ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 26 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การบรรยายพิเศษโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ.

by อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2507- | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .อ411 2552 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองการปกครองราชอาณาจักรนอร์เวย์ / ผู้จัดทำ อภิญญา ดิสสะมาน, จิตตินันท์ ประสารแสง.

by อภิญญา ดิสสะมาน, 2520- | จิตตินันท์ ประสารแสง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: JN7461 .อ46 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JN7461 .อ46 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JN7461 .อ46 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JN7461 .อ46 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JN7461 .อ46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JN7461 .อ46 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ตำราหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง. กลุ่มวิชาที่ 7, การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ / โดย นิยม รัฐอมฤต.

by นิยม รัฐอมฤต | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2552Other title: การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC423 .น644 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC423 .น644 2552 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC423 .น644 2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC423 .น644 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC423 .น644 2552 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ตำราหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง. กลุ่มวิชาที่ 2, การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย : นโยบายและทางเลือก / โดย ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์.

by ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2552Other title: การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย : นโยบายและทางเลือก.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ป4934 2552 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย / โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, [2549?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ก746 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 ก746 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การเมืองการปกครองราชอาณาจักรสวีเดน / ผู้จัดทำ อภิญญา ดิสสะมาน.

by อภิญญา ดิสสะมาน, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: DL609 .อ462 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DL609 .อ462 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DL609 .อ462 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DL609 .อ462 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DL609 .อ462 (2).

ห้องสมุด:
ตำราหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง. กลุ่มวิชาที่ 4, ประมุขศิลป์เพื่อการพัฒนาและการจัดการการเมืองในระบอบประชาธิปไตย / โดย ม.ร.ว. วุฒิเลิศ เทวกุล.

by วุฒิเลิศ เทวกุล, ม.ร.ว, 2480- | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2552Other title: ประมุขศิลป์เพื่อการพัฒนาและการจัดการการเมืองในระบอบประชาธิปไตย.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1261 .ว736 2552 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HM1261 .ว736 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1261 .ว736 2552 (1).

ห้องสมุด:
วิสัยทัศน์ 4 ขุนพลการเมือง : รวมการบรรยายพิเศษ / กองบรรณาธิการ นฤมล อินทรลักษณ์.

by นฤมล อินทรลักษณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747 .ว636 (3).

ห้องสมุด:
ตำราหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง. กลุ่มวิชาที่ 6, กระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร / โดย วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494- | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2552Other title: กระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2270 .ว653 2552 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2270 .ว653 2552 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2270 .ว653 2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2270 .ว653 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2270 .ว653 2552 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองการปกครองราชอาณาจักรเดนมาร์ก / ผู้จัดทำ อภิญญา ดิสสะมาน.

by อภิญญา ดิสสะมาน, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: JN7161 .อ46 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JN7161 .อ46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JN7161 .อ46 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JN7161 .อ46 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JN7161 .อ46 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JN7161 .อ46 (2).

ห้องสมุด:
การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี : ศึกษากรณีการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / ประเวศ มะกรวัฒนะ.

by ประเวศ มะกรวัฒนะ, 2486-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1758.ย2 ป46 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1758.ย2 ป46 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT1758.ย2 ป46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1758.ย2 ป46 (2).

ห้องสมุด:
แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย / พัณณิน กิติพราภรณ์.

by พัณณิน กิติพราภรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, [2548?]Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .พ63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745 .พ63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .พ63 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745 .พ63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .พ63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .พ63 (2).

ห้องสมุด:
หลักพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย / อภิชาติ ดำดี.

by อภิชาติ ดำดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 อ463 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: BQ4570.ก55 อ463 (2). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: REL BQ 2006 477185 (1).

ห้องสมุด:
ตำราหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง. กลุ่มวิชาที่ 8, ระบบควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ / โดย อุดม รัฐอมฤต.

by อุดม รัฐอมฤต, 2502- | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2552Other title: ระบบควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2790 .อ734 2552 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2790 .อ734 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2790 .อ734 2552 (1).

ห้องสมุด:
ตำราหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง. กลุ่มวิชาที่ 1, วิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย / โดย วุฒิสาร ตันไชย.

by วุฒิสาร ตันไชย | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2552Other title: วิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC421 .ว736 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC421 .ว736 2552 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC421 .ว736 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC421 .ว736 2552 (1).

ห้องสมุด:
การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะในขั้นตอนพนักงานอัยการ / โดย คัมภีร์ แก้วเจริญ.

by คัมภีร์ แก้วเจริญ, 2487-2555-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4516 .ค644 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4516 .ค644 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ค644 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT4516 .ค644 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ค644 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การบริหารเครือข่ายภาครัฐร่วมเอกชนในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ = Co-networking experiment / กีรวุฒิ กิติยาดิศัย.

by กีรวุฒิ กิติยาดิศัย, 2507- | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : [วิทยาลัยการเมืองการปกครอง] สถาบันพระปกเกล้า, 2553 [2010]Other title: Co-networking experiment.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD69.ร5 ก655 2553 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD69.ร5 ก655 2553 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng ʻongkān rawāng prathēt læ ʻongkō̜n ʻēkkachon nai kānphatthanā prathēt Thai / บทบาทขององค์การระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนในการพัฒนาประเทศไทย / โดย ขจิต จิตตเสวี.

Khačhit Čhittasēwī, Sathāban Phrapokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ขจิต จิตตเสวี, 2493-2556 | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phrapokklao, 2550 [2007] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JZ4850 .ข26 2550 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng Sahaphāp Yurōp thāngkān mư̄ang læ sētthakit : sathānaphāp læ khwāmsamkhan khō̜ng sahaphāp Yurōp nai rabop lōk lang EU Summit Na krung bratsēn (21-22/6/2500) botrīan samrap ʻĀsīan læ prathēt Thai / บทบาทของสหภาพยุโรปทางการเมือง และเศรษฐกิจ : สถานภาพ และความสำคัญของสหภาพยุโรปในระบบโลก หลัง EU Summit ณ กรุงบรัสเซลส์ (21-22/6/2500) บทเรียนสำหรับอาเซียนและประเทศไทย / ขจิต จิตตเสวี.

Khačhit Čhittasēwī, Sathāban Phrapokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ขจิต จิตตเสวี, 2493-2556 | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phrapokklao, 2550 [2007] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2550 [2007]Other title: Botbāt khō̜ng Sahaphāp Yurōp thāngkān mư̄ang læ sētthakit Other title: บทบาทของสหภาพยุโรปทางการเมือง และเศรษฐกิจ.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JN30 .ข258 2550 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544