ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 63 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เอกสารวิชาการด้านสตรีศึกษา. ชุดที่สอง.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ศูนย์สตรีศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1240.5.ท9 อ73 (1).

ห้องสมุด:
ตัวตนผู้หญิงลาวในงานวรรณกรรม / ดวงเดือน บุนยาวงส์ ผู้เขียน ; วิระดา สมสวัสดิ์ บรรณาธิการ.

by ดวงเดือน บุนยาวงส์ | วิระดา สมสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1386 .ด523 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1386 .ด523 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ1386 .ด523 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1386 .ด523 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HQ1386 .ด523 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภาษาเพศ : อำนาจ เรื่องทางเพศกับพหุนิยมทางจริยศาสตร์ = Gender, legitimate sex, and ethical pluralism / ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้เขียน ; วิระดา สมสวัสดิ์ บรรณาธิการ.

by ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ | วิระดา สมสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1154 .ช46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SOCY HQ 2004 437755 (1). Checked out (7).

ห้องสมุด:
คุณูปการด้านสตรีศึกษาต่อสังคมไทย = [The contributions of women's studies to Thai society] / นภาภรณ์ หะวานนท์ ผู้เขียน ; วิระดา สมสวัสดิ์ บรรณาธิการ.

by นภาภรณ์ หะวานนท์ | วิระดา สมสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1181.ท9 น464 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1181.ท9 น464 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ1181.ท9 น464 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1181.ท9 น464 (6), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HQ1181.ท9 น464 (1).

ห้องสมุด:
ภิกษุณีกับบทบาทเรื่องเพศสภาพในสังคมไทย = [Bhikkuni : the reflection of gender in Thai society] / ภิกษุณีธัมมนันทา ผู้เขียน ; วิระดา สมสวัสดิ์ บรรณาธิการ.

by ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ | วิระดา สมสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส3 ฉ624 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ส3 ฉ624 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ส3 ฉ624 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ส3 ฉ624 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Regional workshop 2009 : [การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ : ความก้าวหน้าและสิ่งท้าทายจากการใช้ความรู้สตรีศึกษาและมุมมองสตรีนิยมในการทำงาน] / บรรณาธิการ วิระดา สมสวัสดิ์.

by วิระดา สมสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์สตรีศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1180 .ร627 2552 (1).

ห้องสมุด:
เพศภาวะ เพศวิถี และเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในลาว (สังคมอาข่า) = [Gender, sexuality HIV/AIDS/STDS in Akha society] / ศรีสุวรรณ วรบุตร ; บรรณาธิการ วิระดา สมสวัสดิ์.

by ศรีสุวรรณ วรบุตร | วิระดา สมสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์สตรีศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552Other title: Gender, sexuality HIV/AIDS/STDS in Akha society.Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC503 .ศ465 2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: WC503 .ศ465 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: MED WC 2009 556832 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การค้าหญิงในเอเชีย : จากการรับรู้ถึงการตอบโต้ : เอกสารคู่มือในการอ้างอิงสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป / เรียบเรียงโดย คินฮิเดะ มูชาโกจิ, โมนิกา เจ. วอชิงตัน ; ผู้แปล ผาณิต บุญยะวรรธนะ.

by มูชาโกจิ, คินฮิเดะ | วอชิงตัน, โมนิกา เจ | ผาณิต บุญยะวรรธนะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542-Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ231.85.ก5 ม72 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ231.85.ก5 ม72 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ231.85.ก5 ม72 (1).

ห้องสมุด:
วัยรุ่นชายไทยกับการซื้อประเวณี : การศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมการซื้อประเวณี / กฤตยา อาชวนิจกุล, วราภรณ์ แช่มสนิท.

by กฤตยา อาชวนิจกุล | วราภรณ์ แช่มสนิท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ242.56 .ก43 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ242.56 .ก43 (2).

ห้องสมุด:
กรณีศึกษาคอลัมน์ที่บ่งชี้สตรีนิยมในนิตยสารสตรี = The case study of columns concerning feminism in Thai women's magazines : รายงานการวิจัย / วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ.

by วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 ว616 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5449.ท9 ว616 (2).

