ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 154 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โครงการทางด่วนพิเศษขั้นที่สอง = The Second-Stage Expressway / วิมลรัตน์ สุขเจริญ.

by วิมลรัตน์ สุขเจริญ, 2511-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE365.ท95ก4 ว64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE365.ท95ก4 ว64 (2).

ห้องสมุด:
การไต่สวนสาธารณะ : มาตรการยุติข้อขัดแย้งในงานจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม = Public hearing as conflict resolution measure in environmental management in Thailand / แก้วสรร อติโพธิ.

by แก้วสรร อติโพธิ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2458 .ก85 (1).

ห้องสมุด:
ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่นสำหรับเยาวชน / กีรติพงศ์ แนวมาลี, วิน พรหมแพทย์.

by กีรติพงศ์ แนวมาลี | วิน พรหมแพทย์, 2519- | สนิท จรอนันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุงตามพรบ. อบจ. 2540 / โดย สนิท จรอนันต์.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2540Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7403.ก3 ก65 2540 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7403.ก3 ก65 2540 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7403.ก3 ก65 2540 (2).

ห้องสมุด:
กับดักของสงครามความเปลี่ยนแปลง : ทางเลือกและทางรอดของสังคม-การเมืองไทยในสหัสวรรษใหม่ = [The trap of change : choices & survival methods of Thai socio-politics in the new millennium] / เชาวนะ ไตรมาศ.

by เชาวนะ ไตรมาศ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2543Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.565 .ช75 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.565 .ช75 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.565 .ช75 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.565 .ช75 (1).

ห้องสมุด:
ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่นสำหรับเยาวชน / กีรติพงศ์ แนวมาลี, วิน พรหมแพทย์.

by กีรติพงศ์ แนวมาลี | วิน พรหมแพทย์, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2539Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7403.ก3 ก65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7403.ก3 ก65 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7403.ก3 ก65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7403.ก3 ก65 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง / จรัล ดิษฐาอภิชัย.

by จรัล ดิษฐาอภิชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2546Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC571 .จ45 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC571 .จ45 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC571 .จ45 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC571 .จ45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC571 .จ45 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
นโยบายพรรคการเมืองไทย / เชาวนะ ไตรมาศ

by เชาวนะ ไตรมาศ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2547Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก795 ช748 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก795 ช748 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก795 ช748 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Portfolio government และ multiple legislative processes ข้อเสนอในการออกแบบระบบการเมือง และการบริหารใหม่ / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2542Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ช644พ44 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การปฏิรูปทางการเมือง / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2538Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ช644ก64 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
งบประมาณจังหวัด / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ9070.6 .ก25 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ9070.6 .ก25 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ9070.6 .ก25 (1).

ห้องสมุด:
เปรียบเทียบนโยบายบริหารประเทศ 4 รัฐบาล : รัฐบาล พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัน (ส.ค. 31-ก.พ. 34) รัฐบาล นายชวน หลีกภัย (ต.ค. 35-ก.ค. 38) รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา (ก.ค. 38-พ.ย. 39) รัฐบาล พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ย. 39- ) / ปาริชาต ศิวะรักษ์.

by ปาริชาต ศิวะรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2539Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 ป63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 ป63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55น4 ป63 (2).

ห้องสมุด:
ไตรลักษณรัฐกับการเมืองไทย = Three-dimensional state and Thai politics / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2538Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 ช565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 ช565 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก1 ช565 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก1 ช565 (3).

ห้องสมุด:
บทบาทใหม่ของราชการไทย : ในบริบทของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน = New role of Thai bureaucratic system : in the context of constitution / เชาวนะ ไตรมาศ.

by เชาวนะ ไตรมาศ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ช785บ33 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างเสถียรภาพรัฐบาล / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2541Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747 .ม63 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1747 .ม63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747 .ม63 (2).

ห้องสมุด:
เทศบาลในบริบทการกระจายอำนาจแห่งยุคสมัย / ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ปาริชาต โชติยะ บรรณาธิการ.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487- | ปาริชาต โชติยะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2538Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7402 .ท73 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7402 .ท73 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7402 .ท73 (1).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป / วิชัย ตันศิริ.

by วิชัย ตันศิริ, 2478-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2539Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA75.7 .ว67 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA75.7 .ว67 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA75.7 .ว67 (1).

ห้องสมุด:
ขอดเกล็ดรัฐธรรมนูญไทย / เชาวนะ ไตรมาศ.

by เชาวนะ ไตรมาศ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2540Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ช785ข54 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ช785ข54 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ช785ข54 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ช785ข54 (1).

ห้องสมุด:
บริษัทการบินไทย จำกัด / บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.

by บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE9873.55.ก9 บ62 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HE9873.55.ก9 บ62 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE9873.55.ก9 บ62 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญประเทศตะวันตกและไทย : กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และกฏหมาย / วิชัย ตันศิริ.

by วิชัย ตันศิริ, 2478-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2540Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KJC4431 .ว62 2540 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KJC4431 .ว62 2540 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KJC4431 .ว62 2540 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KJC4431 .ว62 2540 (1).

ห้องสมุด:
ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น / โดย สนิท จรอนันต์.

by สนิท จรอนันต์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7403.ก3 ก65 2543 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7403.ก3 ก65 2543 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7403.ก3 ก65 2543 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544