ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 827 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
การพัฒนาอุดมศึกษาไทย / โดย วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล.

by วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว654ก64 (1).

ห้องสมุด:
แนวร่วมพรรคการเมืองแห่งชาติของไทย : เงื่อนไขและความเป็นไปได้ / โดย สุมิตร สุนทรเวช.

by สุมิตร สุนทรเวช, 2480-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส7433น85 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 : ความแตกต่างและปัญหา / โดย นิวัฒน์ วชิรวราการ.

by นิวัฒน์ วชิรวราการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ345 น65 (1).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยในองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาในอำเภอเมือง และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา / โดย รอบ รักษาพราหมณ์.

by รอบ รักษาพราหมณ์, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ร53 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองไทยหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม : การแสวงหารูปแบบการเมืองและผู้นำที่เหมาะสม / โดย อนุช อาภาภิรม.

by อนุช อาภาภิรม, 2483-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1741 .อ37 (1).

ห้องสมุด:
เวทีผลงานการมีส่วนร่วมของพลเมือง = Public participation fair / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการฝ่ายเวทีผลงานการมีส่วนร่วมของพลเมือง การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2 ; กองบรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล, ทวิติยา สินธุพงศ์, วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร.

by ถวิลวดี บุรีกุล | ทวิติยา สินธุพงศ์, 2516- | วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร | คณะอนุกรรมการฝ่ายเวทีผลงานการมีส่วนร่วมของพลเมือง การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2 | การประชุมวิชาการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนความยั่งยืนของประชาธิปไตย (2544 : ชลบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H62.5 .ว73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H62.5 .ว73 (2).

ห้องสมุด:
ตัวอย่างเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / กองบรรณาธิการ คนึงกิจ ศรีบัวเอี่ยม, พัชรี สิโรรส, ถวิลดี บุรีกุล.

by คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, 2504- | พัชรี สิโรรส | ถวิลวดี บุรีกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ต65 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก15 ต65 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 ต65 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก15 ต65 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
บทบาทของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหาร และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / โดย วาณี หาญสวัสดิ์.

by วาณี หาญสวัสดิ์, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7404.ฮ13ส4 ว63 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจของไทย : กรณีศึกษาปี 2537-2539 / โดย บุรินทร์ หิรัญบูรณะ.

by บุรินทร์ หิรัญบูรณะ, 2469-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .บ74 (1).

ห้องสมุด:
มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง / ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ.

by ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ, 2508-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD789.ท9 พ937 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: TD789.ท9 พ937 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: TD789.ท9 พ937 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD789.ท9 พ937 (1).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยกับการบรรเทาความยากจน = Democracy and poverty alleviation : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 5 / จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 5 : 2546 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Other title: Democracy and poverty alleviation | KPI Congress No. 5.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ย6 พ46 2547 (1).

ห้องสมุด:
วุฒิสภาไทย : ความรู้เรื่องสมาชิกวุฒิสภา / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747 .บ54 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747 .บ54 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
พลวัตของการเมืองไทย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ = Dynamics of Thai politics / Borwornsak Uwanno.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | Borwornsak Uwanno.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, [2550?]Other title: Dynamics of Thai politics.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .บ545พ45 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน / สร ปิ่นอักษรสกุล.

by สร ปิ่นอักษรสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548Other title: การดำเนินโครงการที่มีผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD194.68.ท9 ส43 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD194.68.ท9 ส43 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: TD194.68.ท9 ส43 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544