ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 5 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การให้ความยินยอมในการรับบริการสาธารณสุขและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 8 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : สรุปผลการเสวนาวิชาการ บทความวิชาการ ถาม-ตอบ การให้ความยินยอมตามมาตรา 8 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แนวปฏิบัติต่างประเทศเรื่องการให้ความยินยอมในการรับบริการสาธารณสุข / บรรณาธิการ แสวง บุญเฉลิมวิภาส และไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3075.ก35255 ก65 2554 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3075.ก35255 ก65 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3075.ก35255 ก65 2554 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3075.ก35255 ก65 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3075.ก35255 ก65 2554 (1).

ห้องสมุด:
คำแนะนำในการปฏิเสธการรักษาตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ / บรรณาธิการ ไพศาล ลิ้มสถิตย์, อภิราชย์ ขันธ์เสน.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | อภิราชย์ ขันธ์เสน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: W85.5 .ค635 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W85.5 .ค635 (1).

ห้องสมุด:
ก่อนวันผลัดใบ : หนังสือแสดงเจตนาการจากไปในวาระสุดท้าย / บรรณาธิการ แสวง บุญเฉลิมวิภาส และ ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: WB310 .ก535 2552ก (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: WB310 .ก535 2552ก (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB310 .ก535 2552ก (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WB310 .ก535 2552ก (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 7 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : สรุปผลการเสวนาวิชาการ บทความวิชาการ ถาม-ตอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 7 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แนวปฏิบัติต่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ / บรรณาธิการ แสวง บุญเฉลิมวิภาส และไพศาล ลิ้่มสถิตย์.

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3075.ก35255 ก64 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3075.ก35255 ก64 2554 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3075.ก35255 ก64 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3075.ก35255 ก64 2554 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā thopthūan sathānakān rabop khumkhrō̜ng phūbō̜riphōk tām Ratthammanūn Wādūai Rabop Sukkhaphāp hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2552 : rāingān wičhai chabap sombūn / การศึกษาทบทวนสถานการณ์ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

Paisal Limsathit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Kotmāi Sukkhaphāp læ Čhariyasāt. Sathāban Wičhai Rabop Sāthāranasuk. by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn Kotmāi Sukkhaphāp læ Čhariyasāt Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3075 .พ94 2555 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544