ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 56 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555 / โดย โกวิทย์ พวงงาม นักวิจัยและหัวหน้าโครงการ ; ผู้ช่วยนักวิจัย นงพงา มหามิตร, จรีย์ ศรีสวัสดิ์.

by โกวิทย์ พวงงาม | นงพงา มหามิตร, 2524- | จรีย์ ศรีสวัสดิ์ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Other title: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555 | รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JS 2012 625382 (1).

ห้องสมุด:
ปฏิรูป กทม. : ระบบสองชั้นแก้ปัญหา กทม. ได้จริงหรือ / บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล.

by เวทีท้องถิ่น (ครั้งที่ 2 : 2546) | อรทัย ก๊กผล, 2506- | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.9.ก4 ว72 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.9.ก4 ว72 (1).

ห้องสมุด:
ถอดรหัสเลือกตั้งนายก อบจ. บุรีรัมย์ / คณะผู้จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย ... [และคนอื่นๆ].

by เวทีท้องถิ่น (ครั้งที่ 4 : 2546 : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน) | วุฒิสาร ตันไชย | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (3)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.73 .ว733 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.73 .ว733 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 / โดย โกวิทย์ พวงงาม นักวิจัยและหัวหน้าโครงการ ; ผู้ช่วยนักวิจัย นงพงา มหามิตร, สุนิษา ฝึกฝน.

by โกวิทย์ พวงงาม | นงพงา มหามิตร, 2524- | สุนิษา ฝึกฝน | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013]Other title: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 | การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2556 | รางวัลพระปกเกล้า'56 เกียรติภูมิท้องถิ่น.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JS 2013 625348 (1).

ห้องสมุด:
การเลือกตั้งนายก อบจ. ทางตรง : นัยต่ออนาคตท้องถิ่นไทย / คณะผู้จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น, ธนิษฐา งามจันทร์.

by เวทีท้องถิ่น (ครั้งที่ 1 : 2547 : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน) | วุฒิสาร ตันไชย | ธีรพรรณ ใจมั่น, 2517- | ธนิษฐา งามจันทร์ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.73 .ว73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.73 .ว73 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.73 .ว73 (1).

ห้องสมุด:
รวมบทความและข้อเสนอประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ.

by สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ร543 (1).

ห้องสมุด:
ย้อนอดีต ขีดปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคต : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / คณะผู้จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น, ธนิษฐา งามจันทร์.

by เวทีท้องถิ่น (ครั้งที่ 3 : 2547 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | วุฒิสาร ตันไชย | ธีรพรรณ ใจมั่น, 2517- | ธนิษฐา งามจันทร์ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.4.ก1 ว73 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.4.ก1 ว73 (1).

ห้องสมุด:
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / คณะผู้จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย ... [และคนอื่นๆ].

by เวทีท้องถิ่น (ครั้งที่ 1 : 2546 : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน) | วุฒิสาร ตันไชย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2547, ล2546Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.3.ก2 ว733 (1).

ห้องสมุด:
ไขรหัสลับท้องถิ่นสไตล์ out of the box / คณะผู้จัดทำ อรทัย ก๊กผล ... [และคนอื่น ๆ].

by อรทัย ก๊กผล, 2506- | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS78 .ข945 2555 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS78 .ข945 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สถานะองค์ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจในระบบการศึกษาไทยปัจจุบัน / คณะผู้จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น, ธนิษฐา งามจันทร์.

by เวทีท้องถิ่น (ครั้งที่ 2 : 2547 : กรุงเทพฯ) | วุฒิสาร ตันไชย | ธีรพรรณ ใจมั่น, 2517- | ธนิษฐา งามจันทร์ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก3 ว73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.3.ก3 ว73 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.3.ก3 ว73 (1).

ห้องสมุด:
พร้อมหรือยังกับการออกเสียงประชามติครั้งแรกของประเทศไทย? / กฤช เอื้อวงศ์.

by กฤช เอื้อวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2505 .ก942 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2505 .ก942 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2505 .ก942 (2).

ห้องสมุด:
แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF801 .ธ375 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF801 .ธ375 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JF801 .ธ375 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF801 .ธ375 (1).

ห้องสมุด:
การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการควบคุมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน / มณเฑียร เจริญผล.

by มณเฑียร เจริญผล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.95 .ม33 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD58.95 .ม33 (2).

ห้องสมุด:
คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย อนุชา ฮุนสวัสดิกุล.

by อนุชา ฮุนสวัสดิกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2735 .อ37 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2735 .อ37 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .อ37 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

by วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2730 .ว42 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ถอดรหัสรางวัลพระปกเกล้าฯ' 50 / บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล, สุมามาลย์ ชาวนา.

by อรทัย ก๊กผล, 2506- | สุมามาลย์ ชาวนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2551Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก2 ถ534 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.3.ก2 ถ534 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก2 ถ534 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย สายันต์ ไพรชาญจิตร์.

by สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS567 .ส582 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS567 .ส582 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS567 .ส582 (4).

ห้องสมุด:
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รูปแบบและความเป็นไปได้ / คณะผู้จัดทำ ธนิษฐา สุขะวัฒนะ.

by ธนิษฐา สุขะวัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก3 ธ365 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก3 ธ365 (1).

ห้องสมุด:
คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับนักบริหารท้องถิ่น / อรทัย ก๊กผล.

by อรทัย ก๊กผล, 2506-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Available for loan (4)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.3.ก2 อ427 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก2 อ427 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
เยาวชนอาสาต้นกล้าท้องถิ่น / ผู้เขียน ธนิษฐา สุขะวัฒนะ และ สุมามาลย์ ชาวนา.

by ธนิษฐา สุขะวัฒนะ | สุมามาลย์ ชาวนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2552Other title: โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2552.Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ธ365 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ธ365 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ธ365 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ธ365 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544