ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 25 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (31)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2920 .ส42 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2920 .ส42 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2920 .ส42 (6), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2920 .ส42 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920 .ส42 (17), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2920 .ส42 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การตรวจสอบนักการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส43285ก64 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ส43285ก64 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ส43285ก64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส43285ก64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส43285ก64 (2).

ห้องสมุด:
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย : ปรับวิธีคิด เพิ่มความสามารถ และพลังสร้างสรรค์ / โดย โกวิทย์ พวงงาม.

by โกวิทย์ พวงงาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (24)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก9565อ22 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ก9565อ22 (6), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ก9565อ22 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ก9565อ22 (14).

ห้องสมุด:
สารานุกรมการเมืองไทย / โดย นรนิติ เศรษฐบุตร บรรณาธิการ.

by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544-Availability: Available for loan (32)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1741.ก25 ส64 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1741.ก25 ส64 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1741.ก25 ส64 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1741.ก25 ส64 (7), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1741.ก25 ส64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1741.ก25 ส64 (11). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วิเคราะห์เศรษฐกิจและการเมืองไทย / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์ ... [และคนอื่นๆ].

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (19)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว652212 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ว652212 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ว652212 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ว652212 (10).

ห้องสมุด:
การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย วุฒิสาร ตันไชย.

by วุฒิสาร ตันไชย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว7353ก64 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ว7353ก64 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ว7353ก64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ว7353ก64 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ว7353ก64 (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย / โดย กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง.

by กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (23)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก4423พ63 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ก4423พ63 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ก4423พ63 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ก4423พ63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ก4423พ63 (7), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ก4423พ63 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองในต่างประเทศ / โดย อุดม รัฐอมฤต.

by อุดม รัฐอมฤต, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (27)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF2112.ท7 อ734 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JF2112.ท7 อ734 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JF2112.ท7 อ734 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF2112.ท7 อ734 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF2112.ท7 อ734 (18). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง : ข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูปโดยองค์รวม / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, วสันต์ เหลืองประภัสร์, มรุต วันทนากร.

by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | วสันต์ เหลืองประภัสร์ | มรุต วันทนากร, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (20)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .น2185ก64 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .น2185ก64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .น2185ก64 (13).

ห้องสมุด:
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 / โดย อุดม รัฐอมฤต.

by อุดม รัฐอมฤต, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4516 .อ73 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4516 .อ73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .อ73 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .อ73 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT4516 .อ73 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ศาลรัฐธรรมนูญไทยกับบทบาทที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง / โดย นพดล เฮงเจริญ = The Thai Constitutional Court's role in relation to political parties and elections / Nopadol Heang-Jareon ; translated by Apimuk Sukprasit.

by นพดล เฮงเจริญ, 2492- | Nopadol Heang-Jareon | Apimuk Sukprasit | Round Table Discussion on Constitutional Courts (19th : 2003).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .น437ศ64 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .น437ศ64 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .น437ศ64 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .น437ศ64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .น437ศ64 (3).

ห้องสมุด:
ข้อมูลพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย : การเลือกตั้งสมาชิกสภาครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส43285ข54 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส43285ข54 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส43285ข54 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ : ศึกษากรณีจังหวัดภูเก็ต / คณะผู้วิจัย สมคิด เลิศไพฑูรย์ ... [และคนอื่นๆ].

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7415.ภ7 ร64 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7415.ภ7 ร64 (2).

ห้องสมุด:
ดัชนีการเมือง : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง.

by กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ก853 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / เขียนคำอธิบายโดย กำชัย จงจักรพันธ์.

by กำชัย จงจักรพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก667ค64 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ก667ค64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ก667ค64 (6), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2000 357741 (3).

ห้องสมุด:
แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ในประเทศไทย : รายงานวิจัย / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ มรุต วันทนากร.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์ | มรุต วันทนากร, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (31)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.4.ก1 ส426 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JS7153.4.ก1 ส426 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.4.ก1 ส426 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.4.ก1 ส426 (6), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.4.ก1 ส426 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.4.ก1 ส426 (18). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานวิจัย / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์, กล้า สมุทวนิช.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | กล้า สมุทวนิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (22)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ส426 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ส426 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .ส426 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2460 .ส426 (6), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2460 .ส426 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ส426 (8). Checked out (2).

ห้องสมุด:
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส43285ส63 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ส43285ส63 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส43285ส63 (6).

ห้องสมุด:
เขตการศึกษาแบบหนึ่งของอเมริกัน : ดูของคนอื่นแล้วคิดถีงของตนเอง / โดย นรนิติ เศรษฐบุตร.

by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (23)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .น494ข73 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .น494ข73 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .น494ข73 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .น494ข73 (12).

ห้องสมุด:
การพัฒนาพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิเลือกตั้งของชาวไทยในต่างประเทศ : รายงานวิจัย / โดย นรนิติ เศรษฐบุตร และคณะ.

by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1749.ก5 น456 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544