ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2475 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คู่มือพนักงานสอบสวน / สมพร พรหมหิตาธร.

by สมพร พรหมหิตาธร, 2480-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8073 .ส44 (2).

ห้องสมุด:
สรุปวิชากฎหมาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / สุจินตนา ชุมวิสูตร.

by สุจินตนา ชุมวิสูตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT863 .ส73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT863 .ส73 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.575 .ก75 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8700.575 .ก75 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8700.575 .ก75 (4).

ห้องสมุด:
เมื่อผู้หญิงทำธุรกิจ / เด็บบี้ มัวร์ ; ฉัตรชัย อินทสุวรรณ แปลและเรียบเรียง.

by มัวร์, เด็บบี้ | ฉัตรชัย อินทสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2535Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CT788.ม6 ก3 (1).

ห้องสมุด:
สรุปวิชากฎหมาย กฎหมายอาญา สาระสำคัญ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ท56 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3800 .ท56 ล. 3 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ท56 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ท56 (5).

ห้องสมุด:
กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1220 .ก754 2538 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม / รวบรวมโดย สมศักดิ์ คุณเงิน ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมศักดิ์ คุณเงิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2534?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3627.ก352534 ก3 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ (2534) | ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2535?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.52534.ฮ8 2535 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4230 .ส72 2545 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4230 .ส72 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4230 .ส72 2545 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (8)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT856 .ผ97 2546 (8).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3028.ก292542ก52 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3028.ก292542ก52 2546 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายและข้อควรระวังของแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3018 .ส85 2546 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3018 .ส85 2546 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3018 .ส85 2546 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3018 .ส85 2546 (2).

ห้องสมุด:
ถาม-ตอบ กฎหมายปกครอง / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ม637 (2).

ห้องสมุด:
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : การร่างสัญญา = English for lawyers : contract drafting / จุมพต สายสุนทร.

by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1479.ก2 จ74 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1479.ก2 จ74 2546 (8).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2720 .ช65 2547 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2720 .ช65 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ช65 2547 (5).

ห้องสมุด:
ครบเครื่องเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค : ครบเครื่องเรื่องสัญญา / ไพโรจน์ อาจรักษา.

by ไพโรจน์ อาจรักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .พ948 2547 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .พ948 2547 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .พ948 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .พ948 2547 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544