ห้องสมุด:
กระบวนการต่อสู้กับการลดทอนความเป็นมนุษย์ของสาวคาราโอเกะ : รายงานการวิจัย / โดย ขวัญฤทัย จ่างจำรัส.

by ขวัญฤทัย จ่างจำรัส, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6073.บ462ท9 ข56 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HD6073.บ462ท9 ข56 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD6073.บ462ท9 ข56 (1).

ห้องสมุด:
ตามรอยหญิงบำเรอกามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง / โดย โสภิดา วีรกุลเทวัญ.

by โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2511-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: D810.บ64 ส94 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D810.บ64 ส94 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D810.บ64 ส94 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: D810.บ64 ส94 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
เรื่องเล่าจากการต่อสู้เรื่องสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่า / โดย ลาเคละ จะทอ.

by ลาเคละ จะทอ, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2450.ช32 ล627 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2450.ช32 ล627 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ระบบความเชื่อและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศ ของหญิงที่อยู่ในการค้าประเวณี : รายงานการวิจัย / โดย สุกัญญา พรโสภากุล.

by สุกัญญา พรโสภากุล, 2509-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ242.56 .ส72 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ242.56 .ส72 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ242.56 .ส72 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HQ242.56 .ส72 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HQ242.56 .ส72 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ทั้งรัก ทั้งใคร่ ทั้งใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง / กาญจนา แก้วเทพ, พริศรา แซ่ก้วย, วรรณา ทองสิมา, บรรณาธิการ.

by กาญจนา แก้วเทพ | พริศรา แซ่ก้วย | วรรณา ทองสิมา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1180 .ท62 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1180 .ท62 (2). Checked out (5).

ห้องสมุด:
แม่ค้า : ปากปลาร้าหรือเทพธิดาของบ้าน : รายงานการวิจัย / โดย อริยา เศวตามร์.

by อริยา เศวตามร์, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .อ46 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ1750.56 .อ46 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HQ1750.56 .อ46 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะต่อความกินดีอยู่ดีของผู้หญิง : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของผู้หญิงเวียดนาม / ผู้เขียน เลธิ เยิม เตวี้ยด และ หว่าง บ๋า ถิ่ง ; บรรณาธิการ วิระดา สมสวัสดิ์ ; แปลเป็นไทยโดย พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, ร่มเย็น โกไศยกานนท์ และบุษบา กาจมณี.

by เลธิ, เยิม เตวี้ยด, ค.ศ. 1927- | วิระดา สมสวัสดิ์ | พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, 2490- | ร่มเย็น โกไศยกานนท์ | บุษบา กาจมณี | หว่าง, บ๋า ถิ่ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.5 .ล73 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1750.5 .ล73 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1750.5 .ล73 (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์หญิง-ชาย ในการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว / คำศรี สิทธิวรดา.

by คำศรี สิทธิวรดา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1240.5.ล6 ค654 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SOCY HQ 2009 551067 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
สถานะสตรีศึกษา : ชาตินิยมในสตรีศึกษาไทย : รายงานความล้มเหลวในการทบทวนเอกสารสตรีศึกษาภาษาไทยระหว่าง พ.ศ. 2522-2542 : รายงานการวิจัย / โดย พริศรา แซ่ก้วย.

by พริศรา แซ่ก้วย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ1181.ท9 พ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1181.ท9 พ46 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HQ1181.ท9 พ46 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
การสร้างความหมายว่าด้วยเครือญาติและครอบครัวในเครือข่ายทางสังคมของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้วิถีการผลิตเชิงพาณิชย์และระบบสังคมที่ให้อำนาจผู้ชายเป็นใหญ่ : กรณีศึกษาแม่ค้าชาวอิวเมี่ยนในตลาดแห่งหนึ่งของชุมชนเมืองเชียงใหม่ : รายงานการวิจัย / โดย วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์.

by วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ย7 ว65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.ย7 ว65 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.ย7 ว65 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544