ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โครงการการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับการที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการจัดทำเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน : รายงานฉบับสมบูรณ์.

by ชโยดม สรรพศรี | จูน เจริญเสียง | จิตตภัทร เครือวรรณ์ | ชลัยพร อมรวัฒนา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (12)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF3800.56 .ค942 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.56 .ค942 ล. 1 (8).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยใน เศรษฐกิจโลก.

by จารุมา อัชกุล | ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล | อรุณ เกียระสาร | มาฆะสิริ เชาวกุล | ธีระ อัชกุล | ศิริกุล จงธนสารสมบัติ | พงศา พรชัยวิเศษกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9อ7 ค94 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9อ7 ค94 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9อ7 ค94 ล. 1 (8).

ห้องสมุด:
การรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกของไทย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ | การสัมมนาเรื่อง "การรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ส่งออกของไทย" (2537 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.563 .ก635 (1).

ห้องสมุด:
การพึ่งพิงภาษีบาปของรัฐไทย / อิศรา ศานติศาสน์.

by อิศรา ศานติศาสน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HJ1360.55 .อ654 2555 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ1360.55 .อ654 2555 (1).

ห้องสมุด:
เส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมไทยกับจีนตอนใต้ / โดย สมเกียรติ โอสถสภา.

by สมเกียรติ โอสถสภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC427.92.ฮ9ค9 ส43 (1).

ห้องสมุด:
ศักยภาพและอนาคตของเศรษฐกิจไทย / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และ จารุมา อัชกุล บรรณาธิการ.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499- | จารุมา อัชกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ศ62 (1).

ห้องสมุด:
ทิศทางการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจในทศวรรษ 1990 / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ บรรณาธิการ.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ7 ท65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ศ7 ท65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ7 ท65 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ศ7 ท65 (2).

ห้องสมุด:
ศักยภาพและอนาคตของเศรษฐกิจไทย / จารุมา อัชกุล และ ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ บรรณาธิการ.

by จารุมา อัชกุล | ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499-.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ศ62 2538 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ศ62 2538 (2).

ห้องสมุด:
Kamkưt mǣying : chumchon Lānnā kap kānčhatkān surā / กำกึ๊ดแม่ญิง : ชุมชนล้านนากับการจัดการสุรา / ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ].

Phaibūn Hēngsuwan. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Sattrīsưksā Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Sētthasāt. Sūn Wičhai Panhā. by ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์สตรีศึกษา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV5600.55 .ก626 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5600.55 .ก626 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544