ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8213 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
อาหารและโภชนาการ : นำความรู้ สู่การปฏิบัติ = Food and nutrition : linking advanced knowledge to practice / จัดโดย สถาบันวิจัยโภชนาการ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ... [และคนอื่นๆ].

by การประชุมวิชาการโภชนาการ (ครั้งที่ 6 : 2538 : กรุงเทพฯ) | ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยโภชนาการ | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สถาบัน, 2540Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU145 .ก64 2538 (1).

ห้องสมุด:
แผนหลักการสื่อสาร พ.ศ. 2540-2549 : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / [โดย] สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2540Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: TK5102.3.ท9 ผ88 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รายงานสรุปการสัมมนาสถาปัตยกรรมล้านนา : สภาพปัญหาและแนวทางอนุรักษ์ / [จัดโดย] สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ; บรรณาธิการ บาลี พุทธรักษา ; ผู้สรุปรายงาน ภัคสิริ เพชรปาณีวงศ์.

by การสัมมนา "ศิลปสถาปัตยกรรมล้านนา : สภาพปัญหาและแนวทางอนุรักษ์" (2536 : เชียงใหม่) | บาลี พุทธรักษา | ภัคสิริ เพชรปาณิวงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | มหามกุฎราชวิทยาลัย. วิทยาเขตล้านนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NA6022.ก27 ก64 (1).

ห้องสมุด:
กว่าจะถึงวันนี้-- 25 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สถาบัน, 2539Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก248 ม58 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก248 ม58 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LG395.ก248 ม58 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก248 ม58 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LG395.ก248 ม58 (2).

ห้องสมุด:
อินฟอร์เมชั่น แมเนจเมนท์ แอนด์ โมเดอร์น พับลิชชิ่ง : อิมพลิเคชั่น ฟอร์ ไทยแลนด์ = Information management and modern publishing : inplication for Thailand / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "อินฟอร์เมชั่น แมเนจเมนท์ แอนด์ โมเดอร์น พับลิชชิ่ง : อิมพลิเคชั่น ฟอร์ ไทยแลนด์ (2531 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 433/31 (1).

ห้องสมุด:
ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานด้านอาหารและโภชนาการ / จัดทำโดย สถาบันวิจัยโชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล.

by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยโภชนาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สถาบัน, 2540Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.43.ท7 ต64 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DS570.43.ท7 ต64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.43.ท7 ต64 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม / จัดทำโดย สถาบันนโยบายศึกษา มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. โครงการศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | สถาบันนโยบายศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD194.68.ท9 น854 (2).

ห้องสมุด:
กรณีพระอักษรสมเด็จพระสังฆราช [วัสดุบันทึกเสียง] : เสวนาวิชาการ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / โดย พระราชกวี ... [และคนอื่นๆ] ; [จัดโดย] สถาบันไทยคดีศึกษา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์มติชน.

by เสวนาวิชาการโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรื่อง "กรณีพระอักษรสมเด็จพระ สังฆราช" (2542 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | พระราชกวี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2542Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .ส753ก43 (3). :

วิถีคนยาก [วัสดุบันทึกเสียง] : ชีวิตและการต่อสู้ของชาวกวยผู้เลี้ยงช้าง : การสัมมนาทางวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2542 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) / [จัดโดย] สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ผู้ร่วมสัมมนา โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ].

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องวิถีคนยาก : ชีวิตและการต่อสู้ของชาวกวยผู้เลี้ยงช้าง (2542 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2542Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .ก64ว63 (4). :

สพข : หนังสือที่ระลึกประจำปี / จัดทำโดย สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

by สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2534-Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ345 ส32 2534 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ345 ส32 2540 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการแปรรูป บริษัท ขนส่ง จำกัด / [จัดทำโดย] สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2541Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE5693.55.ฮ7ข34 ค93 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE5693.55.ฮ7ข34 ค93 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:
ใบตราส่งทางทะเลอิเล็กทรอนิกส์ : เอกสารประกอบการสัมมนา วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2543 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ร่วมกับ นักศึกษาชมรมการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาเรื่องใบตราส่งทางทะเลอิเล็กทรอนิกส์ (2543 : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี | นักศึกษาชมรมการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2543Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1178.ก6 ก64 (2).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมเรื่อง "เทคโนโลยีสะอาดด้านมลพิษอากาศ สำหรับสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในอตุสาหกรรมขนาดกลางและย่อม ครั้งที่ 2" : ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2543 ศูนย์แสดงนิทรรศการนานาชาติ กรุงเทพมหานคร (ไบเทค) / จัดโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย = Training Workshop on "Air Pollution for FTI Small and Medium Scale Industries : Air Pollution II" : 11-12 May 2000, Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC) / organized by The Industrial Environment Institute, The Federation of Thai Industries (IEI/FTI).

by การฝึกอบรมเรื่องเทคโนโลยีสะอาดด้านมลพิษอากาศ สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในอตุสาหกรรมขนาดกลางและย่อม (ครั้งที่ 2: 2543 : กรุงเทพฯ) | สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | Federation of Thai Industries. Industrial Environment Institute.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2543]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD883.7.ท9 ก64 (1).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย : ลู่ทางการขยายการผลิตเพื่อเพิ่มการส่งออก / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; [คณะผู้วิจัย] สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

by สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์, 2512- | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9116.ท92 ค94 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9116.ท92 ค94 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาพัฒนาการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม = [Project on Public Participation Development in the Environmental Impact Assessment (EIA)] : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / เสนอโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ผู้วิจัย กอบกุล ภู่ธราภรณ์ ... [และคนอื่นๆ].

by กอบกุล ภู่ธราภรณ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2544Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD194.68.ท9 ค94 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD194.68.ท9 ค94 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD194.68.ท9 ค94 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: TD194.68.ท9 ค94 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544