ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ญี่ปุ่น : ผู้เป็นหนี่ง (Japan as number one) แปลโดย บัญญัติ สุรการวิทย์ และคนอื่นๆ.

by โวเกล, เอซร่า เอฟ | บัญญัติ สุรการวิทย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528 [1985]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN723.5 .ว9 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
บทวิเคราะห์ภาพยนตร์และความคิดของอาคิระ คูโรซาวา = Rashomon, IKiru Seven Samurai, Kagemusha / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา.

by บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์การศึกษาญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1998.ก3 ค7 (1).

ห้องสมุด:
วิวัฒนาการวรรณกรรมญี่ปุ่นหลังสงคราม = (Evolution of postwar Japanese literature).

by อาทร ฟุ้งธรรมสาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL718.ท9 อ6 (2).

ห้องสมุด:
แบบฝึกหัดเขียนอักษรญี่ปุ่น / เรียบเรียงโดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

by สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, [253-?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL551 .ส73 (1).

ห้องสมุด:
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น.

by สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี, โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL535 .ส72 (1).

ห้องสมุด:
รวมบทความญี่ปุ่นศึกษา = [Selected reading in Japanese studies] / ยุพา คลังสุวรรณ บรรณาธิการ.

by ยุพา คลังสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2542Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS804 .ย74 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS804 .ย74 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS804 .ย74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS804 .ย74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS804 .ย74 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
30 pī wārasān Yīpun sưksā : Yīpun - Thai nai yuk plīan phān 2527-2556 / 30 ปี วารสารญี่ปุ่นศึกษา : ญี่ปุ่น-ไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน 2527-2556 / จัดทำโดย ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Phīra Charoenporn. Nētnapā Wailœ̄tsak. Sunida Arunphipat. Warangkhanā Kō̜kīanttiphithak. Niphāphō̜n Rachataphatthanākun. Piyawan ʻAtsawarāchan. Suthin Sāisangūan. Phākphūm Thippakhun. Mahāwitthayālai Thammasāt Sathāban ʻĒchīa tawanʻō̜k sưksā. Sūn Yīpun Sưksā. by พีระ เจริญพร | เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ | สุนิดา อรุณพิพัฒน์ | วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์ | นิภาพร รัชตพัฒนากุล | ปิยวรรณ อัศวราชันย์ | สุทิน สายสงวน, 2500- | ภาคภูมิ ทิพคุณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์การศึกษาญี่ปุ่น | มูลนิธิญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn Yīpun Sưksā, Sathāban ʻĒchīa tawanʻō̜k sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS575.5.ญ6 ก12 2558 (4).

ห้องสมุด:
Yīpun patčhuban = Japan today / ญี่ปุ่นปัจจุบัน = Japan today / สิทธิพล เครือรัฐติกาล บรรณาธิการ.

Sitthiphon Kruarattikan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Yīpun Sưksā. by สิทธิพล เครือรัฐติกาล, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sūn Yīpun Sưksā Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publication: [ปทุมธานี] : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Japan today.Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS806 .ญ673 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS806 .ญ673 2562 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Yīpun kap prathēt phư̄anbān : prawattisāt læ khō̜ phiphāt phromdǣn thāng thalē / ญี่ปุ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน : ประวัติศาสตร์และข้อพิพาทพรมแดนทางทะเล / นิภาพร รัชตพัฒนากุล.

Niphāphō̜n Ratchataphatthanākun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban ʻĒchīa tawanʻō̜k sưksā. Sūn Yīpun Sưksā. by นิภาพร รัชตพัฒนากุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sūn Yīpun Sưksā, Sathāban ʻĒchīa tawanʻō̜k sưksā, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publication: [ปทุมธานี] : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZA1146.ญ6 น64 2560 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544