55 ก15] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ว55 ก15] (1).

Open Library:
100 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย = Thailand-Russia centennial relations / คณะบรรณาธิการ ประสพ รัตนากร ... [และคนอื่นๆ].

by ประสพ รัตนากร, 2463-2555-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, [2540?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ก173] (1).

Open Library:
100 pī Dō̜rō̜. Thīam Chōkwatthanā 100 pratyā khunnatham / 100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม / คณะบรรณาธิการภาษาไทย, กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ... [และคนอื่น ๆ].

Kunlasap Kētmǣnkit, Khunying, by เทียม โชควัฒนา, 2459-2534 | กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง, 2474-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Dō̜rō̜. Thīam Chōkwatthanā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD31.2 .ท84 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD31.2 .ท84 2558] (1).

Open Library:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 1 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 1 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 1] (2).

Open Library:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 2 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 2 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 2] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 2] (2).

Open Library:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 3 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 3 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 3] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 3] (2).

Open Library:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 4 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 4 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 4] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 4] (2).

Open Library:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 5 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 5 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 5] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 5] (2).

Open Library:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 6 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 6 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 6] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 6] (2).

Open Library:
100 สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก : ความเป็นมาของอุปกรณ์ธรรมดาที่มีเรื่องราวไม่ธรรมดา / ทอม พิลบิน เขียน ; ญาณิณี พจน์วิบูลย์ศิริ ... [และคนอื่นๆ] แปล.

by พิลบิน, ทอมัส เจ, ค.ศ. 1934- | ญาณิณี พจน์วิบูลย์ศิริ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น มูลนิธิเด็ก, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: T15 .พ65] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: T15 .พ65] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: T15 .พ65] (4).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)