ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 388 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรม / กมลทิพย์ กรวิจิตรกุล.

by กมลทิพย์ กรวิจิตรกุล, 2499- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Impact factors on the budgetary system of the Office of the Judiciary.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3528 .ก944 2555 (1).

ห้องสมุด:
กองทัพเรือกับการรักษากฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล / พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์.

by ชัยณรงค์ เจริญรักษ์, 2498- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Royal Thai Navy and maritime security law enforcement.Availability: : Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ / อนุวัต บูรพชัยศรี.

by อนุวัต บูรพชัยศรี, 2508- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Sending the parties with e-mail.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .อ375 2555 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการชะลอการฟ้อง : ศึกษาเฉพาะกรณีร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. -- / ปกรณ์ วงศาโรจน์.

by ปกรณ์ วงศาโรจน์, 2498- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Suspension of prosecution : a case study on the draft Act of the Measurement in Lieu of Criminal Prosecution, --B.E..Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4642 .ป24 2555 (1).

ห้องสมุด:
ความพร้อมของระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทย : ศึกษากรณีการเปิดเสรีทางการค้าตามข้อตกลง Free trade area: FTA / สุนีย์ เศวตเจริญ.

by สุนีย์ เศวตเจริญ, 2502- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Readiness of the logistics system in Thailand : study of free trade agreement : FTA.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD38.5 .ส716 2555 (1).

ห้องสมุด:
การถอดถอนจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ / ทวีศักดิ์ ทองภักดี.

by ทวีศักดิ์ ทองภักดี, 2495- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Impeachment under Thai Constitution Law : comparative study.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2544.ฟ5 ท565 2554 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินราคาทรัพย์สินภาครัฐที่ทำให้เกิดความไม่ชอบธรรม / ประสิทธิ์ สืบชนะ.

by ประสิทธิ์ สืบชนะ, 2500- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Property appraisal by public sector that causes unfairness.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JF1525.ท46 ป46 2554 (1).

ห้องสมุด:
แผนแม่บทภาษีสรรพสามิต / อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม.

by อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553 [2010]Other title: Excise tax master plan.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3627 .อ646 2553 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิรูปงานราชทัณฑ์ไทยในมิติทางกฎหมาย / วิทยา สุริยะวงค์.

by วิทยา สุริยะวงค์ | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Legal aspect of the Thai correctional reform.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายจัดระเบียบการชุมนุม เสรีภาพในการชุมนุมเพื่อประโยชน์ของชาติ / โกศัลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง.

by โกศัลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง, 2504- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Laws for the nation benefits on the bublic [i.e. public] assemble discipling and freedom of assembly.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2483 .ก95 2555 (1).

ห้องสมุด:
ความจำเป็นในการจัดตั้งศาลคดีเลือกตั้ง / สุทธิพล ทวีชัยการ.

by สุทธิพล ทวีชัยการ | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Neccessity in establishing election court.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2506 .ส733 2555 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 เป็นอุปสรรคและมีผลกระทบต่อกระบวนการการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษา รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 ทำให้สถาบันพรรคการเมืองอ่อนแอ / ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร.

by ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร, 2506- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Constitutional of Kingdom of Thailand B.E.2550 (2007) is obstacle and affect the democratic development : a case study of constitutional of the Kingdom of Thailand B.E.2550 politacal party institute weak.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ก522 2552 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ : ศึกษากรณีการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม / เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล.

by เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล, 2513- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Ecological industry : a case study of the enhancement and conservation of national environmental quality.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD30.255 .อ725 2555 (1).

ห้องสมุด:
สภาวะสุขภาพของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม / สุขุม กาญจนพิมาย.

by สุขุม กาญจนพิมาย, 2503- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Judicial health.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1610 .ส72 2555 (1).

ห้องสมุด:
การบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง / พลตำรวจตรี ชวลิต แสวงพืชน์.

by ชวลิต แสวงพืชน์ | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Law enforcement in gasoline culpability protection and suppression.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3366 .ช54 2555 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำ IUU fishing / จรัลธาดา กรรณสูต.

by จรัลธาดา กรรณสูต | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Process to prevent, deter and eliminate illegal, unreport and unregulated fishing.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 : ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหา และผลกระทบของกฎหมายต่อการให้บริการโทรคมนาคมของประเทศ / ภัคพล งามลักษณ์.

by ภัคพล งามลักษณ์ | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: 2010 Frequency Allocation and Telecommunications Business Acts : case study of problem and implication of the act to telecom services and industry.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .ภ623 2555 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางในการกำหนดนโยบายข้าวเพื่อส่งเสริมการส่งออกข้าวไทยภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC / เกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน์.

by เกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน์, 2496- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Study of Thailand rice export promotion policy under AEC agreement.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD9066.ท92 ก84 2555 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาการปรับตัวของไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 / วโรดม วีระภุชงค์.

by วโรดม วีระภุชงค์, 2510- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Adjusting of Thailand for joining the ASEAN Economic Communication : amendment to the Cosmetic Act, B.E. 2535 (1992).Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3097.5 .ว49 2555 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544