ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 160 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประชาธิปไตย ประชาสิทธิ์ ประชาธรรม / นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง. การสัมมนา (ครั้งที่ 12 : 2546) | นวลน้อย ตรีรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .จ75 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .จ75 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .จ75 (2).

ห้องสมุด:
ธนกิจการเมือง : การสัมมนาประจำปี 2548 / ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง. การสัมมนา (ครั้งที่ 14 : 2548-2549 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2549]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB74.ก6 จ75 (1).

ห้องสมุด:
พลวัตไทย : มุมมองจากเศรษฐศาสตร์การเมือง / ผาสุก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ บรรณาธิการ.

by ผาสุก พงษ์ไพจิตร | สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Edition: รวมเล่มพิมพ์ครั้ง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB51 .พ45 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HB51 .พ45 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HB51 .พ45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB51 .พ45 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB51 .พ45 (3).

ห้องสมุด:
2540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย / กนกศักดิ์ แก้วเทพ, นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ.

by การสัมมนาวิชาการเรื่อง 2540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย (2544 : กรุงเทพฯ) | กนกศักดิ์ แก้วเทพ | นวลน้อย ตรีรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก6448 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ก6448 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445 .ก6448 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ก6448 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ก6448 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ก6448 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ความสุข : มณฑลความรู้ใหม่ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, กนกพร นิตย์นิธิพฤทธิ์ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ | กนกพร นิตย์นิธิพฤทธิ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 [2010]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB74.จ6 ค56 2553 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB74.จ6 ค56 2553 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HB74.จ6 ค56 2553 (1).

ห้องสมุด:
กระจายอำนาจอย่างไรสร้างประชาธิปไตย / สังศิต พิริยะรังสรรค์, ผาสุก พงษ์ไพจิตร บรรณาธิการ.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494- | ผาสุก พงษ์ไพจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS113 .ก46 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS113 .ก46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS113 .ก46 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS113 .ก46 (2).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการวิเคราะห์สื่อมวลชนในยุคสังคมสารสนเทศ : เอกสารประกอบงานปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์ ประจำปี 2547 วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2547 / โดย กาญจนา แก้วเทพ.

by กาญจนา แก้วเทพ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 [2004]Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: 280/2555 (1).

ห้องสมุด:
เอ็นจีโอ 2000 / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.พ6 อ765 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.พ6 อ765 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.55.พ6 อ765 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.พ6 อ765 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.พ6 อ765 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.55.พ6 อ765 (2).

ห้องสมุด:
วิถีชีวิตหาบเร่แผงลอยในเทศบาลนครขอนแก่น : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย พักตร์วิไล สหุนาฬุ.

by พักตร์วิไล สหุนาฬุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2546Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5459.ท9 พ623 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียว : สืบสานความคิดปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ / โดย ปราณี ขัติยศ.

by ปราณี ขัติยศ, 2511-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ป46175ศ74 (1).

ห้องสมุด:
ก้าว (ไม่) พ้นประชานิยม : แสวงหาประชาธิปไตย / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ก9273 (2).

ห้องสมุด:
ความยากจนของชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย มานะ ช่วยชู.

by มานะ ช่วยชู.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ป42ท9 ม646 (1).

ห้องสมุด:
ชีวิตอิสระบนอานมอเตอร์ไซด์ ของคนจนในชุมชนบ่อนวัวเก่า เทศบาลนครสงขลา : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย โสภิณ จิระเกียรติกุล, พาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช.

by โสภิณ จิระเกียรติกุล | พาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ย632ท9 ส946 (1).

ห้องสมุด:
ขอทานข้าว : วัฒนธรรมการสงเคราะห์แก่คนยากไร้ในชนบทภาคเหนือ : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย ศศิธร ไชยประสิทธิ์.

by ศศิธร ไชยประสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV4142.58.ช9 ศ563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV4142.58.ช9 ศ563 (1).

ห้องสมุด:
ชีวิตคนงานหญิงที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบจากฝุ่นฝ้ายโรงงานทอผ้ากรุงเทพ : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย จะเด็จ เชาวน์วิไล, อังคณา อินทสา.

by จะเด็จ เชาวน์วิไล | อังคณา อินทสา, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6067.2.ท92ก4 จ637 (1).

ห้องสมุด:
วิถีชีวิตชาวไร่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ หมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย ชรินทร์ ดวงดารา.

by ชรินทร์ ดวงดารา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2546Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SD657.ท92ฉ6 ช46 (1).

ห้องสมุด:
วิถีชีวิตเด็กขายดอกไม้ในเมืองเชียงใหม่ : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย สุกัญญา พรโสภากุล.

by สุกัญญา พรโสภากุล, 2509-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5459.ท9 ส726 (1).

ห้องสมุด:
ออมสินที่มีชีวิต : อาชีพเลี้ยงสุกรของคนในชุมชนบ่อนไก่-ท่ายาง จังหวัดสงขลา : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย โสภิณ จิระเกียรติกุล, เอมอร เจียรมาศ.

by โสภิณ จิระเกียรติกุล | เอมอร เจียรมาศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1537 .ส946 (1).

ห้องสมุด:
ความทุกข์ยากของเกษตรกรในเขตป่าอนุรักษ์บ้านแม่คองซ้าย จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย อัจฉรา รักยุติธรรม.

by อัจฉรา รักยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SD387.ส6 อ62 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544