ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 180 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การงบประมาณของกระทรวงกลาโหมกับความมั่นคงแห่งชาติ โดย พลตรี นาค นามสูงเนิน.

by นาค นามสูงเนิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2519Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2168 .น6 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารวิจัยเรื่องการปรับปรุงและปฎิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ / อมร รักษาสัตย์.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2528Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .อ445 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .อ445 (1).

ห้องสมุด:
สถาบันการเงินกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ / โดย เธียรชัย ศรีวิจิตร.

by เธียรชัย ศรีวิจิตร, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2533Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4523 .ธ76 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4523 .ธ76 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบจากมาตรการกีดขวางทางการค้าต่อการค้าต่างประเทศของไทย / ณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.

by ณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2530Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.563 .ณ44 (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธงานข่าว อ.ส.ม.ท. กับสังคมไทยยุคเทคโนโลยีข่าวสารในทศวรรษหน้า / โดย อรสา คุณวัฒน์.

by อรสา คุณวัฒน์, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2533Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN1992.8.ข6 อ45 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชนบทให้เป็นรากฐานความมั่นคงแห่งชาติ / ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ.

by ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2519Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 พ9 (1).

ห้องสมุด:
บทคัดย่อเอกสารวิจัยในลักษณะวิชาการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคมจิตวิทยา เรื่อง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ.

by ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2529Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G155.ท9 ธ45 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: G155.ท9 ธ45 (1).

ห้องสมุด:
รัฐควรจะถือเอารายได้ทางศุลกากรเป็นหลักสำคัญของประเทศหรือไม่.

by น้อย คล่องกำไร, 2453-2519.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2505Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ7287.ก6 น5 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการลงทุนของเอกชนในประเทศไทย.

by ผิว พูสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2508Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.56 .ผ6 (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาผลผลิตพืชเศรษฐกิจโดยการใช้ปุ๋ยเพิ่มรายได้ของประชาชาติ.

by เผดิม ฐิตะฐาน, 2468-2526.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2519Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: S633.5 .ผ7 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิรูปการศึกษา : ทางออกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างยั่งยืน / โดย เจือจันทร์ จงสถิตอยู่.

by เจือจันทร์ จงสถิตอยู่, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .จ82 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LA1221 .จ82 (1).

ห้องสมุด:
วิธีทำเอกสารวิจัยส่วนบุคคล.

by ชินวุธ สุนทรสีมะ, พ.อ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2511Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: Q180 .ช6 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและความมั่นคง ของชาติ / โดย พลตรี โชติกะคาม.

by ฉลอง โชติกะคาม, 2483- | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: S494.5.ก65 ฉ45 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร.

by อัมพร ศรีไชยยันต์, พล.ท, 2451-2513.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2506Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท985 .อ116 2506 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลกับความมั่นคงของชาติ / โดย มนู เลียวไพโรจน์.

by มนู เลียวไพโรจน์, 2486-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2535Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD9116.ท92 ม35 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การร่างกฎหมายไทย / โดย ปลั่ง มีจุล.

by ปลั่ง มีจุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [2510?]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2520 .ป462 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ในภาคการเกษตร / โดย บุญมี จันทรวงศ์.

by บุญมี จันทรวงศ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [2544?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1486.ท9 บ724 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1486.ท9 บ724 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท9 บ724 (1).

ห้องสมุด:
มาตรวิทยา : ปัจจัยพัฒนาการส่งออกของรัฐ / โดย อนามัย สิงหะพันธุ.

by อนามัย สิงหะพันธุ, 2483-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QC89.ท9 อ36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QC89.ท9 อ36 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544