Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rātchaʻānāčhak Kamphūchā = Cambodia / ราชอาณาจักรกัมพูชา = Cambodia / ผู้เขียน ชนิดาภา ชลอวงษ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ อุษามาศ เสียมภักดี.

Chanidāphā Chalō̜wong. ʻUsāmāt Sīamphakdī. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt. Sūn Sưksā ʻAnuphūmiphāk Lummǣnam Khōng. by ชนิดาภา ชลอวงษ์ | อุษามาศ เสียมภักดี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Sūn Sưksā ʻAnuphūmiphāk Lummǣnam Khōng Khana Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2559 [2016] Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 [2016]Other title: Cambodia.Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS554.5 .ร62 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS554.5 .ร62 2559 (1).

ห้องสมุด:
Phūmiphāk sāthāranūpaphōk phatthanā withēt khadī : botbāt Yīpun kap kānphatthanā rabop kānkhonsong rawāng prathēt læ phon tō̜ phūmiphāk niyom nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai / ภูมิภาคสาธารณูปโภคพัฒนาวิเทศคดี : บทบาทญี่ปุ่นกับการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศและผลต่อภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / นรุตม์ เจริญศรี.

Narut Charoensri. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt. Sūn Sưksā ʻAnuphūmiphāk Lummǣnam Khōng. by นรุตม์ เจริญศรี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Sūn Sưksā ʻAnuphūmiphāk Lummǣnam Khōng Khana Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Other title: Botbāt Yīpun kap kānphatthanā rabop kānkhonsong rawāng prathēt læ phon tō̜ phūmiphāk niyom nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai Other title: บทบาทญี่ปุ่นกับการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศและผลต่อภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE272.ก2 น47 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE272.ก2 น47 2561 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HE272.ก2 น47 2561 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544