ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 147 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเรียนภาษา แรงจูงใจในการเรียนภาษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง = [Relationships among language learning strategies, language learning motivation and English language proficiency of first-year college students of Thammasat University (Lampang campus)] : รายงานการวิจัย / ถิรวัฒน์ ตันทนิส.

by ถิรวัฒน์ ตันทนิส | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ลำปาง] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, 2551Other title: Relationships among language learning strategies, language learning motivation and English language proficiency of first-year college students of Thammasat University (Lampang campus).Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1068.ท9 ถ642 2551 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
มุมมอง : สหวิทยาการ : รวบรวมบทความในโอกาสครบรอบปี 10 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / บรรณาธิการ พิทยา สุวคันธ์.

by พิทยา สุวคันธ์, 2512- | เพ็ญศิริ พันพา, 2513- | สายฝน สุเอียนทรเมธี | ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ | โขมสี แสนจิตต์ | ชัยวุฒิ บุญเอนก | รุ่งนภา เทพภาพ, 2522- | นัทธนัย ประสานนาม | โอฬาร รัตนภักดี | ถิรวัฒน์ ตันทนิส | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: ลำปาง : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Availability: Available for loan (19)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ม742 2553 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก8 ม742 2553 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.55.ก8 ม742 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก8 ม742 2553 (8), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.55.ก8 ม742 2553 (2).

ห้องสมุด:
Samrūat kāi wiphāk thunniyom Thai nai krasǣ sērīniyom mai : kō̜ranī sưksā kān prǣ saphāp khrōngsāng chonchan thāng sētthakit læ khwām samphanphan nai sangkhom : rāingān wičhai chabap sombūn / สำรวจกายวิภาคทุนนิยมไทยในกระแสเสรีนิยมใหม่ : กรณีศึกษาการแปรสภาพโครงสร้างชนชั้นทางเศรษฐกิจและความสัมพันพันธ์ในสังคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี.

Sustarum Thammaboosadee. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Saha Witthayākān. by ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Witthayālai Saha Witthayākān, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB501 .ษ653 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB501 .ษ653 2558 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาการจัดการทรัพยากรสังคมและวัฒนธรรม : กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ลำปาง] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, 2546-Availability: Available for loan (18)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ล4 ก635 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.ล4 ก635 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.ล4 ก635 (14).

ห้องสมุด:
ปักกิ่งปะทะฮาวานา : ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับคิวบา ช่วง ค.ศ. 1964-1995 / โดย สิทธิพล เครือรัฐติกาล.

Sitthiphon Kruarattikan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Saha Witthayākān. by สิทธิพล เครือรัฐติกาล, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Saha Witthayākān Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: ปักกิ่งปะทะฮาวานา : ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับคิวบา ช่วง ค.ศ. 1964-1995 : รายงานการวิจัย | Beijing vs. Havana : Sino-Cuban relations from 1964 to 1995.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS740.5.ค65 ส63 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS740.5.ค65 ส63 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS740.5.ค65 ส63 2560 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān phư̄nthī lǣng bōrānnasathān nai khēt ʻamphœ̄ mư̄ang Čhangwat Lampāng = Archaeological management plan for historical site in Lampang Province : rāingān kānwičhai (chabap sombūn) / การจัดการพื้นที่แหล่งโบราณสถานในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง = Archaeological management plan for historical site in Lampang Province : รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) / โดย ชัยวุฒิ บุญเอนก, โขมสี แสนจิตต์.

Chaiwut Bunʻanēk. Khomsi Saenchit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Sahawitthayākān. by ชัยวุฒิ บุญเอนก | โขมสี แสนจิตต์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Witthayālai Saha Witthayākān Mahāwitthayālai Thammasāt], 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2558 [2015]Other title: Archaeological management plan for historical site in Lampang Province.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ล4 ช64 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2015 648865 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.ล4 ช64 2558 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmmāi thī plāi rung : krabūankān phatthanā khwāmmankhong khō̜ng manut nai prathēt rat sawatdikān tai wikrit sērīniyom mai / ความหมายที่ปลายรุ้ง : กระบวนการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศรัฐสวัสดิการใต้วิกฤติเสรีนิยมใหม่ / ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี.

Sattharam Thambutdī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Saha Witthayākān. by ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Saha Witthayākān Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV318 .ษ655 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV318 .ษ655 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV318 .ษ655 2561 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ความรับผิดชอบของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษากับการสะท้อนแนวคิดด้านสตรีนิยม / โดย พรรณกนก วงศ์วีรชิต.

by พรรณกนก วงศ์วีรชิต, 2494- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Responsibility of female secondary students and feminism reflection.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ799.ท92ก4 พ443 2552 (1).

ห้องสมุด:
การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต่อบุคลากรทางการพยาบาลในที่ทำงาน / โดย ศศิวิมล หมอแก้ว.

by ศศิวิมล หมอแก้ว, 2518- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Violation of the nursing personnel's right at workplaces.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1116 .ศ565 (1).

ห้องสมุด:
รัฐศาสตร์น่ารู้เบื้องต้น = Introduction to political science knowing / ธีรภัท ชัยพิพัฒน์.

by ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [ลำปาง] : สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ คณะวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, 2550 [2007]Other title: Introduction to political science knowing .Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA71 .ธ64 2550 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544