ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 88 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ จากอดีต-- สู่ปัจจุบัน / คณะอนุกรรมการฝ่ายหนังสือและของที่ระลึก นพดล เฮงเจริญ ... และคนอื่นๆ ; ถ่ายภาพ สิงห์คม บริสุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by นพดล เฮงเจริญ, 2492- | สิงห์คม บริสุทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศาลรัฐธรรมนูญ, 2543Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: NA1521 .บ63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA1521 .บ63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NA1521 .บ63 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: NA1521 .บ63 (1).

ห้องสมุด:
สรุปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจ พ.ศ. 2541-2548 / พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ บรรณาธิการ.

by พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ | ศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศาลรัฐธรรมนูญ, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620.ก49 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620.ก49 2548 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2620.ก49 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620.ก49 2548 (3).

ห้องสมุด:
ศาลรัฐธรรมนูญ = The Constitutional Court.

by ศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศาลรัฐธรรมนูญ, [2548]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ศ648ศ64 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี ศาลรัฐธรรมนูญ.

by ศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศาลรัฐธรรมนูญ, 2540-Availability: Available for loan (33)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2630.ก13 ศ64 2541 (20), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2630.ก13 ศ64 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2630.ก13 ศ64 2541 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2630.ก13 ศ64 2555 (4). Available for reference (7)Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: LAW KPT 2013 292055 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: KPT2630.ก13 ศ64 2556 (3), Sanya Dharmasakti Library Not for loanCall number: KPT2630.ก13 ศ64 2558 (2).

ห้องสมุด:
รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 8, ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม / ผู้เขียน กาญจน์ วรกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by กาญจน์ วรกุล | สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552Other title: ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ร543 2552 ล. 8 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ร543 2552 ล. 8 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2620 .ร543 2552 ล. 8 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ร543 2552 ล. 8 (3).

ห้องสมุด:
รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 9, ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน : [ในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 12 ปี] / ผู้เขียน กมล โสตถิโภคา ... [และคนอื่น ๆ].

by กมล โสตถิโภคา, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553Other title: ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน : ในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 12 ปี.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ร543 2553 ล. 9 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ร543 2553 ล. 9 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2620 .ร543 2553 ล. 9 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ร543 2553 ล. 9 (3).

ห้องสมุด:
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย จุมพต สายสุนทร.

by จุมพต สายสุนทร | สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ1301.จ74 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ1301.จ74 2553 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KZ1301.จ74 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ1301 .จ74 2553 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KZ 2010 562103 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
กฎหมายพื้นฐานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน.

by เยอรมนี. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KK5132.ก33 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KK5132.ก33 2551 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KK5132.ก33 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KK5132.ก33 2551 (2).

ห้องสมุด:
ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : รายงานการวิจัย / โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์.

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .น635 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .น635 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .น635 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนของประเทศสมาชิกภายใต้รัฐธรรมนูญยุโรป ; และ, หลักการและแนวทางการสร้างพลวัตในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ / จัดโดย สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.

by สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา | การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนของประเทศสมาชิกภายใต้รัฐธรรมนูญยุโรป (2548 : กรุงเทพฯ) | การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการและแนวทางการสร้างพลวัตในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (2548 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KJC5132 .ก642 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KJC5132 .ก642 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KJC5132 .ก642 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KJC5132 .ก642 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KJC5132 .ก642 (2).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองชั่วคราวและการบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3370 .ก96 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3370 .ก96 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K3370 .ก96 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K3370 .ก96 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3370 .ก96 (2).

ห้องสมุด:
สภาพบังคับของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / โดย อุดม รัฐอมฤต และคณะ.

by อุดม รัฐอมฤต, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3370 .อ73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3370 .อ73 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3370 .อ73 (2).

ห้องสมุด:
การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์.

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .น63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .น63 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .น63 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2620 .น63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .น63 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
หลักการใช้อำนาจขององค์กรที่ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : รายงานผลการวิจัย / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC571 .บ725 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC571 .บ725 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC571 .บ725 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC571 .บ725 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC571 .บ725 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC571 .บ725 (3). Checked out (4).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ.

by ศาลรัฐธรรมนูญ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ศ645 2546 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ศ645 2546 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ศ645 2546 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2620 .ศ645 2546 (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ / ผู้เขียน กาญจน์ วรกุล ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ นภดล ช.สรพงษ์.

by กาญจน์ วรกุล | นภดล ช. สรพงษ์ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ก943 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ก943 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .ก943 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2460 .ก943 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2460 .ก943 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ก943 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ.

by ศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2520 .ศ643 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2520 .ศ643 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2520 .ศ643 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2520 .ศ643 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2520 .ศ643 (3).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ [เรื่องอัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรค].

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, [2550]Availability: Available for loan (22)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2488 .ค656 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2488 .ค656 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2488 .ค656 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2488 .ค656 (12). Available for reference (8)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ค6444 (2), Sanya Dharmasakti Library Not for loanCall number: CDG .ค6444 (1), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .ค6444 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ค6444 (4).

ห้องสมุด:
การยกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3240 .บ725 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3240 .บ725 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3240 .บ725 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544