ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 52 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ดวงใจเจ้าเอย อย่าเลยลบลืมธงธรรม / ช่อชงโค.

by ช่อชงโค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .ช52 (2).

ห้องสมุด:
บทคัดย่อกฎหมายไทยจากพระราชบัญญัติ 626 ฉบับ / ชาติ ชัยเดชสุริยะ.

by ชาติ ชัยเดชสุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2552Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .ช66 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ช66 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT68 .ช66 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ช66 (4).

ห้องสมุด:
บางบทสำรวจปรัชญาการเมืองคลาสสิก / พิศาล มุกดารัศมี เขียน.

by พิศาล มุกดารัศมี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2551Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC73 .พ65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC73 .พ65 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC73 .พ65 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC73 .พ65 (1).

ห้องสมุด:
ม่านภาษามายาคำ : ว่าด้วยคำที่คุณคอย / ศรภาษา ภูฏิรัฑ.

by ศรภาษา ภูฏิรัฑ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2], ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1449 .ศ44 2542 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1449 .ศ44 2542 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PE1449 .ศ44 2542 (1).

ห้องสมุด:
โพสต์โมเดิร์นกับเศรษฐศาสตร์ = [Post modern & economics] : บทวิพากษ์สมมติฐานความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ / นรชิต จิรสัทธรรม เขียน.

by นรชิต จิรสัทธรรม, 2525-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2553Other title: Post modern & economics.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB72 .น426 2553 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB72 .น426 2553 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิวัติสัญศาสตร์ของโซซูร์ : เส้นทางสู่โพสต์โมเดอร์นิสม์ / ธีรยุทธ บุญมี.

by ธีรยุทธ บุญมี, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2551Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM449 .ธ636 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM449 .ธ636 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM449 .ธ636 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์ / สุวรรณา สถาอานันท์ บรรณาธิการ.

by สุวรรณา สถาอานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2552Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN51 .ค56 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN51 .ค56 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN51 .ค56 (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
พลเมืองเข้มแข็ง / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494-.

Edition: ฉบับปรับปรุงพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2551Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF801 .ธ375 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF801 .ธ375 2551 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JF801 .ธ375 2551 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF801 .ธ375 2551 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รัฐ-ชาติกับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่ = Nation-state and the new world (dis)order / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2549Other title: Nation-state and the new world (dis)order.Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: D862 .ช944 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D862 .ช944 (7), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: D862 .ช944 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D862 .ช944 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D862 .ช944 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่/ขบวนการเคลื่อนไหว ประชาสังคมในต่างประเทศ : บทสำรวจพัฒนาการสถานภาพและนัยยะ เชิงความคิด/ทฤษฎีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย = New social movements/civil society movements : development, status and implications for radical democracy / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2540Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN17.5 .ช97 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN17.5 .ช97 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN17.5 .ช97 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN17.5 .ช97 (2). Checked out (6).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
สยามพากย์พจน์เพ่งคล้าย ขจรสวรรค์ : ว่าด้วยความเห็นและปฏิบัติการ การแปลบทร้อยกรองเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมัน / เขียนโดย จรุงเกียรติ ภูติรัตน์.

by จรุงเกียรติ ภูติรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและปรับปรุง].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2543Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P306 .จ472 2543 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P306 .จ472 2543 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับความหมายที่มองไม่เห็น / มาลีนี คุ้มสุภา.

by มาลินี คุ้มสุภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2548Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .ม645 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS586 .ม645 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS586 .ม645 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS586 .ม645 (2).

ห้องสมุด:
มิเชล ฟูโกต์ = Michel Foucault / ธีรยุทธ บุญมี เขียน.

by ธีรยุทธ บุญมี, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2551Availability: : Checked out (9).
  (2 คะแนน)
ห้องสมุด:
วาทกรรมการพัฒนา : อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น = Development discourse : power, knowledge, truth, identity and otherness / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2543Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD85 .ช94 2543 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD85 .ช94 2543 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD85 .ช94 2543 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD85 .ช94 2543 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD85 .ช94 2543 (1). Checked out (5).

ห้องสมุด:
เยือนอุทยาน / นามตระการ แก้วอรรณเรือง.

by นามตระการ แก้วอรรณเรือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.น618 ก17 2544 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.น618 ก17 2544 (1).

ห้องสมุด:
ความจริงในภาพวาด : บทวิจารณ์ว่าด้วยสุนทรียศาสตร์ของไฮเด็กเกอร์และแดร์ริดา / พิพัฒน์ พสุธารชาติ เขียน.

by พิพัฒน์ พสุธารชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2553Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BH39 .พ636 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BH39 .พ636 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BH39 .พ636 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ศัพทานุกรมอุดมศึกษาระดับพื้นฐาน สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ / เขียนโดย จรุงเกียรติ ภูติรัตน์.

by จรุงเกียรติ ภูติรัตน์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2543Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: H49 .จ47 2543 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H49 .จ47 2543 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: H49 .จ47 2543 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
แรงงานเกาหลี : วัฒนธรรมและการเมืองว่าด้วยการก่อตัวทางชนชั้น / ฮาเก็น คู ; [ผู้แปล, ธัญลักษณ์ เหลืองวิสุทธิ์].

by คู, ฮาเก็น, ค.ศ. 1941- | ธัญลักษณ์ เหลืองวิสุทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2552Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8730.5 .ค75 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD8730.5 .ค75 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8730.5 .ค75 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8730.5 .ค75 (1).

ห้องสมุด:
สัญวิทยา, โครงสร้างนิยม, หลังโครงสร้างนิยม กับการศึกษารัฐศาสตร์ = Semiology, structuralism, post-structuralism and the study of political science / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2545Availability: Available for loan (10)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P99.4.ส6 ช93 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P99.4.ส6 ช93 (3). Checked out (8).

ห้องสมุด:
ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง = Language and politics/the political / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P119.3 .ช94 2556 (1). Checked out (7).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544