ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8850 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ = Buddhism & economics / วินัย อัศว์ศิวะกุล.

by วินัย อัศว์ศิวะกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯราชวิทยาลัย, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ว65239พ46 (1).

ห้องสมุด:
ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์ / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต)

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5275.ท9 พ45 (2).

ห้องสมุด:
จันทรเกษม / วิทยาลัยครูจันทรเกษม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, [2533]-Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก5558 จ63 2533 (2).

ห้องสมุด:
สรุปผลการสัมมนาเรื่อง "การขยายฐานประชาธิปไตยสู่ปวงชน" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2531 ณ ตึกสันติไมตรี. ทำเนียบรัฐบาล / จัดโดย วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมูลนิธิอาเซีย ; [จัดทำโดย] สมชาย พลเวียง ... [และคนอื่นๆ].

by การสัมมนาเรื่องการขยายฐานประชาธิปไตยสู่ปวงชน (2531 : กรุงเทพฯ) | สมชาย พลเวียง | วิทยาลัยการปกครอง | มูลนิธิเอเซีย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 ก63 (2).

ห้องสมุด:
4 ทศวรรษเกื้อการุณย์ 2497-2539 / วิทยาลัยพยาบาลเืกื้อการุณย์.

by วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัย, [2539?]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY19 .ก826 (2).

ห้องสมุด:
แสงธรรม-- แสงแห่งหวัง พลังแห่งรัก / วิทยาลัยแสงธรรม ; กองบรรณาธิการ อนุสรณ์ แก้วขจร ... [และคนอื่นๆ].

by วิทยาลัยแสงธรรม | อนุสรณ์ แก้วขจร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : วิทยาลัย, [2543?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.น257 ส82 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี / วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

by วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัย, 2535-Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W19.02 .ว634 2535 (1).

ห้องสมุด:
วิทยาลัยนาฏศิลปในทศวรรษหน้า : เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2537 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) กรุงเทพมหานคร / [จัดโดย] วิทยาลัยนาฏศิลป กองศิลปศึกษา กรมศิลปากร.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องวิทยาลัยนาฏศิลปในทศวรรษหน้า (2537 : โรงละครแห่งชาติ) | วิทยาลัยนาฏศิลป.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัย, [2537]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1703.ท9 ก612 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
อนุสัญญาต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ : มาตรการใหม่ในการป้องกัน และควบคุมปัญหา : โครงการสัมมนา วันพุธที่ 8 กันยายน 2542 เวลา 08.30-16.15 น. ห้องวิภาวดีบอลรูม B โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์พลาซ่า / จัดโดย วิทยาลัยการยุติธรรม ร่วมกับ กองการต่างประเทศ.

by การสัมมนาเรื่องอนุสัญญาต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ : มาตรการใหม่ในการป้องกันและควบคุมปัญหา (2542 : กรุงเทพฯ) | วิทยาลัยการยุติธรรม | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ. กองการต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2542Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV6441 .ก645 (2).

ห้องสมุด:
ตำราการแพทย์พื้นบ้านล้านนา / ดำเนินการวิจัยโดย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพและหมอเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน ; บรรณาธิการ ยิ่งยง เทาประเสริฐ, กันยานุช เทาประเสริฐ.

by ยิ่งยง เทาประเสริฐ | กันยานุช เทาประเสริฐ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก | เครือข่ายสุขภาพและหมอเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงราย] : วิทยาลัย, 2547-Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JT3.1A27 ต646 (3).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี / วิทยาลัยเทคนิึคลำปาง.

by วิทยาลัยเทคนิคลำปาง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: ลำปาง : วิทยาลัย, [2547?]-Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ล432 ท72 2546 (1).

ห้องสมุด:
การประชุมวิชาการครั้งที่ 6 และการประชุมสามัญประจำปี วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย / บรรณาธิการ ทวีพงษ์ สุวรรณโคต.

by วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการและการประชุมสามัญ (ครั้งที่ 6 : 2534 : กรุงเทพฯ) | ทวีพงษ์ สุวรรณโคต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, [2534]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WP100 .ว634 2534 (1).

ห้องสมุด:
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า.

by วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, [2533?]-Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: W19 .พ83 2533 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W19 .พ83 2533 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544