ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 41 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โครงการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนด้านไอทีของภาครัฐ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม หัวหน้าโครงการและนักวิจัย ; วันชัย ขันตี ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

by ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม | วันชัย ขันตี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ท72 ธ44 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ท72 ธ44 (2).

ห้องสมุด:
โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการนำเข้าถั่วเหลืองจีเอ็มโอเพื่อแปรรูปและบริโภค : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ, ชยันต์ ตันติวัสดาการ, วารุณี สิทธิถาวร.

by ปัทมาวดี ซูซูกิ | ชยันต์ ตันติวัสดาการ | วารุณี สิทธิถาวร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9235.ถ63 ป63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9235.ถ63 ป63 (2).

ห้องสมุด:
สังคมเศรษฐกิจไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ในการผลิตกับวัฒนธรรมการเมือง / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร5826 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาโครงสร้างปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า / คณะผู้จัดทำ ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม ... [และคนอื่นๆ].

by ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9971.5.ค743 ก64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9971.5.ค743 ก64 ล. 1 (7).

ห้องสมุด:
การศึกษารายละเอียดกระบวนการเข้าร่วมภาคีความตกลงการจัดซื้อโดยรัฐในองค์การการค้าโลกของประเทศไทย : รายงานการวิจัย / โดย สิริลักษณา คอมันตร์ ... [และคนอื่นๆ].

by สิริลักษณา คอมันตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: World Trade Organisation's government procurement agreement : a study of Thailand's preparation for accession.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2754 .ก965 2552 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2754 .ก965 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2754 .ก965 2552 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2754 .ก965 2552 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG637 (1), Sanya Dharmasakti Library Not for loanCall number: CDG637 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG637 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG637 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG637 (2).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเรื่องสถานการณ์รายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย = Health expenditure in Thailand / โดย ศุภจิต มโนพิโมกษ์.

by ศุภจิต มโนพิโมกษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2539?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ศ7246ร64 (3).

ห้องสมุด:
การศึกษาโครงสร้างปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา / หัวหน้าโครงการ สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย ; นักวิจัย ประยงค์ เนตยารักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย | ประยงค์ เนตยารักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9161.ท92 ส445 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9161.ท92 ส445 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9161.ท92 ส445 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการค้าและการลงทุนด้านอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศจีน / คณะผู้เขียน เณศรา สุขพานิช, อักษรศรี พานิชสาส์น, ศักดิพล เจือศรีกุล.

by เณศรา สุขพานิช | อักษรศรี พานิชสาส์น, 2511- | ศักดิพล เจือศรีกุล | สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9747.จ62 ณ754 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9747.จ62 ณ754 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9747.จ62 ณ754 2553 (1).

ห้องสมุด:
หลักการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ / ชัยพัฒน์ สหัสกุล.

by ชัยพัฒน์ สหัสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ช627ห46 (1).

ห้องสมุด:
โครงการประเมินนโยบายค่าเงินบาทลอยตัวกับการปรับตัว ของภาคอุตสาหกรรมไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบอุตสาหกรรมหนัก กับอุตสาหกรรมการเกษตร / คณะผู้ศึกษา ศุภัช ศุภัชลาศัย ... [และคนอื่นๆ].

by ศุภัช ศุภชลาศัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1250.56 .ค933 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG1250.56 .ค933 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG1250.56 .ค933 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG1250.56 .ค933 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .ค933 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาหาแนวทางการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในภาครัฐและเอกชน : เสนอแนะปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อหากรอบที่เหมาะสมของ FIRR และ EIRR : โครงการศึกษา / คณะผู้วิจัย อารยะ ปรีชาเมตตา ... [และคนอื่นๆ].

by อารยะ ปรีชาเมตตา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TJ163.5.ร9 ก635 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาโครงการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม / คณะผู้ศึกษา ศุภัช ศุภชลาศัย, จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล.

by ศุภัช ศุภชลาศัย | จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9999.ฟ52 ศ74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9999.ฟ52 ศ74 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาโครงสร้างปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมวงจรพิมพ์ / ประยูร เชี่ยววัฒนา หัวหน้าผู้ศึกษาอุตสาหกรรมวงจรพิมพ์.

by ประยูร เชี่ยววัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9696.ว573 ป46 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9696.ว573 ป46 ล. 2 (2).

ห้องสมุด:
ทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ / คณะผู้ศึกษา ศุภัช ศุภชลาศัย ... [และคนอื่นๆ].

by ศุภัช ศุภชลาศัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9426.ท92 ท65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9426.ท92 ท65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9426.ท92 ท65 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาโครงการจัดสรรภาษีให้กับองค์กร ปกครองท้องถิ่นในการแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการของธุรกิจปิโตรเลียม / หัวหน้าโครงการและนักวิจัย อารยะ ปรีชาเมตตา ; นักวิจัย สมบูรณ์ ศิริประชัย ... [และคนอื่นๆ].

by อารยะ ปรีชาเมตตา | สมบูรณ์ ศิริประชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9576.ท92 ร64 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD9576.ท92 ร64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9576.ท92 ร64 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทโครงสร้างของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต = [Role and structure of Cooperative League of Thailand : past, present and future] : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / หัวหน้าโครงการและนักวิจัย ไขศรี คนจริง.

by ไขศรี คนจริง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD3542.56 .ข95 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3542.56 .ข95 (2).

ห้องสมุด:
ระบบการคลังของไทย / ชนาทิพย์ โปษยานนท์.

by ชนาทิพย์ โปษยานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ช352ร63 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเรื่องโครงการพัฒนาศึกษา วางระบบจัดเก็บข้อมูล และสถิติการค้าบริการ / คณะผู้วิจัย สุพจน์ จุนอนันตธรรม ... [และคนอื่นๆ].

by สุพจน์ จุนอนันตธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9987.ท92 ร58 (6), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9987.ท92 ร58 ล. 1 (6).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเรื่องโครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันการค้าบริการของไทย / คณะผู้วิจัย ชยันต์ ตันติวัสดาการ, วัชรียา โตสงวน, เพลินพิศ สัตย์สงวน.

by ชยันต์ ตันติวัสดาการ | วัชรียา โตสงวน | เพลินพิศ สัตย์สงวน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2539?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9987.ท92 ช46 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9987.ท92 ช46 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544