ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6802 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศตรีนายแพทย์ทิพย์ นาถสุภา.

by ทิพย์ นาถสุภา, พล.อ.ต, 2446-2527 | เบรน, เอฟ. ดับเบิลยู.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.พ. : ม.ป.พ., 2528Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1985 86520 (1). :

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
โครงสร้างและแนวโน้มในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / เรียบเรียงโดย สุธี ประศาสน์เศรษฐ, นิรันดร์ ชินรักษ์บำรุง.

by สุธี ประศาสน์เศรษฐ | นิรันดร์ ชินรักษ์บำรุง, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.พ. : ม.ป.พ.], 2529Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9016.ท92 ส725 (1).

ห้องสมุด:
บัญชีภาษีอากร.

by วิโรจน์ เลาหะพันธุ์, 2473-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ. ม.ป.พAvailability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5681.ภ6 ว6 2521 (2).

ห้องสมุด:
การเปลี่ยนแปลงจากตลาดผูกขาดเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายของอุตสาหกรรม กระจกแผ่นในประเทศไทย / โดย เกสสุดา ทรัพย์เจริญ, รัฐการ เปี่ยมพงศ์สานต์.

by เกสสุดา ทรัพย์เจริญ | รัฐการ เปี่ยมพงศ์สานต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2536Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9624.ก43 ก74 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย คณะบรรณาธิการวารสารอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5014.15 2535ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5014.15 2535ก (1).

ห้องสมุด:
โครงการจัดทำแผนหลักการจัดตั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / โดย ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; นักวิจัย ชัชวาลย์ บุญรักษา ... [และคนอื่นๆ].

by ชัชวาลย์ บุญรักษา | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: G70.2 .ค94 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: G70.2 .ค94 (1).

ห้องสมุด:
นกและไม้ในสวนนกชัยนาท / รวบรวมและเรียบเรียง [โดย] ประเทือง ไทยเขียว.

by ประเทือง ไทยเขียว, 2485-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ชัยนาท : [ม.ป.พ.], 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QL691.ท9 ป4 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ตัวแปรทางสังคมจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับความพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย = Psychosocial variables as related to life satisfaction of Thai elderly / ศรีเรือน แก้วกังวาล.

by ศรีเรือน แก้วกังวาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1064 .ศ46 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1064 .ศ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1064 .ศ46 (1).

ห้องสมุด:
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social science research methodology / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

by สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2536Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H62.5 .ส7 2536 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: H62.5 .ส7 2536 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารการสอน สว. 432 ประชากรกับการพัฒนา / สุดสวาท ดิศโรจน์.

by สุดสวาท ดิศโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB849.41 .ส73 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือติดต่อส่งสินค้า = Transport.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2534-Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HE273.55.ก1 ค74 2538-39 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544